სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Мамфориа. Оптимальное планирование подачи воды из водохранилища в головные водозаборные устройства магисральных каналов. . Сообщения АН ГСС, 1975 №3, . 1975წ. №3 .

Г. Гогичаишвили, Чоговадзе Г.Г. Капанадзе Т.В.. Оптимальное планирование работы группы машин непрерывного действия. Журнал "Механизация и автоматизация управления". 1979წ. № 1.

გ. ყიფიანი, Беридзе Т.Ш. , Паилодзе Н.Р. , . Оптимальное проектирование металических пластинок и оболочек с применением непрерывных неоднородных материалов . Problems of Applied Mechanics, Tbilisi,. 2005წ. №3 (20/1), pp. 70-75 (ISSN 1512-0740) .

Т. Беридзе, Кипиани Г.О. , Паилодзе Н.Р. , Цхведадзе Р.М. Оптимальное проектирование металлических пластинок и оболочек с применением непрерывных неоднородных материалов. Проблемы Механики Международный научный журнал, ISSN 1512-0740. 2005წ. #3, (20/1), c.70.

ა. სულამანიძე, Куция Г.К. , Сулaманидзе Г.А. . Оптимальное соединение термопар хромель-копель. Georgian Engineering News, . 2009წ. N1, p..

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., Сесадзе В. К., Далакишвили Г. . Оптимальное управление в гамильтоновых системах. . Труды Грузинского Технического Университета. . 2001წ. № 4(437). 85-87с. .

Т. Хуцишвили, Хуцишвили О. Г. Оптимальное управление переходными режимами энергосистем. Georgian Engineering News. 2006წ. GFID, #1, 176-178p..

ო. ხუციშვილი, Хуцишвили Т. Г. Оптимальное управление переходными режимами энергосистем.. Georgian Engineering News, Tbilisi, GFID, . 2006წ. #1, 176-178p..

И. Схиртладзе. Оптимальные системы и количество информации. Сообщения АН ГССР. 1975წ. Т.80, #1, стр.73-76 .

И. Схиртладзе. Оптимальный линейный фильтр и количество информации. Сообшения АН ГССР. 1976წ. Т.82, #1, стр.49-51 .

რ. სვანიძე, К. Местиашвили , М. Чхаидзе, Ф. Бирман . оптимизации вычислений энергетических спектров линейных сигналов в цифровых волоконно-оптических системах передачи. Georgian Engineering News. 2011წ. .

Н. Мчедлишвили, В.Чичинадзе, Н.Джибладзе. Оптимизация динамической задачи автоматической посадки самолета методом центров тяжести.. სსიპ. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული.. 2009წ. თბილისი. N 13.

მ. წიქარიშვილი, ДЖ.А.БАХТАДЗЕ, И.О.ЧАРАКАШВИЛИ. Оптимизация лазерной резки материалов с применением силового волокно-оптического элемента. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2001წ. #4 ISSN 1512-0740.

М. Швангирадзе. Оптимизация параметров полимерных баллонов армированных базальтовой нитью. . Грузинский Технический Университет, Труды, Тбилиси,. 2012წ. №1 (483), 5 ст..

მ. ნაჭყებია. Оптимизация подземной трассы метрополитена. GEN LTD, Georgian Engineering News. 2005წ. 3, pp. 137-141.

ბ. მეფარიშვილი, Г.Г.Чоговадзе. Оптимизация ппроцесса пропитки стеклянных наполнителей с применением электронно-ионной технологии. Труды ГПИ . 1976წ. N8 (190).

М. Зораниани. Оптимизация преподавания иностранных языков. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 9, стр. 105-109.

М. Амиридзе. Оптимизация прецизионных инструментов для сборки микросхем.. Проблемы механики. Международный журнал. Тбилиси.. 2005წ. стр. 54-58.

ნ. ჯვარელია, ლ. გვასალია. Оптимизация процеса окисления оксида (11) углерода на нанесеннего медь-хром-марганцевого катализатора. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია. 1985წ. ტომი 11 №4 .