სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ნაჭყებია. Оптимизация подземной трассы метрополитена. GEN LTD, Georgian Engineering News. 2005წ. 3, pp. 137-141.

ბ. მეფარიშვილი, Г.Г.Чоговадзе. Оптимизация ппроцесса пропитки стеклянных наполнителей с применением электронно-ионной технологии. Труды ГПИ . 1976წ. N8 (190).

М. Зораниани. Оптимизация преподавания иностранных языков. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 9, стр. 105-109.

М. Амиридзе. Оптимизация прецизионных инструментов для сборки микросхем.. Проблемы механики. Международный журнал. Тбилиси.. 2005წ. стр. 54-58.

ნ. ჯვარელია, ლ. გვასალია. Оптимизация процеса окисления оксида (11) углерода на нанесеннего медь-хром-марганцевого катализатора. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 1985წ. ტომი 11 №4 .

ა. გაგნიძე, Ш. Кацитадзе. Оптимизация процесса плавки стали типа Х18Н10Т. . 2002წ. 8 стр..

К. Мчедлишвили, Н. Курбанов. Оптимизация процесса развития автомобилизации и автотранспортной иенфраструктуры. Ученые записки Азербайджанского технического университета №3, раздел экономика, информатика. 2007წ. №3.

M. Amiridze. Оптимизация процесса фомирования отверстий малого диаметра и большой глубины в монокристаллах вольфрама методом электроискравой прошивки. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #1 (475). გვ. 111-114.

ვ. მენთეშაშვილი, Швангирадзе М.Г., Зедгинидзе Н.Г., Геркеули Т.З. , Мцхетадзе Г.А. Оптимизация режимов фрезерования при разделении полимерных корпусов твердотопливных раке . „GEORGIAN ENGINEERING NEWS“, No 1(vol. 49). 116-124 c. 2009წ. .

. Оптимизация режимов фрезерования при разделении полимерных корпусов твердотопливных ракет. Georgian Engineering News. N1(49). ISSN 1512-0287 Tbilisi . 2009წ. 8 стр.

Зедгинидзе Н.Г., Ментешашвили В.Н., Геркеули Т.З., Мцхетадзе Т.З.. Оптимизация режимов фрезерования при разделении полимерных корпусов твердотопливных ракет. Georgian Engineering News. N1(49). Tbilisi, ISSN 1512-0287. . 2009წ. .

М. Швангирадзе, И.Зедгенидзе, Т.Геркеули, В.Ментешашвили, Г.Мцхетадзе. Оптимизация режимов фрезерования при разделении полимерных корпусов твёрдотопливных ракет.. Georgian engineering news. Tbilisi. 2009წ. #1(49), 9ст.;.

ო. რუხაძე, შვანგირაძე მ, ინაშარიძე კ. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2009წ. თბილისი #2 (14)/ 2009 გვ 41-48.

შვანგირაძე მ, რუხაძე ო, ინაშარიძე კ. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა თბილისი #2 (14)/ 2009 . 2009წ. გვ 41-48.

ინაშარიძე კ, შვანგირაძე მ, რუხაძე ო. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N 2(14) 2009 გვ41-47.

შვანგირაძე მ,, რუხაძე ო,, ინაშარიძე კ. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. №2 (14)/ 2009 გვ 41-48.

М. Швангирадзе, О.Рухадзе, К.Инашаридзе. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, თბილისი .. 2009წ. #2 (14), 9ст.

გ. გორდეზიანი. Оптимизация состава быстрорежущей стали типа Р18. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения. 2003წ. .

Гордезиани Г.. Оптимизация состава быстрорежущей стали типа Р18. Проблемы Сварки, Металлургии и Родственных Технологий, GWA. 2003წ. .

ნ. მაისურაძე, М.М. Надареишвили, З.А. Кватадзе, Н.И. Майсурадзе, О.И. Микадзе, Г.О. Микадзе. Оптимизация состава особожаростойких спла вов системы Fe-Cr-Al-La методом крррелационного анализа . . Проблемы металлургии, сварки и материаловедения , Тбилиси.. 2006წ. №2(12), 2006, с. 6-10. .