სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цомаиа. основы изучения исторической науки: на материалесовременного английского языка. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #3, გვ. 45-47.

მ. შილაკაძე, М.Маглакелидзе. Основы методики расчета барабанов грузоподъемных устройств.. Научно-технический журнал "Транспорт". 2011წ. №1-2 (41-42). 19-21.

М.Маглакелидзе. Основы методики расчета барабанов грузоподъемных устройств.. Научно-технический журнал . 2011წ. №1-2 (41-42). 19-21.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Основы нового подхода к анализу экологических процессов с помощью нечетких множеств. Нефть и газ Грузии. 2018წ. №32,.

Д. , В.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Основы нового подхода к анализу экологических процессов с помощью нечетких множеств. . .Нефть и газ Грузии. 2018წ. №32,.

В.Абзианидзе, Р.Манагадзе, Д.Абзианидзе. Основы нового подхода к анализу экологических процессов с помощью нечетких множеств. . Нефть и газ Грузии.. 2018წ. №32.

Т. Мебуке. Основы семантической классификации романа. . Академия образовательных наук Грузии. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академии образовательных наук Грузии. . 2007წ. Труды, 10. Тбилиси, 2007. с. 178-186.

Г. Шарашенидзе, Маглакелидзе М.Г., Куртанидзе П.Р., Дундуа Т.Дж.. Основы формирования дифференциального уравнения движения механических передач вагонов с учетом нетехнологических зазоров.. Сб. научных трудов «Транспорт», Изд-во ООО «Транспорт», ISSN 1512-0910. 2010წ. № 3-4(39-40) 2010, Тбилиси, с. 3-5..

ხ. მღებრიშვილი. Особенности движения автомобиля по равнинным дорогам грузии. . გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 3(453), 27-31 გვ. .

Дж. Григалашвили, Z. wveraiZe . Особенности выбора микроконтроллеров и критерий их оценки.. GEORGIAN ENGINIERING NEWS. 2006წ. ISSN 1512-0287 #1, 2006.

გ. ცინცაძე, Э.С.Топурия , М.Г..Цинцадзе , Р.Ш. Куртанидзе. Особенности гексаметилен-тетрамина (уротропина) . Инжинерные новости Грузии. №1 C. 84-86 . 2002წ. .

Т. Гвелесиани. Особенности движения потоков в напорных трубо-проводах (водосбросах), расположенных в теле плотины Ингурской ГЭС, а также в прилегающем к ним глубинном участке водохранилища. Особенности движения потоков в напорных трубо-проводах (водосбросах), расположенных в теле плотины Ингурской ГЭС, а также в прилегающем к ним глубинном участке водохранилища. . Energy. 2004წ. N3. 2004. 67-68 (ISSN 1512-0120).

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Особенности дифференцифции лавин по высотным зонам на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1982წ. Вып. 77(83), Ленинград, с.62-67.

Т. Фагава, Л.С. Чхартишвили, Н.И. Майсурадзе, Д.З. Хочолава,, М.Г. Беридзе. Особенности изменений концентраций электронов в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами. . Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2014წ. Nano Studies, 2014, 10, 17-20.

ნ. მაისურაძე, Т.А. Пагава, Л.С. Чхартишвили, Н.И. Майсурадзе, Д.З. Хочолава, М.Г. Беридзе.. Особенности изменений Концентраций электронов в кристаллах Si , облученных высокоэнергетическими протонами.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2015წ. 2014, 10, p. 17—20..

Т. Бондаренко. Особенности информационной войны. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 1(10) 2014 გვ. 68-70.

И. Хомерики. Особенности использования однокристальных ЭВМ для определения мощности в трехфазных системах переменного тока. Грузинский технический университет. Научные труды № 13 (369). Тбилиси. 1990წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Особенности исследования дорожно-транспортных происшествий. Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов. №3. 2007წ. .

И. Нахуцришвили, Г.Кахниашвили, Р.Тхинвалели. Особенности каталитического окисления монооксида углерода. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Санадзе). Особенности кинетики отжига радиационных дефектов в облученных протонами кристаллах кремния.. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Физика твердого тела»,. 1979წ. 1979 г., с. 73, 2 .