სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25350 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სისტების წარმოშობის და ჩამოყალიბების ისტორიული ასპექტები საქართველოში". სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". 2015წ. #1-2.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორიო ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2011წ. #1(6), 7-15 გვ, თბილისი.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“. 2016წ. 169-180 გვ., თბილისი.

ნ. ლომიძე. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ. მჭედლიძე. "სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". . 0წ. №1(41). 207 წ. 59-63 გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. "საინვესტიციო პროცესი თავისებურებები ენერგეტიკაში”. . ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. №1, 60-63გვ..

ლ. გვაჯაია, თ. გოგოლაძე. "საინვესტიციო რისკების მართვა. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. #1-2, გვ.გვ.67-70.

ლ. გვაჯაია. "საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. ჯ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2, 87-90.

შ. ფაფიაშვილი. "სამართლებრივი აროვნების განვითარებისა და იურისტის საქმიანობის ზოგადი დახასიათება". "იურისტი". 2017წ. 110-117.

ე. ქრისტესიაშვილი, გ. კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ვ. ნანიტაშვილი, ა.გელუტაშვილი. "სარწყავი დანადგარი გაუმჯობესებული მუშა პარამეტრების მქონე დასაწვიმი აპარატის გამოყენებით”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2007წ. ISSN 1512-2743, 292-294 გვ..

შ. ფაფიაშვილი. "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სრულყოფის ზოგიერტი პრობლემა". ჟურნალი „ მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #3 [7] გვერდი312-319 , თბილისი, .

მ. დათუკიშვილი. "საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის" პრესა უცხოეთში. საქ.ტექნ.უნ.,ჟურნალი "განათლება".. 2012წ. N1 /4/, გბ.41–46.

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოს ილუსტრირებული კონსტიტუცია ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-სომხური და ბრაილის შრიფტით უსინათლოთათვის გამოცემების შესავალი ნარკვევები და კომენტირება". . 2012წ. თბილისი.

ლ. გვაჯაია. "საქართველოს მსუბუქი მრეწველობის წარსული და აწყმო". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია , ჟ. "მოამბე". 2015წ. #22, 46-48.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის არდგენა - 1991 წლის 9 აპრილი". საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ნაწილი 1.. 2007წ. 10 გვერდი.