სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ფოჩხუა. "მოსაზრებანი თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების პრობლემების შესახებ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N4(19) გვ.23-28.

გ. ბელთაძე. "მოუთმებელი" რთული სისტემის ოპტიმალური გადაწყვეტილების არსებობის და პოვნის რიცხვითი მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. მოხსენებათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2008წ. 2008, გვ. 66-70. ISBN: 978-9941-14-191-1.

ვ. მოსიაშვილი. "მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფინანსური დახმარების გავლენა დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2015წ. თბ., 2015. N 1. გვ.: 92-97..

ე. ფანცხავა, გ. ჩიტაშვილი, ქ. მჭედლიძე. "მსოფლიო ენერგეტიკაში აირტურბინული და ორთქლაირული დანადგარების გამოყენების მასშტაბები და პერსპექტივები". ჟურნალი "ინტელექტი". 0წ. 2007 წ. №1(27) 63-68 გვ..

მ. ფოჩხუა. "მტკვრის სანაპიროების არქიტექტურულ-მხატვრული იერსახის ფორმირების პრობლემები თბილისში". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2002წ. 2(13)გვ.230-233.

ე. გვენეტაძე. "მცნება სასჯულოს" მიღების საკითხისათვის. საისტორიო ვერტიკალები #9 . 2005წ. .

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. "მწვანე შენობების"გავლენა ემისიების შემცირებაზე. ენერგია #3(75)თბილისი,2015. 2015წ. გვ.31-39.

ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, თ. ნარეკლიშვილი, ო. ჩაკვეტაძე, დ. ჯიბლაძე. "ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "აღმაშენებელი". 2009წ. №5 .

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ზამბახიძე, დ. ჯიბლაძე. "ნაგებობის ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა მისი შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "მშენებლობა" . 2009წ. №5, გვ. 132-139.. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, პერიოდული- სამეცნიერო ჟურნალი “აღმაშენებელი” . 2009წ. #5, .

ე. გვენეტაძე. "ნავთობის გეოპოლიტიკა" სამხრეთ კავკასიაში. საისტორიო ვერტიკალები, # 16. 2008წ. .

კ. ბზიშვილი. "ნოვაცია გირავნობისა და იპოთეკის სამართლებლივ ინსტიტუტებში". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2012წ. #1 (17) , თბილისი.

გ. ზირაქაშვილი. "ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი". ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #3.

ე. გოგილიძე, ლილი პეტრიაშვილი, დიმიტრი მასხარაშვილი, ნანა ნოზაძე. "ორგანიზაციული პროცესების მართვა მიწოდების ჯაჭვში". "სეუ და მეცნიერება". 2018წ. No 7 (7), გვ.182-187.

ე. ფანცხავა. "ორთქლის ქვაბის დოლისა და საცირკულაციო კოლექტორების უსაფრთხო მუშაობა".. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. №1(61). 2012 წ. ISSN 1512-0120 69-75 გვ..

ე. ფანცხავა, ო. კიღურაძე, ქ. მჭედლიძე. "ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება".. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".№. 0წ. №1(65).2013 წ. 13-16 გვ..

მ. ბაძაღუა. "პედაგოგთა მიდგომები კრიმინოლოგიაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2008წ. #1(2) გვერდი 5, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "პედაგოგიკა - დანაშაულობის პრევენციის ეფექტური მექანიზმი". რომან შენგელია 70 - საიუბილეო კრებული „სამართლის პრობლემები“. 2012წ. გვერდი 7,თბილისი.

ლ. გვაჯაია. "პერსონალის ადაპტაცია - საკადრო მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ფუნქცია". ჟ. "მედიცინისა და მენეჯმანტის თანამედროვე პრობლემები". 2016წ. .

ლ. გვაჯაია. "პერსონალის პროფესიონალური სწავლება ორგანიზაციაში". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2016წ. # გვ.გვ. 73-77.

ლ. გვაჯაია. "პერსონალის ფორმირების ტექნოლოგიები". ჟ. "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #3, გვ.გვ.93-100.