სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ინაშარიძე კ, შვანგირაძე მ, რუხაძე ო. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N 2(14) 2009 გვ41-47.

შვანგირაძე მ,, რუხაძე ო,, ინაშარიძე კ. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. №2 (14)/ 2009 გვ 41-48.

М. Швангирадзе, О.Рухадзе, К.Инашаридзе. Оптимизация сил резания в процессе ротационного термострогания. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, თბილისი .. 2009წ. #2 (14), 9ст.

გ. გორდეზიანი. Оптимизация состава быстрорежущей стали типа Р18. Проблемы Металлургии, Сварки и Материаловедения. 2003წ. .

Гордезиани Г.. Оптимизация состава быстрорежущей стали типа Р18. Проблемы Сварки, Металлургии и Родственных Технологий, GWA. 2003წ. .

ნ. მაისურაძე, М.М. Надареишвили, З.А. Кватадзе, Н.И. Майсурадзе, О.И. Микадзе, Г.О. Микадзе. Оптимизация состава особожаростойких спла вов системы Fe-Cr-Al-La методом крррелационного анализа . . Проблемы металлургии, сварки и материаловедения , Тбилиси.. 2006წ. №2(12), 2006, с. 6-10. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, З.Кватадзе, Н.Майсурадзе, Г.Микадзе. Оптимизация состава особожаростойких сплавов системы Fe-Cr-Al-La методом коррелационного анализа. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. №2(12). 2006წ. .

З. Кватадзе, Надареишвили М., Маисурадзе Н., Микадзе О. , Микадзе Г. Оптимизация состава особожаростойких сплавов системы Ft-Cr-Al-La методом корреляционного анализа . Проблемы металлургии, сварки и материалловедения № 2 июль, 6-10. 2006წ. .

Д. Натрошвили. Оптимизация эксплуатационных параметров комбинированной сеялки. Грузинский Технически Университет, Международный научный журнал. 2001წ. Проблемы прикладной механики, стр.6 – 78.

М. Гоцадзе, И.Джавшанашвили Н.Мгебришвили А.Дундуа Н.Лобжанидзе. Оптоволоконные интерферо-метрические датчики на ре-шетках Брэгга для рельсовых цепей нового типа. Журнал "Транспорт" . 2017წ. №1-2 (65-66), 2017 г..

Н. Kавлашвили, П. Ставрианиди, Л. Гварамадзе, თ. საანიშვილი. Оптотиристорный калибратор тока с линейной установочной шкалой. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #20 ქ. თბილისი. გვ. 102-105.

Г. Лежава, И. Камкамидзе, Е. Волошина. Оптоэлектронное моделирование процесса обучения распознаванию образов.. Труды ИК АН ГССР, . 1977წ. .

В. Вачарадзе, Знаменский В. В.. Опыт применения распорных и подкосных креплений ограждающих конструкций котлованов. Georgian Engineering News (GEN). 2011წ. #4, с.4.

Ш. Андгуладзе. Опытная проверка пригодности баритового концентрата Маднеули для производства бариевых соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-0686 ტომი 7, #3, გვ.325-328.

О. Габедава, С. Почовян. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები" მოხსენებათა თეზისები.. 2011წ. 132 გვ.

О. Габедава, С. Почовян. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979).. 2011წ. №1(10); 252-255 გვ.

С. Почовян, О. Габедава. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-3979). 2011წ. №1(10); 252-255 გვ.

С. Почовян, О. Габедава. Организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях с клиент-серверной архитектурой. თბილიხი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებათა თეზისები. 2011წ. 132 გვ.

პ. სტავრიანიდი. Организация ввода-вывода пилотажно-навигационных данных систем программируемой индикаций. Труды ИСУ АН ГССР . 1987წ. стр.141-147.

Г. Чикоидзе, Н. Джавашвили, Е. Доквадзе. Организация информации в рамках сетевого представления морфологических процессоров. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2005წ. N9 Тбилиси, стр. 215-222.