სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26131 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Нахуцришвили, Г.Кахниашвили, Р.Тхинвалели. Особенности каталитического окисления монооксида углерода. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Санадзе). Особенности кинетики отжига радиационных дефектов в облученных протонами кристаллах кремния.. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Физика твердого тела»,. 1979წ. 1979 г., с. 73, 2 .

ლ. იტრიაშვილი. Особенности миграции растворов в почве. ც.მირცხულავას სახ.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. 2014წ. # 69, 138–140.

И. Денисова, Н. Мефаришвили. Особенности микроклимата православных храмов. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. N1-2 (21-22), გვ: 53-59.

А. Робиташвили, რობიტაშვილი გიორგი. Особенности мобильных сотовых сетей телекоммуникации третьего поколения . Georgian enginering news. 2009წ. №1.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი. Особенности напряженно-деформированного состояния конструкции кольцегого очертания при предворительном напряжении расширяющимя цементом.. "ენერგია" #4, 2004წ.. 0წ. .

ნ. მაისურაძე, Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Канчавели Д.Э.. Особенности отжига дефекта с уровнем Ес-0,17 эВ в облученных Кристаллах n-Si.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2006წ. №2, 2006, pp. 58-60..

ს. მებონია, ს. მებონია, М.Микаутадзе, З.Сиамашвили . Особенности очага деформации при продольной прокатке труб на отодвинутой оправке. Научн.тр.ГТУ. 2002წ. №3(442), 5 стр..

მ. მიქაუტაძე, А.Нозадзе , С.Мебония, З.Сиамашвили . Особенности очага деформации при продольной пролкатке труб на отодвинутой оправке. Научн.тр.ГТУ, 2002). 2002წ. №3(442), 5 стр..

ე. კოზლოვა. Особенности перевода информационных текстов прессы на русском языке . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება.. 2011წ. თბილისი, 2011. №3 გვ. 121-124.

ნ. რაჭველიშვილი, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. Особенности получения стекол из композиций, содержащих техногенное сырье . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი . 2009წ. 97-102.

А. Робиташвили. Особенности построения сетей телекоммуникаций на базе АТМ технологий . Georgian enginering news. 2006წ. №1.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Особенности проверки технического состояния рулевого управления (на груз. языке). Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов. №3. 2007წ. .

М. Тодуа, Долидзе К. Д,, Кипиани Г. Л,. Особенности програмирования при численной реализации алгоритма расчета нелинейной деформированных оболочек с изломами. Грузинский автомобильной-дорожной институт. 2007წ. с. 188.

С. Чупринина. Особенности работы по фонетике и интонации.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ”განათლება’. 2012წ. № 1(4).

ა. სულაძე, Б.К Чичуа . Особенности размещения утлеводородных ресурсов и некоторые вопросы нефтегазоносности Грузии . В кн.: Матер. научн. сессии, посвящен. 110-летию со дня рождения акад. А.И. Джанелидзе. Тбилиси. 2000წ. стр. 418-425.

Д. Турдзеладзе. Особенности расчета индуктора магнитного датчика непосредственного контроля перемещания вагонов ьаятниковых канатных дорог. Международнфя Инженерная Академия Грузии. 2008წ. . стр. 4..

ი. იორდანიშვილი. Особенности режима мелководий горных водохранилищ Грузии.. Сб.тр.института водного хозяйства и инженерной экологии АН Грузии. . 2003წ. с.54-60.

Г. Кванталиани, О. Асаттиани, Т. Рухадзе. Особенности реконструкции горных железных дорог. «Транспорт», научно-технический журнал. ISSN 1512-0910 . 2013წ. №3-4, 2013 г. стр. 19-20..

გ. კოხრეიძე, Д.Мчедлишвили. Особенности системного подхода менеджмента потерь мощности в сетях энергосистем. ,,ენერგია,,თბილისი.2009. 2009წ. #5(53)|2009.