სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ქრისტესიაშვილი, ტ. ანჯაფარიძე, ჯ. ბახტაძე. "კარკასულ კონსტრუქციებში ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული ფორმით დამაგრებით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20, გვ. 61-65.

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპის ფუნქციები სახელშეკრულებო სამართალში". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი" . 2014წ. თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "კიდევ ერთხელ საგამოიძიებო ექსპერიმეტისა და ჩვენების ადგილზე შემოწმების სანკანონმდებლო სრლყოფის შესახებ" . იურისტი. 2017წ. გვ 80-84.

ნ. არაბიძე, ნ. ჯამბურია. "კლიმატის ცვლილება" და "პარიზის შეთანხმების" მიზნები. ენერგია . 2016წ. #2(78) გვ. 19-21.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები საქართველოში“, . ჟურნალი ,,საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“. 2011წ. № 3, თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ლ. აბრამიძე. "კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური ლოკალური ქსელები ჰიდროტექნიკური კაშხლებისათვის". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2000წ. №4(432), .

ნ. ლომიძე. "კონფლიქტების მოგვარების ომის შემდგომი პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N20, გვ.23-27 ISSN 1512 4959.

ე. თევზაძე. "კონფლიქტური სიტუაციები თბილისის საზოგადიებრივ სივრცეებში _ მიზეზები და შედეგები". გამომცემლობა გეოპრინტი, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. #2 (სპეციალური გამოცემა)ISSN 1512-0619.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკის საგნის არსისა და იურიდიული ბუნების სწორად გაგებისათვის". ჟურნალი „მეცნიერება და პრაქტიკა“, . 2010წ. #2 გვერდი 54-59.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკური ტაქტიკის ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის". ჟურნალი. „ცხოვრება და კანონი“ . 2008წ. # 2 გვერდი 6-9, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის თეორია და პრაქტიკა". საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული : „გლობალიზაცია და ეკონომიკურ – სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში“ . 2010წ. გვერდი 174-181.

მ. გაბუნია. "კრიმინოლოგია და აზარტული თამაშები". "მართლმსაჯულება და კანონი" საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2015წ. N1'15 გვ 74-80.

მ. გაბუნია, თ.ბერიძე. "კრიმინოლოგია და სუიციდი". "თემიდა". 2016წ. N10 (12) გვ. 82-88.

ჯ. ჯანაშია. "კრიმინოლოგიური კვლევის როლი რეგიონალური პრობლემების გადაწყვეტაში". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2010წ. #1 (5), 22-28 გვ, თბილისი.

მ. გაბუნია. "კრიმინოლოგიური შეხედულებანი სამართლიანობასა და სამართალზე". "სამართალი და მსოფლიო". 2015წ. N2 გვ 112-118.

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. "ლაზოლექსი". ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი. 2010წ. .

გ. გეგელია. "ლე კორბუზიე– ხუროთმოძღვარი და მხატვარი". მოხსენება საგარეო და კულტურული ურთიერთობების სახლში. 1985წ. .

თ. ძაძამია, ზვიადაძე უ., მარდაშოვა მ.. "ლითონის მილებზე გრუნტის წყლების აგრესიული ზემოქმედრბის შესწავლა დიღმის ველის სარეაბილიტაციო მილსადენის მაგალითზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2016წ. N4 (502) გვ.40-45.

რ. კანაშვილი, null, მ. მჭედლიშვილი,, რ. შეყლაშვილი,, ბ. გოგიჩაიშვილი. "მადნეულის" კარიერული და ჩამდინარე წყლებიდან სპილენძის ცემენტაციის კინეტიკა . საქ. მეცნ. აკადემიის "მაცნე", ქიმიის სერია . 2010წ. № 3, ტ. 36.

ბ. იმნაძე. "მაკორექტირებელი სწავლების რეპროდუქციული ლექსიკონის განსაზღვრა". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 5. გვ 91-95.