სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. მეგრელიშვილი. Проблема счастья в творчестве М.Ю.Лермонтова и П.Я.Чаадаева . «Русское слово», თბილისი . 1996წ. № 1, გ.3-10..

გ. ვარშალომიძე, Мю Джибладзе. Проблеми получения серы и водорода из черного моря. Сообщения национальной Акадении наук Грузии. 2014წ. т. 8, №2б стрю 80-84.

გ. ვარშალომიძე, М. Джибладзе. Проблеми сереводорода черного моря. Общество "знание" Грузинский международный научно-культурно-просветительный союз имени И. Чавчавадзе. Тбилиси. 2012წ. 23 стр..

Г. Гогичаишвили. Проблемы автоматизации принятия решений в АСУ. Тезисы докладов Республиканской научно- технической конференции " Методы разработки и опыт эксплуатации АСУ" Тбилиси,ГПИ. 1986წ. .

Г. Гогичаишвили. Проблемы автоматизации принятия решений в АСУ. Тезисы докладов Республиканской научно- технической конференции " Методы разработки и опыт эксплуатации АСУ" . 1986წ. .

მ. მაცაბერიძე. Проблемы войны, мира и бессилие главной парадигмы зла. Georgian Electronic Scientific Journal: Education Science and Psychology. 2009წ. 2009 | No.1(14),p. 8-14.

И. Хомерики. Проблемы гипертекста. Грузинский технический университет. Научные труды № 3 (414). Тбилиси. 1997წ. .

ჯ. შანიძე. Проблемы и анализ уровня автоматизации технологических процессов производства окатышей.. Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Автоматизация управления технологическими процессами и производствами в промышленности". Изд. ГрузНИИНТИ.. 1981წ. თბილისი..

მ. ხუციშვილი, Г. Суламанидзе , А. Метревели . Проблемы и перспективы Микросварки сопротивлением . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. . 2009წ. - # 1. – 2009. ст. 130-132. .

Р. Арвеладзе. проблемы и перспективы Грузинской энергетики, . республика грузии, . 2013წ. №47, .

ა. სულამანიძე, Хуцишвили М.Г., Сулуманидзе Г.А., Метревели А.Б. . Проблемы и перспективы микросварки сопртивлением . Georgian Engineering News, . 2009წ. N1.

ჯ. შანიძე. Проблемы и тенденции автоматизации процесса окомкования тонкоизмельченных концентратов. Тезисы докладов научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Основные направления создания и развития АСУ ТП и АСУП в промышленности". Изд. ГрузНИИНТИ.. 1982წ. Тбилиси.

მ. ხართიშვილი, მ. მაჭარაძე. ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ . GEORGIAN ENGIINEERING NEWS . 2011წ. №1 (vol.57), გვ:13-16.

Г. Кванталиани, Т. Купатадзе, Н. Купатадзе, З. Купатадзе, Б. Дидебашвили,. Г. Гурамишвили. Проблемы оценки тормозной обесреченности поезда и их исследование эксплоатационных условиях.. «Транспорт», научно-технический журнал. ISSN 1512-0910 . 2013წ. №3-4, 2013 г. стр. 33-34..

О. Томарадзе, Харатищвили Н. Г.. Проблемы передачи сигналов цифрового звукосопровпждения телевидения. . ГТУ труды. 1992წ. N6 (389) 11ст..

ტ. მეგრელიშვილი. Проблемы преподавания русской литературы в грузинской школе. "Проблемы обучения русскому языку и литературе в национальной аудитории". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. ს-ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 1998წ. გ.44-46.

М. Мацаберидзе. Проблемы проектирования и конструирования современных лекарственных средств. Georgian Enjineering News. 2009წ. №2, С. 166-169..

В. . Проблемы сохранения аборигенных и ендемичных с/х пород животных и птиц. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი I , #4 (45), თბილისი. 2008წ. გვ. 129-133.

В. Картвелишвили, Дж. Иосебидзе, Р. Турманидзе. Проблемы управления городским пассажирским автомобильным транспортом в пределах общественной структуры. Научно-технический журнал . 2007წ. №4 (28).

Т. Шарашенидзе. Проведение сравнительного анализа по методу "Суммарной Эффективности. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunications. 2006წ. 2006 / No . 1 (8). pp 8-16. .