სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. დადუნაშვილი. Принципы создания наноустройств ‎. Труды ГТУ. 2002წ. ‎№7(446). Тбилиси 2002. с. 35-43.‎.

ზ. გასიტაშვილი, И.Горгидзе, Г.Джавахадзе, Х.Чхиквишвили. Принципы управления организационными системами. Georgian Engineering News, №1,. Тбилиси. 2004წ. .

С. Почовян, О. Шония. Принятие решений в организационно-административных системах. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. 61-65 გვ..

ა. ლეჟავა, გ. გიორგაძე. Принятие решений в условиях действия неопределенных факторов стохатической природы к задаче трансформации системы выборов . GEN Georgian Enginering News, №3, 146-147. 2008წ. .

Р. Самхарадзе. Принятие решений при многих критериях оптимальности с использованием экспертных систем. Труды ГТУ. 1992წ. №6 (389), Тбилиси, 5 стр..

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе. Приоритетно - конфликтные сети. Сборник научных трудов. Издательство "Интелект", Тбилиси. 1995წ. ст.3.

Р. Самхарадзе, А.И. Прангишвили, Н.З. Чхаидзе, А.А. Руруа. Приоритетно-конфликтная сеть в управлении режимами энергосистем. Сборник докладов. «Проблемы автоматизации технологических процессов».. 1996წ. Тбилиси, 5 стр..

Р. Самхарадзе, Гаситашвили З.А., Прангишвили А.И.. Приоритетно-конфликтные сети. Фонд возраждения наук "Интеллект". Груз. техн. университет. Сб. научных трудов. Изд. "Интеллект".. 1997წ. Тбилиси, 2 стр..

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе, Ю. Верулава. Приоритетно-конфликтные сети – новое расширение сетей Петри. Труды ГТУ. 2000წ. № 2(430), Тбилиси. .

ზ. გასიტაშვილი, Р.Самхарадзе, Ю.Ш.Верулава А.И.Прангишвили. Приоритетно-конфликтные сети – новое расширеные сетей петри. Труды ГТУ, № 2(430), Тбилиси, ISNN 0201-7164. 2000წ. .

З. Баиашвили, გულუა დ., მანია ს.. Приоритетное обслуживание замещения в технических системах.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2006წ. 1 (459), 6 გვ. .

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе, К. Цхакая. Приоритеты и проблемы в развитии новых инфор-мационных технологий в образовании.. Труды АСУ №1(14), 2013.. 0წ. .

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе К.Г. Цхакая. Приоритеты и проблемы в развитии новых информационных технологий в образовании. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები № 11 (14) თბილისი 2013 . 2013წ. .

М. Капанадзе, И.Зедгенидзе, Ф.Саруханишвили, М.Мшвилдадзе. Природа взаимодействия безборной безфтористой эмали с поверхностью стали. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. N 1 (487), 4 გვ..

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Природа хромофорных центров окрашивания многомарганцового стекла. Химический Журнал Грузии.. 2003წ. №2, 4 ст..

Г. Магалашвили. Природное «разубоживание» углей смектитовых формаций, на примере месторождений Грузии и некоторых зарубежных стран.. XIII Междун. конф. Москва-Тбилиси. Москва, с.213-214. 2014წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, М.В.Алания, С.В.Пагава, П.Повинец, Г.И.Тогонидзе, С.Усачев.. Природные одиннатилетние вариации концентрации космогенного радиоуглерода за 1952-1970 гг.. XII республиканская научная конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, Тбилиси, 1981 г., ст. 118.. 1981წ. .

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Причинная диагностика и прогнозирование состояния сложных систем и ситуаций в неформализованных задачах принятия решений и управления. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10, თბილისი, გვ. 266 – 271.

В. Радзиевский, М. Микеладзе, Н. Джалябова, Д. Радзиевский. Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной системе медицинской диагностики. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2016წ. №20, Тбилиси, стр. 163 - 168.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Причинный анализ негативных экологических состояний окружающей среды. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტისშრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 227 – 231.