სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26158 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გეგელია. "რამაზ კიკნაძე". ჟურნალი ' საბჭოთა ხელოვნება"#8. 1976წ. .

ა. ტალიაშვილი. "რამდენიმე საკითხი ქარულ-პოლიტიკური აზროვნების ევროპული გზით განვითარების ისტორიიდან". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2011წ. თბილისი.

ნ. ფიფია. "რეალურ დროში ფარული მოსმენა-მიყურადების საკითხები - პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები (საქართველო და ევროპული გამოცდილება)". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2017წ. N1 (503); გვ. 133-144.

თ. ბაციკაძე. "როგორ გაცხდეთ ადამიანი". "ბიზნეს -ინჟინერინგი"სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2013წ. №4-6.

ჯ. ჯანაშია. "რუსეთ- საქართველოს ურთიერთობის ისტორიულ-პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები". საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2009წ. #11, 5-15 გვ თბილისი.

ნ. ფიფია. "საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლბრივი მექანიზმები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. "საარჩევნო სუბიექტები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ. 198-206.

ი. კალანდაძე, ნ. ქავთარაძე. "სააღმზდელო გარემოს გავლენა გარდამავალი ასაკის მოზარდებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ჟურნალი "განათლება" . 2013წ. #2 (8), გვ. 22-26.

ნ. ქავთარაძე. "სააღმზდელო გარემოს გავლენა გარდამავალი ასაკის მოზარდებზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ჟურნალი "განათლება" . 2013წ. #2 (8), გვ. 22-26.

ი. გაბისონია. "საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევები და მისი პრევენციის ასპექტები,". "თემიდა". 2012წ. .

მ. დათუკიშვილი. "საბჭოთა პერიოდის ქართული პრესა". საქ.ტექნ.უნ. ჟურნ"განათლება".. 2015წ. N3 /14/,გვ.85–91.

ა. წულაია. "საგადასახადო და სხვა შემოსავლების პოლიტიკის გავლენა მუნიციპალური ბიუჯეტების დეცენტრალიზაციის პროცესებზე". "ეკონომიკა". 2018წ. #1 გვ.6-13.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო დავა საგადასახადო შეთნხმება და საგადასახადო ამინისტია"კერძო სამართლის პრობლემატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა". "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 203-208.

ი. გაბისონია, გაბელია ჯემალ. "საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი :იურისტი". 2016წ. #1 ISSN 2449-2701.

ი. გაბისონია, გაბელია ჯემალი. "საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი". . 2016წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სისტების წარმოშობის და ჩამოყალიბების ისტორიული ასპექტები საქართველოში". სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". 2015წ. #1-2.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორიო ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2011წ. #1(6), 7-15 გვ, თბილისი.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“. 2016წ. 169-180 გვ., თბილისი.

ნ. ლომიძე. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.