სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. სულაძე, თ. რობაქიძე. Сверхбыстротвердеющие и расширяющиеся тяжелые спеццементы и бетоны. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. №4, ტომი 7, გვ.429-431.

И.Суладзе, Т.Т. Габададзе. Сверхбыстротвердеющие и расширяющиеся тяжелые спеццементы и бетоны. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(4), с.429-431.

Т. Кохреидзе. Сверхпроводящий индуктивный накопитель эектроэнергии. Кавказские энергетические новости. Региональный бюллетень. 2008წ. №2, с.8.

გ. ყიფიანი, Кипиани Д.О.. Свободные колебания многослойных оболочек ребрами . მშენებლობა. 2008წ. № 3(10) ISSN 1512-3936 .

ნ. ხაზარაძე. Связанные с антропогенезом религиозные верования и культурная традиция грузинского народа (რეზიუმე რუსულ ენაზე). აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 638-641 გვ..

ზ. გურამიშვილი. Связь меродики обучения языку с другими науками. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2009წ. შრომები #1 (13) გვ.20–23.

ა. ხაბეიშვილი, Данелия Демури. Сейсмостоикости эксплоатируемых дорожных сооружений.. Научно-технический журнал "Строительство".. 2010წ. N4(19). стр.53-55. ISSN 1512-3936.

Л. Чхартишвили. Секулярное уравнение в электронной теории вещества и его полное итерационное решение. Тр. ГТУ. 2004წ. 2(452), 15-22.

Х. Кикнадзе, ლ. მაისაია. Сель и ее природа в Заподной Грузии. agrarul-ekonomokuri mecniereba da teqnologiebi #3 Tbilisi 2012 w. 2012წ. #3 Tbilisi .

Д. , С. Павлиашвили. Сельский гамбит. Business Time Georgia. 2014წ. N10, 58-62pp..

Г. Чикоидзе. Семантика морфологии. Сборник трудов Института Систем Управления им. А. И. Элиашвили . 2002წ. № 6, Тбилиси, стр. 167-177.

Г. Чикоидзе. Семантика роли адресата (AD). “Ганатлеба”, Технический Университет. 2011წ. №2, Тбилиси, стр.186-189.

Т. Цомаиа. Семантическая классификация контрадикторных отношений в английских пословицах и поговорках. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2006წ. #2, გვ.45 (ISSN 1512-2530).

თ. სინჯიაშვილი. Семантическая структура от глагольного словообразовательного гнезда в современном английском языке. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,Scripta Manent". 2011წ. №19 გვ.4.

Т. Чубинишвили, ო.შატბერაშვილი. Семейство электронных продуктов для поддержки бизнеса – ДЕЛОВАЯ ГРУЗИЯ. Тезисы докладов международной конференции «TELEMATICS CAUCASUS-2001». Тбилиси.. 2001წ. Тбилиси. 20-24 октября, 2001. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Семиотические модели и проблемы создания обучающихся систем. В кн.:" Применение математических методов и вычислительной техники в управлении. Часть III. Изд. "Сабчота Сакартвело" Тбилиси. 1985წ. .

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Семиотические модели и проблемы создания обучающихся систем. В кн.:" Применение математических методов и вычислительной техники в управлении. Часть III. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1985წ. .

Т. Хачидзе, Бутурлин А.И. Хачидзе Н.И.. Сенсор для экспресс измерения концентрации ртути . GEORGIAN ENGINEERING NEWS (GEN), . 2000წ. №1, p.p.40-41, 2000.

И. Бердзенишвили. Силикатноэмалевые покрытия для защиты трубопроводов от внутренней коррозии. Georgian Engineering News. 2008წ. № 2, с.123-125.

И. Круашвили, Круашвили И. Г.. Силовое воздействие водного потока на частицу, лежашую на дне водотока с ученом фильтрации. Сообшения академии наук Грузинский ССР. 1984წ. Т. 113, #2. Тбилиси, сс. 369-372.