სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Тушишвили, Дадешидзе В.В.. Обзор методов математического моделирования оптических элементов с заданными спектральными характеристиками. Сборник статей ГПИ им.В.И.Ленина «Приминение мат. методов и вычислит. тех. в управлении» . 1983წ. .

გ. მურჯიკნელი. Обзор методов циф- рового кодирования ТВ цветных сигналов. სტუ. 1976წ. 7(189).

А. Робиташвили. Обзор систем телекоммуникации на базе АТМ. Georgian enginering news. 2007წ. №4.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Облагораживание моторного свойства высокомоле-кулярных н. алканов и их реакции каталитической циклизации . Труды института Химии им. Меликишвили АН ГССР, т. 15. 1960წ. .

ნ. ტყემალაძე. Обновление значений параметров объекта. Материалы НаучныхСеминаров. 1967წ. Том 7, выпуск I , Тбилиси.

И. Нахуцришвили, О.Микадзе. Обобщение логарифмического закона Эванса. Georgian Engineering News. 2010წ. N3, 14-16.

ო. ისაკის ძე მიქაძე. Обобщение логарифмического закона Эванса. GEN. №3. 2010წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. Обобщение результатов опыта эксплуатации тепловых насосов для тепло- и хладоснабжения технологических и комфортных систем. Тбилиси. Сб. трудов Института систем Управления АН Грузии.. 2002წ. Сб. трудов №6. с.93-96.

И. Джавахишвили. Обобщение ускорения сходимости процесса обучения распознования образов. Сообщения Академии Наук ГССР. 1975წ. №3 80.

Л. Мдзинаришвили. Обобщение формул Милнора и Коэна-Фогта. . Сообщения АН ГССР,. 1976წ. 83 №2,.

И. Хатискаци, Н. Никвашвили, Т. Беридзе. Обобщенная схема построения проекционных нелинейных моделей. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ''ტრანსპორტი". 2008წ. #3-4 (31-32) გვ.37-40.

ნ. ამილახვარი. Обобщенные концептуальные модели оптимизации объектов автомобильной техники. ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები. – თბილისი; 36-37.

Г. Тодуа. Обобщенные тождества Риччи и Бианки пространства Lm(Vn). . განათლება და განვითარება. 2010წ. №3. 222-228. .

ა. გრიგალაშვილი. Обогащение карбонатной руды чиатурского марганца в тяжелых суспензиях. თბილისი, "GEORGIAN ENGINEERING NEWS". 2006წ. #3 2006 წელი.

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш.Кеванишвили И.Г. Кекелия Г.В. Обоснование проекционного решения функционального уравнения теорий антенн и дифракции. Georgian Engineering News,. 2001წ. №2, , pp 15-21.

ლ. ჩიქავა. Обострение демографической ситуации в Грузии за последнее десятилетие.. Изд. "Язык и культура", "Ежегодник Института политологии Академии наук Грузии". 2002წ. 9 с..

К. Котетишвили, null. Образование ударных волн в прозрачной плазме. Дифракция электромагнитных волн, . 1988წ. №6 (335), .

ჭელიძე მერი. Образы окружноси в ортогонально-инволюционной квадратичной гомологии. სტუ, შრომები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 1(475) გვ.119–120.

Г. Петриашвили, Аронишидзе М.Н, Тавзарашвили С.П, Тевдорашвили К.Г, Чанишвили А.Г, Чилая Г.С, Чихладзе Т.М. Обратимое изменение шага спирали холестерического жидкого кристалла под воздействием света. Georgian Engineering News. 2006წ. N3, pp. 59-61.

მ. მენთეშაშვილი. Обратные задачи для квазилинейных уравнений второго порядка.. Proceeding of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2001წ. Proceeding of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 343, 21, 2001, 29-34.