სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Цинцадзе, И. Гвелесиани, С.Купрадзе Б.Корсантиа Л.Каджая, Л.Каджая. Почему медицина не может справится с грипом. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა . 2016წ. N.5 გვ.9-19.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე, შ.ელერდაშვილი, ი. ელერდაშვილი.. пр -10-ის ტიპის სამრეწველო რობოტთა სამუშაო არის განსაზღვრა.. სპი–ის სამეცნიერო შრომები . 1982წ. N 1 (246) თბილისი გვ. 90–92.

თ. ბონდარენკო. Права журналиста в Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. 1(16), გვ.137-139.

ე. კოზლოვა. Практика учебного перевода на занятиях с использованием видеофильмов. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13). თბილისი, 2009. გვ. 36-39.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Практические рекомендации по выбору оптимальной очередности пуска последовательно включенных центробежных насосов, работающих на воде и гидросмеси . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность. 1970წ. № 6. 15 с.

Л. Имнаишвили. Прангишвили А.И., Бенашвили А.М. Методика синтеза асинхронного накапливающего сумматораю // Georgian Engineering News, 2002, #1, с.34-38. . . 2002წ. .

Л. Имнаишвили. Прангишвили А.И.Элементная база вычислительных средств и принцип многофункциональности. Труды ГТУ-75, 1997.-с.237-240. . . 1997წ. .

Г. Гогичаишвили. Прблемы разработки семистических систем принятия решений. Тезисы докладов I Всесоюзной конференции " Человеко-машинные обучающие системы" , М., Научный Совет по комплексной проблеме " Кибернетика" А.Н. . 1979წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Превращения н.нонадекана и эйкозина на оксинометаллических катализаторах в проточной системе под давлением водорода . Изв. АН СССР, ОХН, №2. 1961წ. .

Алания М.Д. , Шалашвили К.Г. . Предварительное исследование некоторых некоторых высших растений, интродукцированных в Грузии на содержание биологически активных соединений. . Сборник научных трудов института фармакохимии. 2009წ. вып. 1(17), 58-65..

Т. Сагареишвили, Кавтарадзе Н.Ш. , Шалашвили К.Г. , Анели Дж.. Предварительное исследование некоторых растений произрастающих в Грузии на содержание биологически активных соединений. . Сборник научных трудов института фармакохимии, . 2009წ. вып. 1(17), 45-57..

Т. Сагареишвили, Шалашвили К.Г., Сутиашвили М.Г., Кавтарадзе Н.Ш., Анели Дж.Н., Чурадзе М.В., Алания М.Д.. Предварительное исследование некоторых растений, произрастающих в Грузии, на содержание биологически активных соединений. Известия Национальной Академии Наук Грузии. 2014წ. 40, 2-3, 202-207.

Р. Самхарадзе, Л.В.Шенгелия. Предварительный анализ исходных данных при планировании суточных режимов энергосистем экспертными системами. Труды ГТУ. 1992წ. №9 (392), Тбилиси, ISSN 0201-1467, 3 стр..

ტ. მეგრელიშვილი. Предисловие. . ე.ურუმოვა. "ქვა". ლექსები. თბილისი. 2009წ. 115 გ. გ. 3-15.

ი. ღარიბაშვილი, Р.Имедадзе, В.лоладзе, Р.Схвитаридзе. Предотвращение возникновения высолов и чёрных пятен на поверхности стен,облицовываемых Болнисским туфом.. ჟურნალი ,,ენერგია". 2004წ. №1 (29).

ი. ირემაშვილი, ვ. ლოლაძე, ა. საკანდელიძე, ზ. ეზუგბაია. Предотвращение возникновения высолов на поверхности стен облицованных болнисским туфом. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2004წ. 1 (29), გვ. 84-87.

ე. კოზლოვა. Предпереводный анализ текста и стратегия перевода./ . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2007წ. შრომები, 9. თბილისი, 2007. გვ. 162-167..

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Н.Я.Кирикашвили, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, И.В.Эристави.. Предполагаемые изменения климата в связи с ростом концентрации двуокиси углерода в атмосфере.. XIII республиканская научная конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, посвященная акад. В.И.Мамасахлисову, Тбилиси, 2-5.12.1982 г., ст. 127.. 1982წ. .

ნ. ტყემალაძე. Представление знания в задачах распознавания и классификации с обучением . В кн. Проблемно-ориентированные системы. Тр. IV Респ. Конф., Батуми. 1990წ. .

Л. Чхартишвили. Представление корней алгебраического уравнения степенными рядами его коэффициентов. Науч. разыс. ТУИЧ. 2007წ. 3, 209-216.