სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Самхарадзе, А.И. Прангишвили, Н.З. Чхаидзе, А.А. Руруа. Приоритетно-конфликтная сеть в управлении режимами энергосистем. Сборник докладов. «Проблемы автоматизации технологических процессов».. 1996წ. Тбилиси, 5 стр..

Р. Самхарадзе, Гаситашвили З.А., Прангишвили А.И.. Приоритетно-конфликтные сети. Фонд возраждения наук "Интеллект". Груз. техн. университет. Сб. научных трудов. Изд. "Интеллект".. 1997წ. Тбилиси, 2 стр..

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе, Ю. Верулава. Приоритетно-конфликтные сети – новое расширение сетей Петри. Труды ГТУ. 2000წ. № 2(430), Тбилиси. .

ზ. გასიტაშვილი, Р.Самхарадзе, Ю.Ш.Верулава А.И.Прангишвили. Приоритетно-конфликтные сети – новое расширеные сетей петри. Труды ГТУ, № 2(430), Тбилиси, ISNN 0201-7164. 2000წ. .

З. Баиашвили, გულუა დ., მანია ს.. Приоритетное обслуживание замещения в технических системах.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები, თბილისი, . 2006წ. 1 (459), 6 გვ. .

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе, К. Цхакая. Приоритеты и проблемы в развитии новых инфор-мационных технологий в образовании.. Труды АСУ №1(14), 2013.. 0წ. .

Дж. Никурадзе, В.Д. Меладзе В.И. Квинтрадзе К.Г. Цхакая. Приоритеты и проблемы в развитии новых информационных технологий в образовании. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები № 11 (14) თბილისი 2013 . 2013წ. .

М. Капанадзе, И.Зедгенидзе, Ф.Саруханишвили, М.Мшвилдадзе. Природа взаимодействия безборной безфтористой эмали с поверхностью стали. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. N 1 (487), 4 გვ..

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Природа хромофорных центров окрашивания многомарганцового стекла. Химический Журнал Грузии.. 2003წ. №2, 4 ст..

Г. Магалашвили. Природное «разубоживание» углей смектитовых формаций, на примере месторождений Грузии и некоторых зарубежных стран.. XIII Междун. конф. Москва-Тбилиси. Москва, с.213-214. 2014წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, М.В.Алания, С.В.Пагава, П.Повинец, Г.И.Тогонидзе, С.Усачев.. Природные одиннатилетние вариации концентрации космогенного радиоуглерода за 1952-1970 гг.. XII республиканская научная конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, Тбилиси, 1981 г., ст. 118.. 1981წ. .

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Причинная диагностика и прогнозирование состояния сложных систем и ситуаций в неформализованных задачах принятия решений и управления. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. №10, თბილისი, გვ. 266 – 271.

В. Радзиевский, М. Микеладзе, Н. Джалябова, Д. Радзиевский. Причинно-следственная модель знаний в интеллектуальной системе медицинской диагностики. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2016წ. №20, Тбилиси, стр. 163 - 168.

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Причинный анализ негативных экологических состояний окружающей среды. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტისშრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 227 – 231.

ი. გაბისონია. Проблема защиты прав налогоплательщиков в нфлоговои системе и государственное управление. АКАДЕМIЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО УПРОВЛIННЯ,. 2016წ. . .

С. Чупринина. Проблема «эмоции в языке». საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2009წ. შრომები, 2 (14). (69 – 73)..

М. Коплатадзе, Р. Какубава, А. Лашхи, კუპატაძე დავით. Проблема анализа и моделирования высокопроизводительных компьютерных и телекоммуникационных систем в условиях Грузии. Georgian Engineering News. 2002წ. .

В. Хуцишвили. Проблема выбора целей противоборствующими командами стрелков. Сборник трудов Института Систем Управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического Университета. 2015წ. № 19, стр. 21-25.

ტ. მეგრელიშვილი. Проблема героя романа М.Лермонтова «Герой нашего времени» в свете концепции нигилизма Ф.Ницше. . «Актуальные проблемы педагогики высшей школы». თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 1998წ. გ.64-68.

ტ. მეგრელიშვილი. Проблема демонизма в творчестве М.Ю.Лермонтова в свете идей философии «свободы воли». . «Проблемы высшей школы». სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. . 1996წ. გ.60-65.