სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Ебаноидзе, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока. Известия национальной академии наук Грузии. Серия химическая. 2010წ. т.36, №3, Тбилиси с. 378-381.

Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе, Л. Эбаноидзе. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ. 378-381.

Бокучава Н.В., Эбаноидзе Л.О.. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ.36, №3, გვ.378-381.

Н. Бокучава, Л. Эбаноидзе. Получение косметических шампуней с использованием лечебной грязи и соевого молока.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №3, თბილისი, გვ. 378-381.

Б. Гогичаишвили, О.Ш.Микадзе, О.Д.Гвамбериа. Получение кремнесодер- жащих комплесных сплавов из отходов обого- шения Ахалцихского каменного угля . Проблемы метал- лургии, сварки и металловедения №3(13)Тбилиси,2006 . 2006წ. 31-35.

ო. მიქაძე, ო. მიქაძე, О.Д. Гвамберия, Б.Г. Гогичаишвили . Получение кремнесодержащих комплексных сплавов из отходов обогащения Ахалцихского каменного угля, . ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛУРГИИ, СВАРКИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ . 2006წ. № 3(13). Стр.31-34.

თ. შაქარაშვილი, Андгуладзе М.К., Тедети М.А. Получение люминофоров каталитическим превращением гибридных углеводородов, входящих в керосино-газойловой фракции . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 9, №2. 2009წ. გვ. 128-129.

М. Андгуладзе, Шакарашвили Т.С., Тедети М.А. Получение люминофоров каталитическим превращением гибридных углеводородов, входящих в керосино-газойловой фракции . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტომი 9, № 2, თბილისი . 2009წ. გვ. 128-129.

ო. მიქაძე. ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЛИГАТУР ПРИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОЙ СТАЛИ. სტუ-ს შრომები– TRANSACTIONS OF GTU – ТРУДЫ ГТУ ISSN 1512‐0996 Pages. 2015წ. №3 (497), Pages 152-160.

Л. Надареишвили. Получение полимерных материалов с градиентом состова. საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე,ქიმიის სერია, ქიმია და ტექნოლოგია. 1988წ. с.195-198.

Н. Кебадзе, Эдилашвили Л.†, Омиадзе Т.†, Цитланадзе Г., Горгиладзе Г*, Кацарава Р. Получение пористых пленок на основе биодеградируемого полиэфирамида. Известия АН Грузии, сер. биол. 2004წ. А,2004,т.30, №1, 127-133.

რ. ქაცარავა, Т.Квирия, Г.Цитланадзе, и др.. Получение пористых пленок на основе биодеградируемого полиэфирамида. Изв. АН Грузии, сер. биол. А, 30, 127-133 . 2004წ. .

რ. ქაცარავა, Т.Квирия, К. Канделаки, Г.Цитланадзе. Получение пористых пленок на основе биодеградируемого полиэфирамида.. Изв. АН Грузии, сер. биол. А, 30, 127-133 . 2004წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Дидидзe А.В., Андгуладзе М.К. Получение промышленных масел из грузинских нефтей . ГПИ им. В.И.Ленина, № гос. регистр. 01850035538, Тбилиси. 1983წ. .

Б. Мепаришвили. Получение статической модели процесса пропитки стеклянных наполнителей в электростатическом поле. Труды ГПИ. 1976წ. N8 (190) .

ბ. გოგიჩაშვილი, ბ. გოგიჩაშვილი, Л. С. Мдивани, Л. С. Мдивани, Б. Т. Бучукури. Получение углеродистого ферромарганца из марганец содержащих комплексных брикетов. Проблемы металлургии сварки и металоведения №2 Тбилиси, 2003 . 2003წ. 11-13ст..

ზ. ხუბულური, М. Эссен . Получение чугуна с шаровидным графитом без применения модификаторов. Труды ГТУ. 1991წ. №3, с. 67-70.

М. Кахетелидзе, П. Явич. получение экстрактов содержащих сумму липофильных веществ лечебной грязи ахтала для использования в косметологии и фармации. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტომი 41, №4, გვ. 386-389.

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. Полученияе и общая характеристика масла семян винограда и перспективы его применения. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ა. ხოტივარი, კუპატაძე იზოლდა, გრიგორაშვილი გიორგი. Полученияе и общая характеристика масла семян винограда и перспективы его применения. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.