სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Надареишвили. Получение полимерных материалов с градиентом состова. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია, ქიმია და ტექნოლოგია. 1988წ. с.195-198.

Н. Кебадзе, Эдилашвили Л.†, Омиадзе Т.†, Цитланадзе Г., Горгиладзе Г*, Кацарава Р. Получение пористых пленок на основе биодеградируемого полиэфирамида. Известия АН Грузии, сер. биол. 2004წ. А,2004,т.30, №1, 127-133.

რ. ქაცარავა, Т.Квирия, Г.Цитланадзе, и др.. Получение пористых пленок на основе биодеградируемого полиэфирамида. Изв. АН Грузии, сер. биол. А, 30, 127-133 . 2004წ. .

რ. ქაცარავა, Т.Квирия, К. Канделаки, Г.Цитланадзе. Получение пористых пленок на основе биодеградируемого полиэфирамида.. Изв. АН Грузии, сер. биол. А, 30, 127-133 . 2004წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Дидидзe А.В., Андгуладзе М.К. Получение промышленных масел из грузинских нефтей . ГПИ им. В.И.Ленина, № гос. регистр. 01850035538, Тбилиси. 1983წ. .

Б. Мепаришвили. Получение статической модели процесса пропитки стеклянных наполнителей в электростатическом поле. Труды ГПИ. 1976წ. N8 (190) .

ბ. გოგიჩაშვილი, ბ. გოგიჩაშვილი, Л. С. Мдивани, Л. С. Мдивани, Б. Т. Бучукури. Получение углеродистого ферромарганца из марганец содержащих комплексных брикетов. Проблемы металлургии сварки и металоведения №2 Тбилиси, 2003 . 2003წ. 11-13ст..

ზ. ხუბულური, М. Эссен . Получение чугуна с шаровидным графитом без применения модификаторов. Труды ГТУ. 1991წ. №3, с. 67-70.

М. Кахетелидзе, П. Явич. получение экстрактов содержащих сумму липофильных веществ лечебной грязи ахтала для использования в косметологии и фармации. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტომი 41, №4, გვ. 386-389.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. Полученияе и общая характеристика масла семян винограда и перспективы его применения. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ა. ხოტივარი, კუპატაძე იზოლდა, გრიგორაშვილი გიორგი. Полученияе и общая характеристика масла семян винограда и перспективы его применения. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

М. Церодзе, Т.Р.Челидзе, Дж.И.Джапаридзе,Г.Э.Чапидзе. Полярографический анализ нитро- глицерина в плазме крови человека.. Сообщения АН ГССР, т.129, №2, . 1988წ. т.129, №2, .

О. Томарадзе, Лесман М. Я.. Помехоустойчивость когеретного демодулятора ФРМ сигналов в каналах с селективными . ГТУ труды . 1991წ. N6 (379) г. 8ст..

ს. ლომინაძე. Понимание как основа эффективной социальной коммуникации. Международная научная конференция.Вербальные коммуникативные технологии.Тбилиси 2010. 2010წ. Материалы международной научной конференции.Вербальные коммуникативные технологии.с36-39..

თ. სინჯიაშვილი. Понятие языковой вариативности и его использование в словообразовании. ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, საზრისი, შრომების კრებული. 2008წ. №24 გვ.3.

Т. Чеишвили, З. Джавашвили, Н.Ш. Оманидзе. Пористые материалы на основе местных глинистых сланцев и их свойства. Химический журнал Грузии. 2016წ. т.8, №1, с.213-216.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В.. Последовательно-пересчетная схема, как преобразователь временного параметра в дискретную форму. Труды ГПИ . 1969წ. № 5 (131).

გ. მეტრეველი, Вазагашвили , Метревели. Постановка задачи о колебаниях упруго-вязкоупияругих механических систем и методы решения. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. issn1512-3936,.

Н. Берая, И. Кароян, И. Зедгинидзе. Построение и применение диаграммы Юдена при проверке на качество проведения испытаний посредством межлабораторных сличений . Georgian Engineering News. 2009წ. №2, c. 67-69.

Н. Джибладзе, В.Куциава, О.Натрошвили. Построение и применение фрактальной модели управления нелинейными процессами в сетевых структурах автоматики и телемеханики . Периодический научный журнал "Интелекти". 2005წ. 2(22), стр. 47-49.