სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფიფია. "პერსონალური მონაცემების დაცვა და სამართალდამცავი ორგანოები". ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2017წ. N1 (37); გვ.10-15.

ნ. ლომიძე. "პერსპექტივები რუსეთ- საქართველოს სამომავლო ურთიერთობის შესახებ". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. N20, გვ28-32 ISSN 1512 4959.

ნ. ფიფია. "პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და პერსონალური მონაცემები ევროპის ქვეყნებისა და საქართველოს კანონმდებლობაში". ჟურნალი - ცხოვრება და კანონი. 2016წ. N3-4 (35-36);გვ. 35-44.

ლ. გვაჯაია. "პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია, ჟ. "მოამბე". 2014წ. #20, გვ. გვ. 66-68.

მ. დარჩაშვილი. "პირველი მსოფლიო ომი და ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხი საქართველოში". საისტორიო ალმანახი "კლიო". 2004წ. #24, 13 გვერდი.

ი. გაბისონია. "პოლიტიკურ იდეათა და იდეოლოგიათა კლასიფიკაცია". "თემიდა". 2008წ. #1(3) 69-78.

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკური პარტიები და ეროვნულ ურთიერთობათა საკითხი პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ". საისტორიო ალმანახი "კლიო". 2004წ. #23.11გვერდი.

ნ. ფიფია, გრ. აბრალავა. "პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევა და საპარლამენტო მმართველობის დადებითი ასპექტები". ჟურნალი - სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2017წ. N2; გვ. 196-201.

ე. ბაღიშვილი. "პროდუქტით მიყენებული ზიანიდან წარმოშობილი ვალდებულებების მიმართ მოქმედი სამართალი რომის II რეგლამენტის მიხედვით". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი " თემიდა". 2013წ. №8(10) . თბილისი.

გ. გეგელია. "რამაზ კიკნაძე". ჟურნალი ' საბჭოთა ხელოვნება"#8. 1976წ. .

ა. ტალიაშვილი. "რამდენიმე საკითხი ქარულ-პოლიტიკური აზროვნების ევროპული გზით განვითარების ისტორიიდან". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2011წ. თბილისი.

ნ. ფიფია. "რეალურ დროში ფარული მოსმენა-მიყურადების საკითხები - პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები (საქართველო და ევროპული გამოცდილება)". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2017წ. N1 (503); გვ. 133-144.

თ. ბაციკაძე. "როგორ გაცხდეთ ადამიანი". "ბიზნეს -ინჟინერინგი"სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2013წ. №4-6.

ჯ. ჯანაშია. "რუსეთ- საქართველოს ურთიერთობის ისტორიულ-პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2009წ. #11, 5-15 გვ თბილისი.

ნ. ფიფია. "საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლბრივი მექანიზმები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. "საარჩევნო სუბიექტები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ. 198-206.

ი. კალანდაძე, ნ. ქავთარაძე. "სააღმზდელო გარემოს გავლენა გარდამავალი ასაკის მოზარდებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ჟურნალი "განათლება" . 2013წ. #2 (8), გვ. 22-26.

ნ. ქავთარაძე. "სააღმზდელო გარემოს გავლენა გარდამავალი ასაკის მოზარდებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ჟურნალი "განათლება" . 2013წ. #2 (8), გვ. 22-26.

ი. გაბისონია. "საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევები და მისი პრევენციის ასპექტები,". "თემიდა". 2012წ. .

მ. დათუკიშვილი. "საბჭოთა პერიოდის ქართული პრესა". საქ.ტექნ.უნ. ჟურნ"განათლება".. 2015წ. N3 /14/,გვ.85–91.