სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. "ნავთობის გეოპოლიტიკა" სამხრეთ კავკასიაში. საისტორიო ვერტიკალები, # 16. 2008წ. .

კ. ბზიშვილი. "ნოვაცია გირავნობისა და იპოთეკის სამართლებლივ ინსტიტუტებში". ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი". 2012წ. #1 (17) , თბილისი.

გ. ზირაქაშვილი. "ორგანიზაციაში კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე საჭირო მუშაკის ეტალონური მოდელი". ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. #3.

ე. გოგილიძე, ლილი პეტრიაშვილი, დიმიტრი მასხარაშვილი, ნანა ნოზაძე. "ორგანიზაციული პროცესების მართვა მიწოდების ჯაჭვში". "სეუ და მეცნიერება". 2018წ. No 7 (7), გვ.182-187.

ე. ფანცხავა. "ორთქლის ქვაბის დოლისა და საცირკულაციო კოლექტორების უსაფრთხო მუშაობა".. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".. 0წ. №1(61). 2012 წ. ISSN 1512-0120 69-75 გვ..

ე. ფანცხავა, ო. კიღურაძე, ქ. მჭედლიძე. "ორთქლის ქვაბის წყლის ეკონომაიზერის გარდამავალი რეჟიმების მათემატიკური მოდელირება".. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია".№. 0წ. №1(65).2013 წ. 13-16 გვ..

მ. ბაძაღუა. "პედაგოგთა მიდგომები კრიმინოლოგიაში". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2008წ. #1(2) გვერდი 5, თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "პედაგოგიკა - დანაშაულობის პრევენციის ეფექტური მექანიზმი". რომან შენგელია 70 - საიუბილეო კრებული „სამართლის პრობლემები“. 2012წ. გვერდი 7,თბილისი.

ლ. გვაჯაია. "პერსონალის ადაპტაცია - საკადრო მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ფუნქცია". ჟ. "მედიცინისა და მენეჯმანტის თანამედროვე პრობლემები". 2016წ. .

ლ. გვაჯაია. "პერსონალის პროფესიონალური სწავლება ორგანიზაციაში". ჟ. "სოციალური ეკონომიკა". 2016წ. # გვ.გვ. 73-77.

ლ. გვაჯაია. "პერსონალის ფორმირების ტექნოლოგიები". ჟ. "მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები". 2015წ. #3, გვ.გვ.93-100.

ნ. ფიფია. "პერსონალური მონაცემების დაცვა და სამართალდამცავი ორგანოები". ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2017წ. N1 (37); გვ.10-15.

ნ. ლომიძე. "პერსპექტივები რუსეთ- საქართველოს სამომავლო ურთიერთობის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N20, გვ28-32 ISSN 1512 4959.

ნ. ფიფია. "პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და პერსონალური მონაცემები ევროპის ქვეყნებისა და საქართველოს კანონმდებლობაში". ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2016წ. N3-4 (35-36);გვ. 35-44.

ლ. გვაჯაია. "პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2014წ. #20, გვ. გვ. 66-68.

მ. დარჩაშვილი. "პირველი მსოფლიო ომი და ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხი საქართველოში". საისტორიო ალმანახი "კლიო". 2004წ. #24, 13 გვერდი.

ი. გაბისონია. "პოლიტიკურ იდეათა და იდეოლოგიათა კლასიფიკაცია". "თემიდა". 2008წ. #1(3) 69-78.

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკური პარტიები და ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხი პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ". საისტორიო ალმანახი "კლიო". 2004წ. #23.11გვერდი.

ნ. ფიფია, გრ. აბრალავა. "პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევა და საპარლამენტო მმართველობის დადებითი ასპექტები". ჟურნალი - სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. N2; გვ. 196-201.

ე. ბაღიშვილი. "პროდუქტით მიყენებული ზიანიდან წარმოშობილი ვალდებულებების მიმართ მოქმედი სამართალი რომის II რეგლამენტის მიხედვით". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი " თემიდა". 2013წ. №8(10) . თბილისი.