სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჯანაშია. "კრიმინოლოგიური კვლევის როლი რეგიონალური პრობლემების გადაწყვეტაში". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2010წ. #1 (5), 22-28 გვ, თბილისი.

მ. გაბუნია. "კრიმინოლოგიური შეხედულებანი სამართლიანობასა და სამართალზე". "სამართალი და მსოფლიო". 2015წ. N2 გვ 112-118.

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. "ლაზოლექსი". ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი. 2010წ. .

გ. გეგელია. "ლე კორბუზიე– ხუროთმოძღვარი და მხატვარი". მოხსენება საგარეო და კულტურული ურთიერთობების სახლში. 1985წ. .

თ. ძაძამია, ზვიადაძე უ., მარდაშოვა მ.. "ლითონის მილებზე გრუნტის წყლების აგრესიული ზემოქმედრბის შესწავლა დიღმის ველის სარეაბილიტაციო მილსადენის მაგალითზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2016წ. N4 (502) გვ.40-45.

რ. კანაშვილი, null, მ. მჭედლიშვილი,, რ. შეყლაშვილი,, ბ. გოგიჩაიშვილი. "მადნეულის" კარიერული და ჩამდინარე წყლებიდან სპილენძის ცემენტაციის კინეტიკა . საქ. მეცნ. აკადემიის "მაცნე", ქიმიის სერია . 2010წ. № 3, ტ. 36.

ბ. იმნაძე. "მაკორექტირებელი სწავლების რეპროდუქციული ლექსიკონის განსაზღვრა". საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.. 2005წ. შრომები 5. გვ 91-95.

. "მარადისობის გზაზე". "სვეტიცხოველი", საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. N2, 46-50.

ა. წულაია. "მარკეტინგული კომუნიკაცია და გლობალიზაცია" . „ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2016წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო-პრაქტიკული ჟურნალი, #3-4.

ზ. ქარუმიძე. "მასალების ბიოლოგიური კოროზია და დაცვის მეთოდები". სტუ–ს გამომცემლობა. 2012წ. შრომები ტომი–1,გვ19–21.

ს. ხიზანიშვილი. "მე ავირჩიე სამართლიანობა...". "ცისკარი". 2001წ. #8, გვ. 127-133.

ნ. მაისურაძე. "მე", "არა მე" და "სხვა"სამართლებრივი რეგულირების მეთოდებთან კორელაციაში . სასწავლო უნივერსიტეტი "თბილისის"საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი"მეცნიერება და ცხოვრება", თბ.,2016.. 0წ. 2016.

. "მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის". კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, თბილისი, "ლოგოსი", ინგლისურ ენაზე. 2013წ. 163-168.

მ. გაბუნია. "მემთვრალეობაის (ალკოჰოლიზმის) კრიმინოლოგია" . "მართლმსაჯულება და კანონი" საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2014წ. N1'14 გვ 109-117.

ე. ფანცხავა, ნ.არაბიძე, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე. "მზის ენერგიის ათვისების ახლებური ხედვა და მზის დანადგარების გაანგარიშება-დაპროექტების მეთოდის გამოყენებით". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2017წ. N3(83) გვ.4.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.არაბიძე, ე.ფანცხავა. "მზის ენერგიის ათვისების ახლებური ხედვა,მზის დანადგარების გაანგარიშება-დაპროექტების მეთოდის გამოყენებით". სამეცნიერო ჟურნალი "ენერგია" . 2017წ. 3(83) გვ.4.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ.ძაძამია. "მიკრობიოლოგიური გამოტუტვის მეთოდით ქანებიდან და სამთო წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების გამოტიტვის თავისებურებანი". მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2001წ. N13,გვ.84-88..

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე, გ. ვარშალომიძე, მ. სამადაშვილი, ი. გოგუაძე. "მილსადენების სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი ბოჭკოვან–ოპტიკური გადამწოდებით (თანამედროვე მდგომარეობა და განვითრების ტენდენციები)". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #19.

მ. ჩინჩალაძე. "მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირების მეთოდები და მოდელები". ს.ტ.უ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2011წ. .

თ. დაუთაშვილი. "მმართველობის დამკვიდრების აუცილებლობა საქართველოში". ჟურნალი ,, იურისტი’’. 2017წ. №3. თბილისი.