სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Гургенидзе, Д. Намгаладзе. Оптимальная компановка ценробежных насосов трубопроводов энергических систем. Georgian Ehgineering News. 2006წ. N1 Tbilisi.

ს. შარაშენიძე, Шарашенидзе Г.С., Долидзе М., Мгебришвили Н.,. Оптимальная тормозная рычажная передача с двусторонним нажатием колодок моторного вагона электропоезда.. Труды ГТУ, ISSN 1512-0996. . 2009წ. №Тбилиси, 2009. 2(472),с. 91-95..

Г. Шарашенидзе, Долидзе М., Мгебришвили Н., Шарашенидзе С.. Оптимальная тормозная рычажная передача с двусторонним нажатием колодок моторного вагона электропоезда.. Труды ГТУ, ISSN 1512-0996.. 2009წ. № 2(472), Тбилиси, 2009. с. 91-95..

О. Чартвелишвили, М.Картвелишвили. Оптимальное кодирование внгутренных состояний конечного автомата. ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2011წ. №1(10).

ა. ახვლედიანი, თ.ახვლედიანი. Оптимальное планирование роста производства электроэнергии в рыночной экономике с применением теории управления. ენერგია. 2007წ. #2(42) .

Д. Мамфориа. Оптимальное планирование подачи воды из водохранилища в головные водозаборные устройства магисральных каналов. . Сообщения АН ГСС, 1975 №3, . 1975წ. №3 .

Г. Гогичаишвили, Чоговадзе Г.Г. Капанадзе Т.В.. Оптимальное планирование работы группы машин непрерывного действия. Журнал "Механизация и автоматизация управления". 1979წ. № 1.

გ. ყიფიანი, Беридзе Т.Ш. , Паилодзе Н.Р. , . Оптимальное проектирование металических пластинок и оболочек с применением непрерывных неоднородных материалов . Problems of Applied Mechanics, Tbilisi,. 2005წ. №3 (20/1), pp. 70-75 (ISSN 1512-0740) .

Т. Беридзе, Кипиани Г.О. , Паилодзе Н.Р. , Цхведадзе Р.М. Оптимальное проектирование металлических пластинок и оболочек с применением непрерывных неоднородных материалов. Проблемы Механики Международный научный журнал, ISSN 1512-0740. 2005წ. #3, (20/1), c.70.

ა. სულამანიძე, Куция Г.К. , Сулaманидзе Г.А. . Оптимальное соединение термопар хромель-копель. Georgian Engineering News, . 2009წ. N1, p..

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., Сесадзе В. К., Далакишвили Г. . Оптимальное управление в гамильтоновых системах. . Труды Грузинского Технического Университета. . 2001წ. № 4(437). 85-87с. .

Т. Хуцишвили, Хуцишвили О. Г. Оптимальное управление переходными режимами энергосистем. Georgian Engineering News. 2006წ. GFID, #1, 176-178p..

ო. ხუციშვილი, Хуцишвили Т. Г. Оптимальное управление переходными режимами энергосистем.. Georgian Engineering News, Tbilisi, GFID, . 2006წ. #1, 176-178p..

И. Схиртладзе. Оптимальные системы и количество информации. Сообщения АН ГССР. 1975წ. Т.80, #1, стр.73-76 .

И. Схиртладзе. Оптимальный линейный фильтр и количество информации. Сообшения АН ГССР. 1976წ. Т.82, #1, стр.49-51 .

რ. სვანიძე, К. Местиашвили , М. Чхаидзе, Ф. Бирман . оптимизации вычислений энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2011წ. .

Н. Мчедлишвили, В.Чичинадзе, Н.Джибладзе. Оптимизация динамической задачи автоматической посадки самолета методом центров тяжести.. სსიპ. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2009წ. თბილისი. N 13.

მ. წიქარიშვილი, ДЖ.А.БАХТАДЗЕ, И.О.ЧАРАКАШВИЛИ. Оптимизация лазерной резки материалов с применением силового волокно-оптического элемента. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2001წ. #4 ISSN 1512-0740.

М. Швангирадзе. Оптимизация параметров полимерных баллонов армированных базальтовой нитью. . Грузинский Технический Университет, Труды, Тбилиси,. 2012წ. №1 (483), 5 ст..