სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Томарадзе, Харатищвили Н. Г.. Проблемы передачи сигналов цифрового звукосопровпждения телевидения. . ГТУ труды. 1992წ. N6 (389) 11ст..

ტ. მეგრელიშვილი. Проблемы преподавания русской литературы в грузинской школе. "Проблемы обучения русскому языку и литературе в национальной аудитории". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. ს-ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 1998წ. გ.44-46.

М. Мацаберидзе. Проблемы проектирования и конструирования современных лекарственных средств. Georgian Enjineering News. 2009წ. №2, С. 166-169..

В. ღვლიღვაშვილი. Проблемы сохранения аборигенных и ендемичных с/х пород животных и птиц. ს.ს.ს.ს.უ. სამეცნიერო შრომათა კრებული , ტომი I , #4 (45), თბილისი. 2008წ. გვ. 129-133.

В. Картвелишвили, Дж. Иосебидзе, Р. Турманидзе. Проблемы управления городским пассажирским автомобильным транспортом в пределах общественной структуры. Научно-технический журнал . 2007წ. №4 (28).

Т. Шарашенидзе. Проведение сравнительного анализа по методу "Суммарной Эффективности. Georgian Electronic Scientific Journal: Computer Science and Telecommunications. 2006წ. 2006 / No . 1 (8). pp 8-16. .

მ. გურამიშვილი. провлема этнических конфликтов в Росийского-Грузинских отношениях. საქ განათლებისა და მეცნიერების აკად გამომცემლობა "მოამბე". 2009წ. N.2(14),122-125.

ი. იორდანიშვილი. Прогноз волнения на акватории Потийского порта.. Сб.тр.института водного хозяйства и инженерной экологии АН Грузии, . 2005წ. с.69-78..

Д. Мамфориа. Прогнозирование значений основных характеристик процесса стока для рики Иори”. Научные тпуды №5(317), Грузинский политехническиий Институт 90-95;. 1987წ. .

. Прогнозирование механических свойств серого по диламо и динамометрическим показателям. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения . 2007წ. №4, 29-35.

დ. მამფორია. Прогнозирование нестационарных случайных воздействий на систему как основа построения оптимального управления. Сообщения АН ГССР,106, №26 ,1982;. 1982წ. .

ც. ბასილაშვილი, Мамасахлиси Ж.Г.. Прогнозирование стока половодья горных рек Западной Грузии. Известия Аграрной Науки. 2004წ. № 4, стр. 75 - 78.

ვ. თევზაძე. Прогнозированные экологических нарушений в русле горного водотока и мероприятия по их смягчению. Сборник трудов института Грузводэкологии АН Грузии. «Экологическая устойчивость, безопасность, надежность». Тбилиси. 2003წ. с.с.111-123.

З. Пиранашвили, Р. Бакурадзе, Т. Сулаберидзе, М.Пиранашвили. Прогнозная модель среднегодовых расходов речного стока, представленных в виде стационарной последовательности с трендом. научный журнал «Интелекти». 2006წ. №2 (25), стр.97-99 .

Д. Радзиевский. Программа для ввода данных в экспортную систему диагностики первичных головных болей. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2015წ. №19, стр.153 - 158.

ვ. ზურაბიშვილი. Программа для расчета нормированной диаграммы направленности радиоизлучателя. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი,GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2009წ. № 3.

Д. Радзиевский. Программа интеллектуальной системы диагностики первичных головных болей. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2016წ. №20, стр.175 - 180.

Д. Радзиевский, Н.Ш.Киладзе, Ф.Г.Коган, В.А.Шенгелия. Программа компьютерного авиационного тренажёра для обучения фигурам высшего пилотажа. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. №3, თბილისი, გვ. 131 – 138..

. Программа компьютерного авиационного тренажёра для обучения фигурам высшего пилотажа. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. №3, თბილისი, გვ. 131 – 138..