სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვაჯაია, ჯ. კვინიკაძე. "ინოვაციური პროცესების განვითარება - ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების საფუველი.". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2016წ. #24, გვ.გვ.9-13.

. "იოანე ნათლისმცემელი და საქართველო". ქართველოლოგიური კონგრესის მასალები I, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა. 2015წ. 166-167.

გ. გეგელია. "ისტორიულად ჩამოყალიბებული ქალაქებში ძველი და თანამედროვე განაშენიანების ურთიერტკავსირის საკითხები". სპი სამეცნიერო– ტენიკური კონფერენციის მასალები. 1974წ. .

ნ. ლომიძე. "კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები" (რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში). სტუ–ს ბიზნეს–ინჯინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. გვ.93-96.

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. "კავკასიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონება და ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული . 2009წ. ტ. XVII.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. "კავკასიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონება და ჰიდროგეოქიმიური ზონალობა". სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრ. კრებული. 2009წ. ტ. XVII.

ნ. ხუნაშვილი. "კანონიერების პრინციპის უზრუნველყოფისათვის სამოქალაქო პროცესში ". ჟურნალი "მართლმსაჯულება და კანონი". 2013წ. თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ტ. ანჯაფარიძე, ჯ. ბახტაძე. "კარკასულ კონსტრუქციებში ოპტიკური ბოჭკოს ლაბირინთული ფორმით დამაგრებით დაზიანების კერების დადგენის მათემატიკური უზრუნველყოფა". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2007წ. №20, გვ. 61-65.

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპის ფუნქციები სახელშეკრულებო სამართალში". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი" . 2014წ. თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "კიდევ ერთხელ საგამოიძიებო ექსპერიმეტისა და ჩვენების ადგილზე შემოწმების სანკანონმდებლო სრლყოფის შესახებ" . იურისტი. 2017წ. გვ 80-84.

ნ. არაბიძე, ნ. ჯამბურია. "კლიმატის ცვლილება" და "პარიზის შეთანხმების" მიზნები. ენერგია . 2016წ. #2(78) გვ. 19-21.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმები საქართველოში“, . ჟურნალი ,,საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“. 2011წ. № 3, თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, ჯ. ბახტაძე, ლ. აბრამიძე. "კონტროლისა და მართვის ბოჭკოვან-ოპტიკური ლოკალური ქსელები ჰიდროტექნიკური კაშხლებისათვის". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2000წ. №4(432), .

ნ. ლომიძე. "კონფლიქტების მოგვარების ომის შემდგომი პერსპექტივები". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N20, გვ.23-27 ISSN 1512 4959.

ე. თევზაძე. "კონფლიქტური სიტუაციები თბილისის საზოგადიებრივ სივრცეებში _ მიზეზები და შედეგები". გამომცემლობა გეოპრინტი, კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. #2 (სპეციალური გამოცემა)ISSN 1512-0619.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკის საგნის არსისა და იურიდიული ბუნების სწორად გაგებისათვის". ჟურნალი „მეცნიერება და პრაქტიკა“, . 2010წ. #2 გვერდი 54-59.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკური ტაქტიკის ცნების, არსისა და მნიშვნელობის სწორად გაგებისათვის". ჟურნალი. „ცხოვრება და კანონი“ . 2008წ. # 2 გვერდი 6-9, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაციის თეორია და პრაქტიკა". საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული : „გლობალიზაცია და ეკონომიკურ – სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში“ . 2010წ. გვერდი 174-181.

მ. გაბუნია. "კრიმინოლოგია და აზარტული თამაშები". "მართლმსაჯულება და კანონი" საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2015წ. N1'15 გვ 74-80.

მ. გაბუნია, თ.ბერიძე. "კრიმინოლოგია და სუიციდი". "თემიდა". 2016წ. N10 (12) გვ. 82-88.