სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Окросашвили, Кутелия Е.Р., Эристави Б.Г., Окросашвили И.М.. Оценочные параметры состава и значений толщины адсорбированных на наночастицах слоев порошков никеля, кобальта и титана, полученных конденсацией из паровой фазы. Georgian Engineering News. 2007წ. No 3, , pp.34-40.

N. Jvarelia. Очистка воды от речных примесей и ее умягчение. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1993წ. №6(339).

ლ. გვასალია, И. Барамидзе, Е.Шенгелиа. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი. 2010წ. N:2(476) ISSN1512-0996, pp.78-83.

Л. Гвасвлия. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. №2(476)ISSN 1512-0996,გვ,78-83 .

ე. შენგელია, ი. ბარამიძე, ლ. გვასალია. Очистка воды от фосфатов методом адсорбции на углистых сланцах.. სტუ შრომები. 2010წ. თბილისი. №2(476), გვ,78-83 .

Ш. Андгуладзе, ვ. გაფრინდაშვილი, თ. ლომია, მ. ჭანკოტაძე, კ.ჭანკვეტაძე, ხ. წეროძე. Очистка карьерных вод от ионов тяжелых металлов с применением сульфидных соеденений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ISSN 1512-0686 ტომი 8, # 1, გვ. 76-78.

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Дидидзе А.В., Чубинидзе Н.В. Очистка парафинов, выделенных из нефти и их микробиологическая трансформация . Сообщения АН ГССР, т.106, № 1. 1982წ. .

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Очистка сточной воды обойного производства. Химический журнал Грузии. 2008წ. №2, т.8, Тбилиси, с. 297-300.

Г. Джинчарадзе, Н. Бокучава. Очистка сточной воды обойного производства. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, №2, თბილისი, გვ. 297-300.

Бокучава Н.В.. Очистка сточной воды обойного производства. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. V.8, #3, გვ. 297-300.

მ. ქავთარაძე. Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов с получением очищенной воды и самих металлов. Georgian Engineering News . 2012წ. №2.

Д. Эристави, Кавтарадзе М.Л., Чхубианишвили Н.Г., Бибилури Н.Ш., Мчедлишвили Г.С.. Очистка сточных вод, содержащих сульфаты цветных металлов, с получением очищенной воды и самих металлов.” . Georgian Engineering News, თბილისი. 2012წ. №2, с.104 - 105. .

გ. მჭედლიშვილი, М.Л. Кавтарадзе,, Н.Г. Чхубианишвили, Н.Ш. Бибилури, Д.В. Эристави. Очистка сточных водб содержащих сульфаты цветных металловб с получением очищенной воды и самых металлов. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2012წ. თბილისი. №2, 2 გვ..

Н. Джварелиа, Л. Гвасалиа, ჩაგუნავა მ. Очистки газов от СО на нанесенном МХМ катализаторе. გარემოს დაცვის ანალიზური კონტროლი და ტექნიკა.სამეცნიერო შრომები. 1985წ. №6(288).

ს. ლომინაძე. Паблик рилейшенз(PR) и другие науки. Академия образовательных наук Грузии.Приложение к журналу Вестник.Тбилиси.Техн.унив.. 2007წ. Труды 10.с.158-163.

. паеае. рнпнре. 2013წ. нне.

Ш. Келептришвили, ა.კვერნაძე. Палеогеография нижнего мела Западной Абхазии. Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски поезных ископаемых, № 3 (359), стр. 37 - 41.

А.Квернадзе. Палеогеография нижнего мела Западной Абхазии. Грузинский технический университет. 1990წ. труды, геология и пойски полезных ископаемых, № 3 (359), стр. 37 - 41.

ი. წერეთელი, Ломинадзе Т.А.. Палеозоогеогафия батских морских бассейновГрузии. პალეობიოლოგიის პრობლემები, საქ. ეროვნული მუზეუმი. 2008წ. ტ.3.

გ. ცინცაძე, Н.Чхубианашвили, Л.Гвасалия, Ш.Андгуладзе. Памяти профессора В.А. Эристави. Georgian Engineering News N1. P. 305-306 . 2006წ. N1. P. 305-306 .