სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გურამიშვილი. Основные приемы перевода фразеологизмов. განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2011წ. !1, გვ.13–17.

О. Гелашвили, И. Чхетиа, Табидзе А., Абхазава Т.Ю.. Основные принципы технологии перевозочного процесса и задачи транспортной логистики . Научно-технический журнал ,,Транспорт”, Тбилиси, . 2005წ. №4, 34-36ст..

თ. ჭანტურია, в.Багашвили. основные факторы,вдияющие на текуче кадров при монтаже строителних. . წ. .

გ. მაღალაშვილი, Н. Асланикашвили, Г.Гигиадзе, Р.Кофман, И.Сирбиладзе. Основные черты минерагении Грузии. კავკას. მინერ. ნედლ. ინსტიტუტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი . 2009წ. გვ. 13-29.

Т. Цомаиа. основы изучения исторической науки: на материалесовременного английского языка. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #3, გვ. 45-47.

მ. შილაკაძე, М.Маглакелидзе. Основы методики расчета барабанов грузоподъемных устройств.. Научно-технический журнал "Транспорт". 2011წ. №1-2 (41-42). 19-21.

М.Маглакелидзе. Основы методики расчета барабанов грузоподъемных устройств.. Научно-технический журнал . 2011წ. №1-2 (41-42). 19-21.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Основы нового подхода к анализу экологических процессов с помощью нечетких множеств. Нефть и газ Грузии. 2018წ. №32,.

Д. , В.Абзианидзе, Р.Манагадзе. Основы нового подхода к анализу экологических процессов с помощью нечетких множеств. . .Нефть и газ Грузии. 2018წ. №32,.

В.Абзианидзе, Р.Манагадзе, Д.Абзианидзе. Основы нового подхода к анализу экологических процессов с помощью нечетких множеств. . Нефть и газ Грузии.. 2018წ. №32.

Т. Мебуке. Основы семантической классификации романа. . Академия образовательных наук Грузии. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академии образовательных наук Грузии. . 2007წ. Труды, 10. Тбилиси, 2007. с. 178-186.

Г. Шарашенидзе, Маглакелидзе М.Г., Куртанидзе П.Р., Дундуа Т.Дж.. Основы формирования дифференциального уравнения движения механических передач вагонов с учетом нетехнологических зазоров.. Сб. научных трудов «Транспорт», Изд-во ООО «Транспорт», ISSN 1512-0910. 2010წ. № 3-4(39-40) 2010, Тбилиси, с. 3-5..

ხ. მღებრიშვილი. Особенности движения автомобиля по равнинным дорогам грузии. . გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 3(453), 27-31 გვ. .

Дж. Григалашвили, Z. wveraiZe . Особенности выбора микроконтроллеров и критерий их оценки.. GEORGIAN ENGINIERING NEWS. 2006წ. ISSN 1512-0287 #1, 2006.

გ. ცინცაძე, Э.С.Топурия , М.Г..Цинцадзе , Р.Ш. Куртанидзе. Особенности гексаметилен-тетрамина (уротропина) . Инжинерные новости Грузии. №1 C. 84-86 . 2002წ. .

Т. Гвелесиани. Особенности движения потоков в напорных трубо-проводах (водосбросах), расположенных в теле плотины Ингурской ГЭС, а также в прилегающем к ним глубинном участке водохранилища. Особенности движения потоков в напорных трубо-проводах (водосбросах), расположенных в теле плотины Ингурской ГЭС, а также в прилегающем к ним глубинном участке водохранилища. . Energy. 2004წ. N3. 2004. 67-68 (ISSN 1512-0120).

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Особенности дифференцифции лавин по высотным зонам на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1982წ. Вып. 77(83), Ленинград, с.62-67.

Т. Фагава, Л.С. Чхартишвили, Н.И. Майсурадзе, Д.З. Хочолава,, М.Г. Беридзе. Особенности изменений концентраций электронов в кристаллах n-Si, облученных высокоэнергетическими протонами. . Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2014წ. Nano Studies, 2014, 10, 17-20.

ნ. მაისურაძე, Т.А. Пагава, Л.С. Чхартишвили, Н.И. Майсурадзе, Д.З. Хочолава, М.Г. Беридзе.. Особенности изменений Концентраций электронов в кристаллах Si , облученных высокоэнергетическими протонами.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2015წ. 2014, 10, p. 17—20..

Т. Бондаренко. Особенности информационной войны. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 1(10) 2014 გვ. 68-70.