სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Бедукадзе, Какауридзе Р.. Определение коэффициента линейного расширения бетона на Ингурской арочной плотине. Материалы конф.молодых спец. по гидроэнерг. стр-ву, Батуми, 1972. 1972წ. .

ნ. მაისურაძე, О.И. Микадзе,, Н.И. Майсурадзе,, Г.О. Микадзею, И.Г. Нахуцришвили,. Определение коэффициента уменьшения эффек тивной площади диффузии при окислении жаро- стойких сплавов хрома.. Труды Грузинского Технического Университета. 2013წ. №3(489), 2013, с. 31-34..

ნ. მაისურაძე. Определение коэффициента уменьшения эффек тивной площади диффузии при окислении жаро- стойких сплавов хрома.. Труды Грузинского Технического Университета. 2013წ. №3(489), 2013, с. 31-34..

ნ. მაისურაძე, И.Г.Нахуцришвили, О.И. Микадзе, Н.И. Майсурадзе, Г.О. Микадзе. Определение коэффициента уменьшения эффективной площади диффузии при окислении жаростойких сплавов хрома. Труды Грузинского Технического Универ¬си¬тета, . 2013წ. №3(489), 2013, с. 31-34..

Н. Маисурадзе. Определение коэффициента уменьшения эффективной площади диффузии при окислении жаростойких сплавов хрома.. Труды Грузинского Технического Универси¬тета, .. 2013წ. №3(489), 2013, с. 31-34..

И. Нахуцришвили, О.Микадзе, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Определение коэффициента уменьшения эффективной площади диффузии при окислении жаростойких сплавов хрома. Труды ГТУ. 2013წ. N3, 31-34.

Н. Мумладзе. Определение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных сферических поверхностей. ჟურნალი ტანსპორტი. 2006წ. #3-4.

Г. Kирмелашвили. Определение максимального давления гидравлического удара в напорных трубопроводах при подаче гидроаэросмесей . Тр. ГТУ: Горная электромеханика и автоматика, № 5 (361). 1990წ. с. 19-21.

ნ. კუპატაძე. Определение максимальной длины спуска из условия износа колодок. ტრანსპორტი ISSN 1512-0910. 2011წ. №3-4 (43-44) გვ.33-35.

Н. Берая, Л. Токадзе, И. Кароян. Определение наличия разбросов и выбросов при межлабораторных сличениях с помощью критерия Граббса . Georgian Engineering News. 2016წ. №3, с.27-31.

Н. Мчедлишвили, Мачабели Г.Г.,, Гелашвили Г.О.. Определение напряжений при крутильных колебаниях колонны бурильных труб.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2008წ. №1.

А. Чанишвили, И. Нахуцришвили, З. Вардосанидзе, С. Тавзарашвили, М. Аронишидзе, Г. Чилая, Р.Э. Салуквадзе. Определение начального удельного привеса некоторых сплавов по кинетическим параметрам процесса их оксидирования. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2015წ. т.41, N3, 213-217.

Л. Надареишвили. Определение некоторых термодинамических свойств в жидкокристаллических системах. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 1895წ. Т.14, с.23-29.

მ. მანჯავიძე, Л.Р.Имедадзе, М.А.Чантурия. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУЗРАСКОСНЫХ ФЕРМ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. #3 გვ.17-22 ISSN 1512-3936.

ზ. ხუხუნაშვილი, М.Г. Мирианашвили . Определение нормируюшего множителя для континуального интеграла.. Intelecti (Tbilisi). 2006წ. 2, 25.

Е. Абрамидзе, ზაურ ხუხუნაშვილი, მანანა მირიანაშვილი. Определение нормирующего множителя для континуального интеграла. Intelecti(Tbilisi). 2006წ. 2,25,2006, c.32-34.

О. Гелашвили, Д. Фридонашвили, Ципурия Г., Кордзадзе Б.. Определение оптимального угла опережения впрыскивания запальной дозы дизельного топлива в цилиндр газодизеля. . Научно-технический журнал ,,Транспорт”, Тбилиси, . 2006წ. №1, с. 14-15.

ო. მიქაძე. Определение оптимальных параметров внепечной дефосфорации высокохромистой стали шлакообразующими смесями с Li2CO3 и комплексным сплавом типа MASC.. Труды Грузинского Технического Университета. Издательство: ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. 2000წ. № 3 (431), Стр. 22-31. .

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. Определение остаточной наработки элемента энергетического объекта при распределении Вайбулла. Georgian Ehgineering News. 2007წ. N3 Tbilisi.

М. Тачтачишвили, Каландадзе, Кекелидзе, Кучеренко, Шотов. Определение параметра механизма рассеяния носителей заряда в кристаллах Pb1-xSnxSe по измерениям термоэдс. . 1991წ. ГТУ, труды #5 .