სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი. Приминение перлита, как активной добавки на цемент при цементирований скважин. Горный журнал. 2013წ. №1(30), 108-112 стр..

გ. ვარშალომიძე. Приминение перлита, как активной добавки на цемент при цементирований скважин. Горный журнал. 2013წ. №1(30), 108-112 стр..

ზ. ოქროსცვარიძე. Приминения технологии выплавки WC - Co и его нанесение на стальную поверхность.. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. 2007წ. №4 (18), с. 14-20.

ზ. გურამიშვილი. Принцип активной коммуникативности и как основополагающая методическая категория в преподавании русского языка как иностранного. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2008წ. შრომები 11, გვ.84–86.

С. Барбакадзе. Принцип определения контактных линии сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений. Международный журнал \"Проблемы механики\" . 2005წ. №4 (21) .

ვ. ხარიტონაშვილი, З.Члачидзе , Р.Николашвили . Принцип расчета экономической эффективности. Журнал Georgian engineering Nevs, №2. v.i. Press Co LTD. 2006წ. .

О. Хуцишвили, Гугушвили А.Ш., Сесадзе В. К., Гугутишвили Е. Д. . Принцип симметрии в оптимальном управлении.. Нефть и Газ Грузии. 2001წ. №3. 106-111с. .

ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

К. Квинихидзе, ნ.თავხელიძე. Принципы классификации форм ПИД и мотивации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

გ. კოხრეიძე, Н.Гогинашвили, А.Сихарулидзе, В.Мегреладзе. Принципы менеджмента потерями мощности и энергии в сетях энергосистем. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. №2(50)|2009.

ზ. გასიტაშვილი, Д.Верулава, И.Родоная , А. Прангишвили др.. Принципы обеспечения информационного мониторингового управления чрезвычайными ситуациями. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

დ. გორგიძე, Гаситашвили З.А., Горгидзе И.А., Джавахадзе Г.С.,, Бурджанадзе В.О.. Принципы обеспечения информационного мониторингового управления чрезвычайными ситуациями. Georgian Engineering News №4, . 2005წ. .

И. Хомерики, В.С.Попов. Принципы построения измерителей активной мощности. "Приборы и системы управления". № 2. Москва. 1998წ. .

ს. დადუნაშვილი. Принципы создания наноустройств ‎. Труды ГТУ. 2002წ. ‎№7(446). Тбилиси 2002. с. 35-43.‎.

ზ. გასიტაშვილი, И.Горгидзе, Г.Джавахадзе, Х.Чхиквишвили. Принципы управления организационными системами. Georgian Engineering News, №1,. Тбилиси. 2004წ. .

С. Почовян, О. Шония. Принятие решений в организационно-административных системах. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. 61-65 გვ.

ა. ლეჟავა, გ. გიორგაძე. Принятие решений в условиях действия неопределенных факторов стохатической природы к задаче трансформации системы выборов . GEN Georgian Enginering News, №3, 146-147. 2008წ. .

Р. Самхарадзе. Принятие решений при многих критериях оптимальности с использованием экспертных систем. Труды ГТУ. 1992წ. №6 (389), Тбилиси, 5 стр..

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе. Приоритетно - конфликтные сети. Сборник научных трудов. Издательство "Интелект", Тбилиси. 1995წ. ст.3.