სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

А. Робиташвили, К. Котетишвили, Г. Чихладзе. Прохождение плоской волны через трехслойный диэлектрик с периодической решеткой . სტუ. ჟ. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. №1.

Т. Цомаиа. процесс возникновения фразеологических единиц на основе детерминологизации научных терминов. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #2 , გვ. 111-114.

Т. Шарашенидзе. Процессор ПС-315 Методические указания Раздел 2. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1983წ. .

Т. Шарашенидзе. Процессор ПС-315 Методические указания . ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1982წ. .

А. Сакварелидзе. Прочностные и деформационные характеристики строительных материалов розличного влагосодержания при растяжении. "მეცნიერება"–საქ. მეც. აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2006წ. #6, 180–185გვ.

თ. ყიფიანი. Прямые и обратные теоремы приближении одного класса функций с доминирующей смещанной производной. Сообщение АН ГССР, 86, № 3. 1977წ. с. 541-544.

А. Мгеладзе, Г. Гоциридзе. Психо-педагогика и распознавание образов. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "ინტელექტი", საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. 2009წ. #1 (33) გვ. 92-94.

К. Квинихидзе, ვ.ჭავჭანიძე, ნ.თავხელიძე, ა.კვიტაშვილი. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси, (0,4).. 1968წ. .

. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. . В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси. 1968წ. .

ვ.ჭავჭანიძე, ნ.თავხელიძე, ა.კვიტაშვილი. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. и, 1968 (0,4).. В кн.1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси, (0,4).. 1968წ. .

В.Чавчанидзе, Н.Тавхелидзе, А.Квиташвили. Психоевристическое программирование суждений о больших системах. и, 1968 (0,4).. 1V Всесоюзн. симпозиум по кибернетике. Тбилиси. 1968წ. .

Т. Бондаренко. Психологизм как одно из средств манипуляции. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება . 0წ. 3(9), 2013 c. 59-61.

Т. Мегрелишвили. Публицистический стиль в эпоху постмодерности . Skripta manent», № 1 (15), . 2013წ. თბილისი, გვ. 63-70.

ნ. ჩხაიძე. Пути дальнейшей оптимизации выбора массива задач для студентов сельскохозяйственных специалностей (част2 ). სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. 3N4 (53) გვ. 150-153.

Г. Телиа, Аладашвили К.С., Мчедлишвили Г.Т., Месхидзе З.Д.. Пути определения рациональной длины плеча тяги поездных локомотивов.. Научно-технический журнал «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2009წ. № 1-2(33-34), 2009, ГТУ, г. Тбилиси, с. 3-5..

К. Аладашвили, Телия Г., Месхидзе З., Мчедлишвили Г.. Пути определения рациональной длины плеча тяги поездных локомотивов.. Научно-техн. журнал «Транспорт» ISSN 1512-0910. 2009წ. № 1-2 (33-34). 2009.

Т. Качарава, В. Есванджия. Пути повышения продуктивности и качественных показателей валерианы лекарственной Valeriana officinalis L. Annals of Agrarian Science. 2007წ. ISSN: 0570-1783, vol.5. N31. p. 75-79 www.agrscience.gol. ge..

null, Т. Качарава, В. Есванджия. Пути повышения продуктивности и качественных показателей валерианы лекарственной Valeriana officinalis L. Annals of Agrarian Science . 2007წ. ISSN: 0570-1783, vol.5. N31. p. 75-79.

ი. ბერძენიშვილი. Пути повышения ресурса магистральных трубопроводов. Известия НАН Грузии, серия химическая, 2008, том 34, № 2.. 2008წ. том 34, № 2, cтр. 214-217.