სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხაზარაძე. "მარადისობის გზაზე". "სვეტიცხოველი", საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. N2, 46-50.

ა. წულაია. "მარკეტინგული კომუნიკაცია და გლობალიზაცია" . „ეკონომიკა და ბიზნესი“ . 2016წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო-პრაქტიკული ჟურნალი, #3-4.

ზ. ქარუმიძე. "მასალების ბიოლოგიური კოროზია და დაცვის მეთოდები". სტუ–ს გამომცემლობა. 2012წ. შრომები ტომი–1,გვ19–21.

ს. ხიზანიშვილი. "მე ავირჩიე სამართლიანობა...". "ცისკარი". 2001წ. #8, გვ. 127-133.

ნ. მაისურაძე. "მე", "არა მე" და "სხვა"სამართლებრივი რეგულირების მეთოდებთან კორელაციაში . სასწავლო უნივერსიტეტი "თბილისის"საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი"მეცნიერება და ცხოვრება", თბ.,2016.. 0წ. 2016.

ნ. ხაზარაძე. "მევენახეობის აღმნიშვნელი იეროგლიფურ-ლუვიური იეროგლიფის ინტერპრეტაციისათვის". კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, თბილისი, "ლოგოსი", ინგლისურ ენაზე. 2013წ. 163-168.

მ. გაბუნია. "მემთვრალეობაის (ალკოჰოლიზმის) კრიმინოლოგია" . "მართლმსაჯულება და კანონი" საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2014წ. N1'14 გვ 109-117.

დ. ჩუტკერაშვილი, თ.ძაძამია. "მიკრობიოლოგიური გამოტუტვის მეთოდით ქანებიდან და სამთო წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების გამოტიტვის თავისებურებანი". მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2001წ. N13,გვ.84-88..

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე, გ. ვარშალომიძე, მ. სამადაშვილი, ი. გოგუაძე. "მილსადენების სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგი ბოჭკოვან–ოპტიკური გადამწოდებით (თანამედროვე მდგომარეობა და განვითრების ტენდენციები)". საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #19.

მ. ჩინჩალაძე. "მმართველობითი გადაწყვეტილების ფორმირების მეთოდები და მოდელები". ს.ტ.უ. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2011წ. .

თ. დაუთაშვილი. "მმართველობის დამკვიდრების აუცილებლობა საქართველოში". ჟურნალი ,, იურისტი’’. 2017წ. №3. თბილისი.

მ. ფოჩხუა. "მოსაზრებანი თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების პრობლემების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N4(19) გვ.23-28.

გ. ბელთაძე. "მოუთმებელი" რთული სისტემის ოპტიმალური გადაწყვეტილების არსებობის და პოვნის რიცხვითი მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. მოხსენებათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. 2008, გვ. 66-70. ISBN: 978-9941-14-191-1.

ვ. მოსიაშვილი. "მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფინანსური დახმარების გავლენა დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2015წ. თბ., 2015. N 1. გვ.: 92-97..

ე. ფანცხავა, გ. ჩიტაშვილი, ქ. მჭედლიძე. "მსოფლიო ენერგეტიკაში აირტურბინული და ორთქლაირული დანადგარების გამოყენების მასშტაბები და პერსპექტივები". ჟურნალი "ინტელექტი". 0წ. 2007 წ. №1(27) 63-68 გვ..

მ. ფოჩხუა. "მტკვრის სანაპიროების არქიტექტურულ-მხატვრული იერსახის ფორმირების პრობლემები თბილისში". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2002წ. 2(13)გვ.230-233.

ე. გვენეტაძე. "მცნება სასჯულოს" მიღების საკითხისათვის. საისტორიო ვერტიკალები #9 . 2005წ. .

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. "მწვანე შენობების"გავლენა ემისიების შემცირებაზე. ენერგია #3(75)თბილისი,2015. 2015წ. გვ.31-39.

ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, თ. ნარეკლიშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, დ. ჯიბლაძე. "ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი". 2009წ. №5 .

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, დ. ჯიბლაძე. "ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "მშენებლობა" . 2009წ. №5, გვ. 132-139.. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პერიოდული- სამეცნიერო ჟურნალი “აღმაშენებელი” . 2009წ. #5, .