სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И.В. Степнадзе. Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластины, шармирно опертой по контуру. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2015წ. №2.

Степнадзе И.В. Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластины, шармирно опертой по трем и своводной по четвертой стороне.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №4.

Л. Чхартишвили. Построение эффективного квазирелятивистского потенциала многоэлектронного атома методом Томаса–Ферми. Тр. ГТУ. 1998წ. 2(418), 26-37.

М. Гоцадзе, Л. Имнаишвили Н. Мгебришвили А. Дундуа. Построения волокно-оптических датчиков в желез-нодорожной автоматике на основе Брэгговских решеток . Журнал "Транспорт" . 2014წ. №1-4 (53-56), 2014 .

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Потери напора при движении установившегося потока через насосы типа 2,5 НФ и влияние неустановившегося потока на их режим работы . Горная механика и рудничная аэрология, Тбилиси. 1972წ. c. 107-114.

თ. ურუშაძე, Гомелаури. Почвенно-экологические особенности распределения стронция-90 в Грузии. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2000წ. №11, გვ. 343-346.

Т. Цинцадзе, И. Гвелесиани, С.Купрадзе Б.Корсантиа Л.Каджая, Л.Каджая. Почему медицина не может справится с грипом. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა . 2016წ. N.5 გვ.9-19.

დ. ფურცხვანიძე, გ.ჭელიძე, შ.ელერდაშვილი, ი. ელერდაშვილი.. пр -10-ის ტიპის სამრეწველო რობოტთა სამუშაო არის განსაზღვრა.. სპი–ის სამეცნიერო შრომები . 1982წ. N 1 (246) თბილისი გვ. 90–92.

თ. ბონდარენკო. Права журналиста в Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. 1(16), გვ.137-139.

ე. კოზლოვა. Практика учебного перевода на занятиях с использованием видеофильмов. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13). თბილისი, 2009. გვ. 36-39.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Геленидзе М.Н. Практические рекомендации по выбору оптимальной очередности пуска последовательно включенных центробежных насосов, работающих на воде и гидросмеси . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность. 1970წ. № 6. 15 с.

Л. Имнаишвили. Прангишвили А.И., Бенашвили А.М. Методика синтеза асинхронного накапливающего сумматораю // Georgian Engineering News, 2002, #1, с.34-38. . . 2002წ. .

Л. Имнаишвили. Прангишвили А.И.Элементная база вычислительных средств и принцип многофункциональности. Труды ГТУ-75, 1997.-с.237-240. . . 1997წ. .

Г. Гогичаишвили. Прблемы разработки семистических систем принятия решений. Тезисы докладов I Всесоюзной конференции " Человеко-машинные обучающие системы" , М., Научный Совет по комплексной проблеме " Кибернетика" А.Н. . 1979წ. .

თ. შაქარაშვილი, Бекаури Н.Г., Шуйкин Н.И. Превращения н.нонадекана и эйкозина на оксинометаллических катализаторах в проточной системе под давлением водорода . Изв. АН СССР, ОХН, №2. 1961წ. .

Алания М.Д. , Шалашвили К.Г. . Предварительное исследование некоторых некоторых высших растений, интродукцированных в Грузии на содержание биологически активных соединений. . Сборник научных трудов института фармакохимии. 2009წ. вып. 1(17), 58-65..

Т. Сагареишвили, Кавтарадзе Н.Ш. , Шалашвили К.Г. , Анели Дж.. Предварительное исследование некоторых растений произрастающих в Грузии на содержание биологически активных соединений. . Сборник научных трудов института фармакохимии, . 2009წ. вып. 1(17), 45-57..

Т. Сагареишвили, Шалашвили К.Г., Сутиашвили М.Г., Кавтарадзе Н.Ш., Анели Дж.Н., Чурадзе М.В., Алания М.Д.. Предварительное исследование некоторых растений, произрастающих в Грузии, на содержание биологически активных соединений. Известия Национальной Академии Наук Грузии. 2014წ. 40, 2-3, 202-207.

Р. Самхарадзе, Л.В.Шенгелия. Предварительный анализ исходных данных при планировании суточных режимов энергосистем экспертными системами. Труды ГТУ. 1992წ. №9 (392), Тбилиси, ISSN 0201-1467, 3 стр..

ტ. მეგრელიშვილი. Предисловие. . ე.ურუმოვა. "ქვა". ლექსები. თბილისი. 2009წ. 115 გ. გ. 3-15.