სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Бондаренко. Особенности информационной войны. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 1(10) 2014 გვ. 68-70.

И. Хомерики. Особенности использования однокристальных ЭВМ для определения мощности в трехфазных системах переменного тока. Грузинский технический университет. Научные труды № 13 (369). Тбилиси. 1990წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Особенности исследования дорожно-транспортных происшествий. Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов. №3. 2007წ. .

И. Нахуцришвили, Г.Кахниашвили, Р.Тхинвалели. Особенности каталитического окисления монооксида углерода. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2.

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Санадзе). Особенности кинетики отжига радиационных дефектов в облученных протонами кристаллах кремния.. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ, серия «Физика твердого тела»,. 1979წ. 1979 г., с. 73, 2 .

ლ. იტრიაშვილი. Особенности миграции растворов в почве. ც.მირცხულავას სახ.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. 2014წ. # 69, 138–140.

И. Денисова, Н. Мефаришвили. Особенности микроклимата православных храмов. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. N1-2 (21-22), გვ: 53-59.

А. Робиташвили, რობიტაშვილი გიორგი. Особенности мобильных сотовых сетей телекоммуникации третьего поколения . Georgian enginering news. 2009წ. №1.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი. Особенности напряженно-деформированного состояния конструкции кольцегого очертания при предворительном напряжении расширяющимя цементом.. "ენერგია" #4, 2004წ.. 0წ. .

ნ. მაისურაძე, Пагава Т.А., Харашвили О.Г., Майсурадзе Н.И., Хасия Н.И., Канчавели Д.Э.. Особенности отжига дефекта с уровнем Ес-0,17 эВ в облученных Кристаллах n-Si.. GEORGIAN ENGINEE RING NEWS. 2006წ. №2, 2006, pp. 58-60..

ს. მებონია, ს. მებონია, М.Микаутадзе, З.Сиамашвили . Особенности очага деформации при продольной прокатке труб на отодвинутой оправке. Научн.тр.ГТУ. 2002წ. №3(442), 5 стр..

მ. მიქაუტაძე, А.Нозадзе , С.Мебония, З.Сиамашвили . Особенности очага деформации при продольной пролкатке труб на отодвинутой оправке. Научн.тр.ГТУ, 2002). 2002წ. №3(442), 5 стр..

ე. კოზლოვა. Особенности перевода информационных текстов прессы на русском языке . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება.. 2011წ. თბილისი, 2011. №3 გვ. 121-124.

ნ. რაჭველიშვილი, ე. მაცაბერიძე, ა. სარუხანიშვილი. Особенности получения стекол из композиций, содержащих техногенное сырье . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი . 2009წ. 97-102.

А. Робиташвили. Особенности построения сетей телекоммуникаций на базе АТМ технологий . Georgian enginering news. 2006წ. №1.

ვ. ხარიტონაშვილი, В.Церцвадзе. Особенности проверки технического состояния рулевого управления (на груз. языке). Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов. №3. 2007წ. .

М. Тодуа, Долидзе К. Д,, Кипиани Г. Л,. Особенности програмирования при численной реализации алгоритма расчета нелинейной деформированных оболочек с изломами. Грузинский автомобильной-дорожной институт. 2007წ. с. 188.

С. Чупринина. Особенности работы по фонетике и интонации.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალი ”განათლება’. 2012წ. № 1(4).

ა. სულაძე, Б.К Чичуа . Особенности размещения утлеводородных ресурсов и некоторые вопросы нефтегазоносности Грузии . В кн.: Матер. научн. сессии, посвящен. 110-летию со дня рождения акад. А.И. Джанелидзе. Тбилиси. 2000წ. стр. 418-425.

Д. Турдзеладзе. Особенности расчета индуктора магнитного датчика непосредственного контроля перемещания вагонов ьаятниковых канатных дорог. Международнфя Инженерная Академия Грузии. 2008წ. . стр. 4..