სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

К. Квинихидзе, ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

გ. კოხრეიძე, Н.Гогинашвили, А.Сихарулидзе, В.Мегреладзе. Принципы менеджмента потерями мощности и энергии в сетях энергосистем. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. №2(50)|2009.

ზ. გასიტაშვილი, Д.Верулава, И.Родоная , А. Прангишвили др.. Принципы обеспечения информационного мониторингового управления чрезвычайными ситуациями. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

დ. გორგიძე, Гаситашвили З.А., Горгидзе И.А., Джавахадзе Г.С.,, Бурджанадзе В.О.. Принципы обеспечения информационного мониторингового управления чрезвычайными ситуациями. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

И. Хомерики, В.С.Попов. Принципы построения измерителей активной мощности. "Приборы и системы управления". № 2. Москва. 1998წ. .

ს. დადუნაშვილი. Принципы создания наноустройств ‎. Труды ГТУ. 2002წ. ‎№7(446). Тбилиси 2002. с. 35-43.‎.

ზ. გასიტაშვილი, И.Горгидзе, Г.Джавахадзе, Х.Чхиквишвили. Принципы управления организационными системами. Georgian Engineering News, №1,. Тбилиси. 2004წ. .

С. Почовян, О. Шония. Принятие решений в организационно-административных системах. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. 61-65 გვ.

ა. ლეჟავა, გ. გიორგაძე. Принятие решений в условиях действия неопределенных факторов стохатической природы к задаче трансформации системы выборов . GEN Georgian Enginering News, №3, 146-147. 2008წ. .

Р. Самхарадзе. Принятие решений при многих критериях оптимальности с использованием экспертных систем. Труды ГТУ. 1992წ. №6 (389), Тбилиси, 5 стр..

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе. Приоритетно - конфликтные сети. Сборник научных трудов. Издательство "Интелект", Тбилиси. 1995წ. ст.3.

Р. Самхарадзе, А.И. Прангишвили, Н.З. Чхаидзе, А.А. Руруа. Приоритетно-конфликтная сеть в управлении режимами энергосистем. Сборник докладов. «Проблемы автоматизации технологических процессов».. 1996წ. Тбилиси, 5 стр..

Р. Самхарадзе, Гаситашвили З.А., Прангишвили А.И.. Приоритетно-конфликтные сети. Фонд возраждения наук "Интеллект". Груз. техн. университет. Сб. научных трудов. Изд. "Интеллект".. 1997წ. Тбилиси, 2 стр..

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе, Ю. Верулава. Приоритетно-конфликтные сети – новое расширение сетей Петри. Труды ГТУ. 2000წ. № 2(430), Тбилиси. .

ზ. გასიტაშვილი, Р.Самхарадзе, Ю.Ш.Верулава А.И.Прангишвили. Приоритетно-конфликтные сети – новое расширеные сетей петри. Труды ГТУ, № 2(430), Тбилиси, ISNN 0201-7164. 2000წ. .

З. Баиашвили, გულუა დ., მანია ს.. Приоритетное обслуживание замещения в технических системах.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2006წ. 1 (459), 6 გვ. .

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе, К. Цхакая. Приоритеты и проблемы в развитии новых инфор-мационных технологий в образовании.. Труды АСУ №1(14), 2013.. 0წ. .

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе К.Г. Цхакая. Приоритеты и проблемы в развитии новых информационных технологий в образовании. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები № 11 (14) თბილისი 2013 . 2013წ. .