სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Полные и неполные отражения . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2008წ. N2(2) ISSN 1512-4916.

დ. ცინცაძე. Полусумматор для специализированного вычислительного устройства. Теория и устройства систем автоматического управления, Академия Наук Грузинской ССР институт систем управления, . 1982წ. .Труды XXI:1, Ст.29-32. «МЕЦНИЕРЕБА», Тбилиси.

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Н.С. Непаридзе. Получение высокобелковой муки из хлопкового ядра воздушной классификацией. Georgian Engineering News. 2010წ. № 2, - с. 135-137..

ა. ლეჟავა, მ. ბაციკაძე. Получение и изучение металонаполненных полимеров. საქ. კერამიკის ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა” №1(15). 2006წ. .

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джигчарадзе. Получение и изучение свойств лечебно-профилактического косметического крема-маски. Химический журнал Грузии. 2010წ. т.10, №2, Тбилиси с. 224-226.

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе, Д. Джигчарадзе. Получение и изучение свойств лечебно-профилактического косметического крема-маски. Химический журнал Грузии. 2010წ. т.10, №2,Тбилиси, с. 224-226..

Н.В. Бокучава, Л.О. Эбаноидзе, Н.П. Микая, Н.О. Спиранти, null, Н.П. Микая, Н.О. Спиранти. Получение и изучение свойств лечебно-профилактического косметического крема-маски. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. ტ.10, #2, გვ. 224-226.

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе, Н. Микая, Н. Спиранти. Получение и изучение свойств лечебно-профилактического косметического крема-маски.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ტ.10, №2, თბილისი, გვ.224-226.

Л.О. Эбаноидзе, Д.Г. Джинчарадзе, Н.П. Микая, Н.О. Спиранти.. Получение и изучение свойств лечебно-профилактического косметического крема-маски.. . 2010წ. Химический журнал Грузии, т. 10, №2, с. 224-226.

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе. Получение и исследование пленок на основе форполимеров полинафтоиленбензимидазолов . Международный журнал «Научные новости грузии». 2010წ. №2(6), Кутаиси, с.51-54.

გ. ქვარცხავა, 3Чхаидзе М. Ш., Цицаги М. В., Микадзе И. И., Долидзе А. В. . Получение и исследование растительных блок-синтонов. Georgian Engineering news. 2005წ. N 1, p. 106-108.

ი. ნინიძე, ზ.სურმავა. Получение и исследование фазового состава и термической устойчивости в системах ультрадисперсных частиц Fe2O3-CoO на силикагеле. სტუ-ს შრომები. 1992წ. №8 (391) გვ. 26-32.

გ. გრიგორაშვილი, ხოტივარი აელიტა, კუპატაძე იზოლდა, ილურიძე ნელი. Получение и общая характеристика масла семян винограда и перспективы его применения. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ზ. ოქროსცვარიძე. Получение и применение карбида вольфрама WC при плазменном напылении. Международный научно-технический журнал "ПМСМ". 2004წ. .

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока. Известия национальной академии наук Грузии. Серия химическая. 2010წ. т.36, №3, Тбилиси с. 378-381.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ. 378-381.

Бокучава Н.В., Эбаноидзе Л.О.. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.378-381.

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ. 378-381.

Б. Гогичаишвили, О.Ш.Микадзе, О.Д.Гвамбериа. Получение кремнесодер- жащих комплесных сплавов из отходов обого- шения Ахалцихского каменного угля . Проблемы метал- лургии, сварки и металловедения №3(13)Тбилиси,2006 . 2006წ. 31-35.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, О.Д. Гвамберия, Б.Г. Гогичаишвили . Получение кремнесодержащих комплексных сплавов из отходов обогащения Ахалцихского каменного угля, . ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ . 2006წ. № 3(13). Стр.31-34.