სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

П. Надирашвили, Т.В. Меканаришвили, Н.Мириманов. Применение показателя энергетических затрат на строительство горных автомобильных дорог в качестве критерия оценки проектных решении. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ISSN1512-1003 #3 თბილისი, საქართველო.

გ. ყიფიანი. Применение разрывных функций для учета физических и геометрических факторов . Тр. груз. автомобильно-дорожный ин-т. №1. Юбилейное изд-ие. Тбилиси, 2001. –c.36-40. 2001წ. გვ. 36-40.

ზ. ქვათაძე, Шенгелая Г., Манджгаладзе П.В. Применение статистического метода разладки для обнаружения параметра (ts-tp) на Джавахетском нагорье по промышленным взрывам . Институт Геофизики Депонировано в БИВУ Груз. НИИНТИ. 1989წ. .

ნ. ტყემალაძე, М. Куридзе, др. Применение тактических конфигураций для формирования психологически совместимых коллективов . Теоретическая кибернетика. ”Мецниереба“ , Тбилиси. 1980წ. .

Д. Гургенидзе, Д. Намгаладзе. Применение теории катастроф для определения критических чисел Реинольдса при движении дисперсной среды. Georgian Ehgineering News. 2007წ. N1 Tbilisi.

И. Бердзенишвили, М. Сирадзе. Применение термодинамического подхода к анализу метаболизма глюкозы. Известия НАH Грузии, серия химическая. 2012წ. том 38, № 2-3, с. 176-181.

შ. შათირიშვილი, Андроникашвили Т. Г ШатиришвилиИ.Ш. Гигилашвили Ш.К.. Применение трехдетекторной системы анализа паровой фазы для оценки качества вин. Азербайджанский химический журнал. Национальная академия наук Азербайджана. . 2010წ. №1 Баку, 2010 г. С. 57-60.

И. , Андроникашвили Т. Г ШатиришвилиШ.И. Гигилашвили Ш.К.. Применение трехдетекторной системы анализа паровой фазы для оценки качества вин.. . 2010წ. №1 Баку, 2010 г. С. 57-60.

И. Цомая. Применение хроматоспектрометрического метода для количественного определения флавоноидов в таблетках сложного состава.. Georgian Medical News, Tbilisi-New-York, №3(216), Март 2013, ст. 65-69 SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.01; SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.116. 2013წ. №3(216), Март 2013, ст. 65-69 SNIP (ციტირების ინდექსი) – 0.01; SJR (იმპაქტ. ფაქტორი) – 0.116.

Д. Мамфориа. Применение ЭВМ для оптимизации одного типа водахозяйсвенных систем. . ИЗД. ИПМ ТГУ 1975. . 1975წ. (препринт);.

Д. Мамфориа. Применение ЭВМ для оптимизации стока реки ИОРИ для водохозяйственноых систем. . Изд.ИПМ ТГУ, (препринт) . 2011წ. .

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. Приминение перлита, как активной добавки на цемент при цементирований скважин. Горный журнал. 2013წ. №1(30), 108-112 стр..

გ. ვარშალომიძე. Приминение перлита, как активной добавки на цемент при цементирований скважин. Горный журнал. 2013წ. №1(30), 108-112 стр..

ზ. ოქროსცვარიძე. Приминения технологии выплавки WC - Co и его нанесение на стальную поверхность.. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. 2007წ. №4 (18), с. 14-20.

ზ. გურამიშვილი. Принцип активной коммуникативности и как основополагающая методическая категория в преподавании русского языка как иностранного. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2008წ. შრომები 11, გვ.84–86.

С. Барбакадзе. Принцип определения контактных линии сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений. Международный журнал \"Проблемы механики\" . 2005წ. №4 (21) .

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , Р.Николашвили . Принцип расчета экономической эффективности. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2006წ. .

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., Сесадзе В. К., Гугутишвили Е. Д. . Принцип симметрии в оптимальном управлении.. Нефть и Газ Грузии. 2001წ. №3. 106-111с. .

ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .