სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ლომინაძე. Понимание как основа эффективной социальной коммуникации. Международная научная конференция.Вербальные коммуникативные технологии.Тбилиси 2010. 2010წ. Материалы международной научной конференции.Вербальные коммуникативные технологии.с36-39..

თ. სინჯიაშვილი. Понятие языковой вариативности и его использование в словообразовании. ი.გოგებაშვილის სახ. პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი, საზრისი, შრომების კრებული. 2008წ. №24 გვ.3.

Т. Чеишвили, З. Джавашвили, Н.Ш. Оманидзе. Пористые материалы на основе местных глинистых сланцев и их свойства. Химический журнал Грузии. 2016წ. т.8, №1, с.213-216.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В.. Последовательно-пересчетная схема, как преобразователь временного параметра в дискретную форму. Труды ГПИ . 1969წ. № 5 (131).

გ. მეტრეველი, Вазагашвили , Метревели. Постановка задачи о колебаниях упруго-вязкоупияругих механических систем и методы решения. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. issn1512-3936,.

Н. Берая, И. Кароян, И. Зедгинидзе. Построение и применение диаграммы Юдена при проверке на качество проведения испытаний посредством межлабораторных сличений . Georgian Engineering News. 2009წ. №2, c. 67-69.

Н. Джибладзе, В.Куциава, О.Натрошвили. Построение и применение фрактальной модели управления нелинейными процессами в сетевых структурах автоматики и телемеханики . Периодический научный журнал "Интелекти". 2005წ. 2(22), стр. 47-49.

ს. ბარბაქაძე. Построение и характеристики различных каскадных кодов на базе сигналов ФМ2 и ФМ4. Труды Грузинского Технического Университета. 1992წ. №4 (387).

ზ. ციხელაშვილი, Ш.З.Цихелашвили, М.Р. Гуджабидзе, И.З.Цихелашвил, П.Ш.Гиоргадзе, Г.А.Метревели , Б.Г.Чурчелаури, А.В.Долидзе, М.Г.Мчедлидзе. Построение контрольных карт средних давлений и размахов для эффективного управления установывшимся процессом водообеспечения. ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #2, 4 стр.Тбилиси. 2005წ. .

М. Зораниани. Построение курса обучения чтению на иностранном языке. სამეცნიერო კრებული “მარჯი”, თბილისი. 2010წ. № 3, стр. 153-159.

რ. არველაძე. построение математической модели и разработка алгоритма управления и передачи информации о потреблении электроэнергии абонентами региона, . ენერგია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2017წ. №4(84), 16-19 გვ, .

Н. Никвашвили, И. Хатискаци, Т. Беридзе. Построение многомерных проекционных нелинейных моделей. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2008წ. N 4(12) 128-132.

გ. ფიფია, Г.Н.Амилахвари, Д.В.Гулуа,. Построение модели и анализ системы M/M/4+3, Труды ГТУ №1 (479), 2011. Ст.46-50.. . 2011წ. .

Т. Шарашенидзе. Построение надёжных генераторов тактовых импульсов. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1988წ. .

Шецирули Л.Д. Построение обобщенных рекурсивных форм для функциональных языков и их применение в задачах верификации программ. . Electronic Scientific Journal: “Computer Sciences and Telecommunications”,. 2010წ. 2010, No. 3(26), pp. 133-141. ISSN 1512-1232..

თ. სუხიაშვილი. Построение правил коррекции системы адаптации семиотической модели управления. Сабчота Сакартвело. 1985წ. 109-112.

Р. Самхарадзе, А. Прангишвили. Построение системы критериев управления режимами энергосистем на основе экспертных знаний. Фонд возраждения наук "Интеллект". Груз. техн. университет. Сб. научных трудов. Изд. "Интеллект".. 1997წ. Тбилиси, 2 стр..

З. Гаситашвили, Р. Самхарадзе, А. Прангишвили. Построение системы критериев управления режимами энергосистем на основе экспертных знаний.. Сборник научных трудов. Издательство «Интелект», Тбилиси, . 1995წ. .

И.В. Степнадзе. Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластины, шармирно опертой по контуру. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2015წ. №2.

Степнадзе И.В. Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластины, шармирно опертой по трем и своводной по четвертой стороне.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №4.