სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Дзидзигури. От системы управления персоналом к системе управления человеческими ресурсами. Руководство по Улучшению Организационной Эффективности (для управленцев государственного сектора Кыргызской Республики). 2016წ. .

მ. სირაძე, И. Гоксадзе , И. Бердзенишвили . Отбеливание хлопковых липидов природными и синтетическими адсорбентами . Известия национальной академии наук Грузии. 2009წ. N2.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе. Отбеливание хлопковых липидов природными и синтетическими адсорбентами. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2009წ. том 35, № 2, с. 485-486.

ი. იორდანიშვილი. Откосные крепления с повышенной волногасящей способностью для защиты берегов горных водохранилищ. Ж. . 2002წ. 4(24), с.166-169.

პ. სტავრიანიდი. Отображение авиагоризонта электронными индикаторами. Труды ИСУ АН ГССР. 1988წ. стр.99-107.

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Отображение аэронавигационных схем на экране компьютерной информационной системы. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. №4, თბილისი, გვ. 112 – 116.

პ. სტავრიანიდი. Отображение данных в виде показаний шкалы. Труды ИСУ АН ГССР. 1985წ. Стр.93-105.

ნ. მღებრიშვილი, ს. შარაშენიძე. Отпимальная тормозная рычажная передача с двусторонним нажатием колодок моторного вагона электропоезда. Труды ГТУ, . 2009წ. №2(472), с. 91-95..

Н. Джварелиа, Гвасалиа Л, ჯვარელია ნინო. Отравление нанесеного медь-хром-марганцевого катализатора для очистки газов от оксида углерода 11 под воздействием реакционной среды. სამეცნიერო ჟურნალი''გარემოს ანალიზური კონტროლი და დაცვის ტექნიკა''. 1985წ. №4(316).

А. Горгошидзе. Отрыв частиц от электрода в однородном электрическом поле. Электронно-ионная технология и научно-технический прогресс. 1988წ. Тбилиси, НИИЭТ,1988Год, 4 страниц.

ო. ვერულავა. Отчет по научно-исследовательском работе «Моделирование процесса принятия решения при рекомендации вида работ и режима труда лицам пенсионного возраста». Институт экспериментальной морфологии АН Грузии.(Рук. Темы) 1979г. Тбилиси. 1979წ. 26გვ.

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчёт по НИР " Туннель", . Закрытая тема. 1965წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР "Детерминант", . Закрытая тема. 1975წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР "Люстра ". Закрытая тема. 1980წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР "Радиола", . Закрытая тема. 1973წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г. , Абрамов С. , Беденашвили Б. , Мачкалова Н.. Отчет по НИР ,, Перспектива", Отчет по НИР, Закрытая тема. . 1971წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчёт по НИР ,,Молния". Закрытая тема. 1965წ. .

И. Джавахишвили, А.Квиташвили. Отчет по срецтеме "Геолог" . ИКНГССР. рук.. 1985წ. .

И. Джавахишвили, A. Квиташвили. Отчет по срецтеме "Манго" . ИКНГССР. рук.. 1972წ. Глава | .

И. Джавахишвили, А Квиташвили. Отчет по срецтеме "радиоволна" . ИКНГССР. рук.. 1976წ. .