სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Термодинамический анализ взаймодействия в системе трихлорид бора-водород. Химический Журнал Грузий. 2006წ. ISSN1512-0686№3, т.6, 2006, с.304-306. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Дгебуадзе М.О. Термодинамический анализ взаймодействия в системе трихлорид бораводород . Химический журнал Грузии. № 3. т.6 . 2006წ. c. 304-306.

Д. Эристави, Гогишвили А.Р.,, Саруханишвили А.В.,, Бибилури Н.Ш.. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ Si – O – N – C ”.. Химический Журнал Грузий. 2007წ. ISSN 1512-0686 №1, т.7, 2007, с.57 - 59. .

Д. Эристави, Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш., Куциава Н.А.. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “ B–O–N–C”. . Известия национальной академии наук Грузии,серия химическая . 2010წ. ISSN - 0132-6074, № 1, т.36, Тбилиси 2010,с.53 - 57. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В., Бибилури Н.Ш. Термодинамический анализ ряда композиций гетерогенной системы “B-O-N-C” . Известия национальной академии наук Грузии, серия химическая № 1, т. 36, Тбилиси . 2010წ. с. 53-57.

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Термодинамическое исследования получения конденсированного карбида бора методом восстановления галогенных соединений бора метаном . Химический Журнал Грузий. 2006წ. ISBN №3, т.6, , с.307-309. .

ნ. კუციავა, Эристави Д.В., Гогишвили А.Р., Дгебуадзе М.О. Термодинамическое исследования получения конденсированного карбида бора методом восстановления галогенных соединений бора метаном . Химический журнал Грузии. № 3. т.6. 2006წ. c.307-309.

მ. სირაძე, И. Бердзенишвили . Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе. Химический журнал Грузии . 2014წ. 14 (1), с. 94-96 .

И. Бердзенишвили, Н.Дж. Рачвелишвили, М.Г. Сирадзе. Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе. Химический журнал Грузии. 2014წ. 14(1), - с. 94-96.

Н. Рачвелишвили. Термодинамическое моделирование поведения алюминия в растворе.. saqarTvelos qimiuri Jurnali, . 2014წ. tomi 14, #1, 94-96 gv. ISSN 1512-0686.

Ц. Зурабишвили, С. Тавзарашвили, К. Д. Винокур, Э. Я. Вашакидзе, К.Г.Джапаридзе, Г.Ш. Челидзе, Л.В. Чхиквишвили, З.М. Элашвили. Термоиндикаторные полимерные пленки, содержащие немато-хиральную жидкокристаллическую смесь. Известия. АН ГССР, серия сер. хим. 1989წ. т. 15, №2, с. 154-156 .

Д. Бибилеишвили, Н. Ормоцадзе, М. Месхишвили. Термостойкая композиция на основе полинафтоиленбензимидазолов . ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2016წ. №2 (vo78), გვ.95-97.

ი. სულაძე. Термостойкие электроизоляционные и теплоизоляционные материалы на основе местных ресурсов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2002წ. №16, ტ.2, გვ.68.

З. Цицкишвили, Озбетелашвили Н. Термоупругое равновесие толстой трансверсально – изотропной плиты в цилиндрической системе координат. Georgian engineering news . 2014წ. N1 (VOL 69) .

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, З.М. Элашвили, Г.Ш. Челидзе. Термочувствительные полимерные пленки. Химический Журнал Грузии. 2006წ. 6(4), с. 461-463.

ე. კოზლოვა. Тестирование как форма оценки и контроля в процессе обучения иностранным языкам в вузе.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება. 2011წ. თბილისი, 2011. №2 გვ.. 33-38.

ნ. კიკნაძე, ო. ჭიპაშვილი, მ.ლომთათიძე. технико-экономическая оценка при проектировании реконструксии жилих здании. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს საინჟინრო აკადემია რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენცია ”მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. 2005წ. გვ.77.

Т. Маграквелидзе. Технико-экономические показатели систем кондиционирование воздуха с использованием тепловых насосов . Сборнык трудов конференции, Фонд Зеленная земля. 2003წ. Тбилиси. N7, с.131-134.

А. Шарвашидзе, Г. Ткешелашвили М. Патурашвили К. Аладашвили Д. Гогишвили К. Шарвашидзе. Технико-экономическое обоснование строительства мощного депо грузовых вагонов в условях Грузии. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт», Тбилиси, 2016, . 2016წ. №1-4 (61-64). с. 23-26.

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. Технические аспекты доставки пакетов в мультисервисных IP-сетях. Грузинский Технический Университет, Труды. „Автоматизированные системы управления“ . 2011წ. №1(10), Тбилиси, 2011. С.279-282.