სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Шарашенидзе. Программа обработки сигналов спектральных анализаторов. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .

Д. Радзиевский, Ф.Г.Коган, Н.Ш.Киладзе. Программа просмотра и озвучения введённых с клавиатуры компьютера текстов и текстовых файлов. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2003წ. №7, თბილისი, გვ. 214 – 222.

Д. Радзиевский. Программа распознавания степени загрязнения окружающей среды по отдельным её компонентам - воздуху, воде и почве. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2012წ. №16, стр.233 - 238.

Н. Куциава, Эристави Д.В., , Гогишвили А.Р.,, Саруханишвили А.В., Мегрелишвили Л.Г., Еристави В.В., Мазмишвили С.М.. Программная реализациа алгоритма Н.А. Ландия для расчёта высокотемпературных теплоекомстей. . Химическй журнал Грузии. . 2006წ. Н 5.т.6.

Д. Эристави, Саруханишвили А.В., Гогишвили А.Р., Мегрелишвили Л.Г., Эристави В.В., Мазмишвили С.М.. Программная реализация алгоритма Н.А. Ландия для расчета высокотемпературных теплоемкостей. . Химический Журнал Грузии. . 2006წ. ISSN 1512-0686 №5, т.6, с.544-545..

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В.. Программное устройство для управления производственными процессами по времени.. Труды Грузинского политехнического института. 1969წ. № 4 (132).

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Сидамон-Эристави Н.Г.. Программное устройство для управления процессом экстракции в производстве химического волокна.. ГрузНИИНТИ, серия "Химическая промишленность". 1969წ. № 4.

К. Квинихидзе, ნ.თავხელიძე, ო.გალიცკაია, ა.კორნეევა,. Программы для организации ИПИД как неформальные стратегии плана поведения в проблемной ситуации. В кн. Материалы 1V Всесоюзн. съезда Общества психологов. Тбилиси, «Мецниереба», . 1971წ. .

ნ. ტყემალაძე, М. Куридзе, др. Программы распознавания и классификации объектов с применением BIB и PBIB(2)-схем. Алгоритмы и программы. Информац. Бюллетень, №4 (55). 1983წ. .

თ. სუხიაშვილი. Програмный комплекс «Семиотическая система принятия решений (ССПР)», . Государственный фонд алгоритмов и програм СССР, № П006379, . 1983წ. .

В. Радзиевский, Д. Радзиевский. Продукционные модели знаний в задачах медицинской диагностики и прогнозирования. Сборник трудов Института Систем управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического университета. 2013წ. №17, стр. 169 - 174.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Проективное пространство и принцип двойственности . International scientific journal “AIR TRANSPORT” . 2008წ. N2(2) ISSN1512-4916.

С. Почовян. Проектирование базы данных автоматизированной системы тестирования учащихся системы образования. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979) (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია). 2006წ. №1; 82-84 გვ.

Г. Гогичаишвили, Гогичаишвили З Нарезной Н.М.. Проектирование информационной базы средствами "Тбилиси". Тезисы докладов I международной конференции"Обучение САПР в инжинерных вузах" Тбилиси, ГПИ. 1987წ. .

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Нарезной Н.М.. Проектирование информационной базы средствами ППП "Тбилиси". Тезисы докладов I международной конференции " Обучение САПР в инженерных вузах" . Тбилиси, ГПИ. 1987წ. .

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Нарезной Н.М.. Проектирование информационной базы средствами ППП "Тбилиси". Тезисы докладов I международной конференции " Обучение САПР в инженерных вузах" . Тбилиси, ГПИ. 1987წ. .

ი. ბერძენიშვილი. Проектирование композицонных материалов с высокими термомеханическими свойствами. Химический журнал Грузии. 2007წ. 7(2), стр. 205-207.

Г. Чачанидзе. Проектирование концептуальной схемы с привлечением конечных пользователей экспертов. ГПИ им. В.И. Ленина. Научные труды №4(346) Проектирование и эксплуатация АСУ. Тбилиси. 1989წ. .

Т. Буадзе. Проекционные оценки плотности многомерного распределения . Республиканская конференция молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам математики и техники. Тбилисский Государственный университет, институт прикладной математики им. И.Н. Векуа. 19-20 ноября, 1981. Сборник докладов, Тбилиси . 1983წ. 1983, 20-24.

ტ. მეგრელიშვილი. Проза Н.Берберовой и ее особенности. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროფ. მ.კანკავას მიძღვნილი მასალების კრებული. თბილისი. ს-ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2000წ. გ.84-88.