სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Сидамон-Эристави Н.Г. Чоговадзе Г.Г.. Схема программного управления переключающим устройством. Труды ГПИ . 1967წ. № 3 (115).

Г. Берикелашвили. Сходимость некоторых разностных схем повышенной точности для эллиптических систем без смешанных производных. Груз. НИИНТИ 01.10.1986, Тбилиси. 1986წ. № 251_Г, 10 стр. Реф. Журн. «Математика» 2Б1283 (1987).

И. Джавахишвили, Квиташвили Алексанлре. Сходимость процесса обучения распознованю при использовании метода стохастической аппроксимациию. Сообщения Академии Наук ГССР. 1973წ. №3 69.

გ. ცინცაძე, Н.З.Мгеладзе, Р.В.Чагунава. Талантливый химик с трагической судьбой. Памяти Ш.Р.Цинцадзе. Журнал аналитической химии. Т. 62 №4 С.436-440. 2007წ. Т. 62 №4 С.436-440.

Г. Kирмелашвили. Тарировка датчика типа ДС и его применение . Горная механика и автоматика, Тбилиси . 1969წ. с.46-52.

Т. Мегрелишвили, Мегрелишвили. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი,. 2016წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 574 g. გ.497-510..

Т. Эдилашвили, М.Г. Цинцадзе, Г.В. Цинцадзе, Р.В. Чагунава, Н.Т. Болквадзе.. Творческое сотрудничество И. В. Тананаева с Грузинскими химиками. Известия Национальной Академии Наук Грузии. 2009წ. т.35, №1, 125-126.

М Цинцадзеж Т Едилашвили Г Цинцадзе Р Чагунава. творческое сотрудничество И В Тананаева с грузинскими химиками. Известия Академии наук Грузиию Серия химическая. 2009წ. ტ. 35 ; 1 ст 125–126.

Н. Болквадзе, М.Г. Цинцадзе. Т.М.Эдилашвили. Г.В.Цинцадзе. Творческое сотрудничество И.В. Тананаева с грузинскими химиками. Известия Академии Наук Грузии. Серия Химическая. 2009წ. т.35ж № 1 ст. 125-126.

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Т.М.Эдилашвили,Р.В.Чагунава , Н.Т.Болквадзе . Творческое сотрудничество И.В.Тананаева с грузинскими химиками. Изв.НАН Грузии серия химическая Т.35 №1. С.125-126 . 2009წ. Т.35 №1. С.125-126 .

მ. ცინცაძე, Т.М.Эдилашвили, Г.В.Цинцадзе Р.В.Чагунава, Н.Т.Болквадзе. Творческое сотрудничество И.В.Тананаева с грузинскими химиками. . Изв.НАН Грузии Серия химическая. 2009წ. Т.35 №1. С.125-126.

ტ. მეგრელიშვილი. Тема одиночества в лирике М.Лермонтова и Ю.Словацкого. "ფ.შოპენი და ი. სლოვაცკი-150". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 1999წ. გ.34-45.

М. Зораниани. Тематическая классификация прилагательных с суффиксом – like. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 10, стр. 98-105.

რ. კაკაურიძე. Температурные напряжения в круговых толстостенных неоднородных цилиндрических оболочках. "ენერგია" #1, 2005წ.. 0წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. Тенденции развития сети АЗС в грузии (на груз. языке). ГТУ. сб.трудов №2(483). 2012წ. .

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., Мамукелашвили И., Далакишвили Г. . Теорема Нетер и принцип максимума Понтрягина. . Труды Грузинского Технического Университета.. 2001წ. № 4(437). 81-84с. .

И. Схиртладзе. Теорема Салема для кратных тригонометрических рядов. Сообщения АН ГССР. 1976წ. Т.81, #2, стр.293-296.

ვ. სამხარაძე. Теорерические основы определения параметров ребристо-каткового канавокопателия. . Тр. международной конференций . 2001წ. .

О. Гелашвили, Ерохов В. И.. Теоретичeский анализ физико-химических показателей процесса смесeбразования в газодизелях . Периодичный научный журнал "Интелекти." - . 2001წ. Тбилиси. N2 (10). ст.2 .

ე. მეძმარიაშვილი. Теоретическая оценка верхней границы среднеквадратического отклонения (СКО) отражающей поверхности офсетного рефлектора для сетки с различными размерами ячеек и назначение точек на поверхности антенны для дальнейшей экспериментальной проверки СКО.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». № 4 (5).. 2001წ. № 4 (5), с.39-42..