სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაისურაძე, т.чантуриа. особиности формирования различних типов эстетической ценности в сфере архитектуры . "стрщительство" научно -технический журнал, . 2008წ. .

თ. ჭანტურია. особиности формирования различних типов эстетической ценности в сфере архитектуры. стрщительство научно -технический журнал. 2008წ. №4.

М. Тананашвили. Особности конструкций г материалов обделок горных транспортных тоннелей. транспорт. 2008წ. №3-4б с.34-35.

ს. დადუნაშვილი. От синергии к синархии. Georgian Engineering News‎. 2001წ. No. 2, 2001. p. 54-61‎.

Г. Дзидзигури. От системы управления персоналом к системе управления человеческими ресурсами. Руководство по Улучшению Организационной Эффективности (для управленцев государственного сектора Кыргызской Республики). 2016წ. .

მ. სირაძე, И. Гоксадзе , И. Бердзенишвили . Отбеливание хлопковых липидов природными и синтетическими адсорбентами . Известия национальной академии наук Грузии. 2009წ. N2.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе. Отбеливание хлопковых липидов природными и синтетическими адсорбентами. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2009წ. том 35, № 2, с. 485-486.

ი. იორდანიშვილი. Откосные крепления с повышенной волногасящей способностью для защиты берегов горных водохранилищ. Ж. . 2002წ. 4(24), с.166-169.

პ. სტავრიანიდი. Отображение авиагоризонта электронными индикаторами. Труды ИСУ АН ГССР. 1988წ. стр.99-107.

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Отображение аэронавигационных схем на экране компьютерной информационной системы. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, თბილისი, გვ. 112 – 116.

პ. სტავრიანიდი. Отображение данных в виде показаний шкалы. Труды ИСУ АН ГССР. 1985წ. Стр.93-105.

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. Отпимальная тормозная рычажная передача с двусторонним нажатием колодок моторного вагона электропоезда. Труды ГТУ, . 2009წ. №2(472), с. 91-95..

Н. Джварелиа, Гвасалиа Л, ჯვარელია ნინო. Отравление нанесеного медь-хром-марганцевого катализатора для очистки газов от оксида углерода 11 под воздействием реакционной среды. სამეცნიერო ჟურნალი''გარემოს ანალიზური კონტროლი და დაცვის ტექნიკა''. 1985წ. №4(316).

А. Горгошидзе. Отрыв частиц от электрода в однородном электрическом поле. Электронно-ионная технология и научно-технический прогресс. 1988წ. Тбилиси, НИИЭТ,1988Год, 4 страниц.

ო. ვერულავა. Отчет по научно-исследовательском работе «Моделирование процесса принятия решения при рекомендации вида работ и режима труда лицам пенсионного возраста». Институт экспериментальной морфологии АН Грузии.(Рук. Темы) 1979г. Тбилиси. 1979წ. 26გვ.

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчёт по НИР " Туннель", 1964 г.. Закрытая тема. 0წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР "Детерминант", 1975. Закрытая тема. 0წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР "Люстра ", 1980. Закрытая тема. 0წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчёт по НИР "Молния', 1965 г.. Закрытая тема. 0წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР "Радиола", 1973 . Закрытая тема. 0წ. .