სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Н. Никвашвили, И. Хатискаци, Т. Беридзе. Построение многомерных проекционных нелинейных моделей. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა''. 2008წ. N 4(12) 128-132.

გ. ფიფია, Г.Н.Амилахвари, Д.В.Гулуа,. Построение модели и анализ системы M/M/4+3, Труды ГТУ №1 (479), 2011. Ст.46-50.. . 2011წ. .

Т. Шарашенидзе. Построение надёжных генераторов тактовых импульсов. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1988წ. .

Шецирули Л.Д. Построение обобщенных рекурсивных форм для функциональных языков и их применение в задачах верификации программ. . Electronic Scientific Journal: “Computer Sciences and Telecommunications”,. 2010წ. 2010, No. 3(26), pp. 133-141. ISSN 1512-1232..

თ. სუხიაშვილი. Построение правил коррекции системы адаптации семиотической модели управления. Сабчота Сакартвело. 1985წ. 109-112.

Р. Самхарадзе, А. Прангишвили. Построение системы критериев управления режимами энергосистем на основе экспертных знаний. Фонд возраждения наук "Интеллект". Груз. техн. университет. Сб. научных трудов. Изд. "Интеллект".. 1997წ. Тбилиси, 2 стр..

З. Гаситашвили, Р. Самхарадзе, А. Прангишвили. Построение системы критериев управления режимами энергосистем на основе экспертных знаний.. Сборник научных трудов. Издательство «Интелект», Тбилиси, . 1995წ. .

И.В. Степнадзе. Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластины, шармирно опертой по контуру. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2015წ. №2.

Степнадзе И.В. Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластины, шармирно опертой по трем и своводной по четвертой стороне.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №4.

Л. Чхартишвили. Построение эффективного квазирелятивистского потенциала многоэлектронного атома методом Томаса–Ферми. Тр. ГТУ. 1998წ. 2(418), 26-37.

М. Гоцадзе, Л. Имнаишвили Н. Мгебришвили А. Дундуа. Построения волокно-оптических датчиков в желез-нодорожной автоматике на основе Брэгговских решеток . Журнал "Транспорт" . 2014წ. №1-4 (53-56), 2014 .

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Потери напора при движении установившегося потока через насосы типа 2,5 НФ и влияние неустановившегося потока на их режим работы . Горная механика и рудничная аэрология, Тбилиси. 1972წ. c. 107-114.

თ. ურუშაძე, Гомелаури. Почвенно-экологические особенности распределения стронция-90 в Грузии. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2000წ. №11, გვ. 343-346.

Т. Цинцадзе, И. Гвелесиани, С.Купрадзе Б.Корсантиа Л.Каджая, Л.Каджая. Почему медицина не может справится с грипом. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა . 2016წ. N.5 გვ.9-19.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე, შ.ელერდაშვილი, ი. ელერდაშვილი.. пр -10-ის ტიპის სამრეწველო რობოტთა სამუშაო არის განსაზღვრა.. სპი–ის სამეცნიერო შრომები . 1982წ. N 1 (246) თბილისი გვ. 90–92.

თ. ბონდარენკო. Права журналиста в Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. 1(16), გვ.137-139.

ე. კოზლოვა. Практика учебного перевода на занятиях с использованием видеофильмов. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13). თბილისი, 2009. გვ. 36-39.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Практические рекомендации по выбору оптимальной очередности пуска последовательно включенных центробежных насосов, работающих на воде и гидросмеси . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность. 1970წ. № 6. 15 с.

Л. Имнаишвили. Прангишвили А.И., Бенашвили А.М. Методика синтеза асинхронного накапливающего сумматораю // Georgian Engineering News, 2002, #1, с.34-38. . . 2002წ. .

Л. Имнаишвили. Прангишвили А.И.Элементная база вычислительных средств и принцип многофункциональности. Труды ГТУ-75, 1997.-с.237-240. . . 1997წ. .