სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Фагава, М.Г. Беридзе, Д.З. Хочолава, Н.Э. Эсиава). Радиационный отжиг дефектов роста в кристаллах n-Si, полученных методом зонной плавки. Труды ГТУ. 2015წ. Труды ГТУ, № 3 (497), 2015, с. 210-216 .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, А.М.Апакидзе, С.В.Пагава,. Радиоуглеродное датирование археологических и палеоботанических образцов Грузии. Изд. "Мецниереба", Тбилиси, 1987 г.. 1987წ. .

ს. ფაღავა, А.А.Бурчуладзе, Л.Д.Гедеванишвили, С.В.Пагава, П.С.Оганезов, Г.И.Тогонидзе, И.В.Эристави, Д.В.Чалаташвили.. Радиоуглеродное датирование образцов органического происхождения.. Сообщения АН ГССР, Тбилиси, 1975 г., т. 80, №1, ст. 89.. 1975წ. .

Т. Эдилашвили, Г. В. Цинцадзе, М.Г. Цинцадзе, Н. Г. Гегешидзе.. Развитие координационной химии в Грузии. Химический журнал Грузии. 2007წ. т.7,№3 259-262.

Б. Беришвили. развитие архитектурно-планировочной структуры города на основе размещения новых жилых комплексов и промышленных зон на сложном рельефе. информационный листок № 24, Груз.НИИТИ, 1985. 1985წ. .

Б. Дидебашвили, Г. Гурамишвили, А. Какабадзе, Т. Купатадзе, Т. Котрикадзе. Развитие железнодорожных опорных промежуточных станций в условиях Грузии. «Транспорт», научно-технический журнал. ISSN 1512-0910 . 2013წ. №3-4 (51-52), 2013 г. стр. 17-19. .

Т. Буркадзе, Беридзе Дж.. Развитие инфокоммуникационных технологий и инфокоммуникационной среды на пути создания глобального информационного общества. სტუ-ს შრომები. 2016წ. #1(499); გვ. 61-67.

М. Цинцадзе, Г.В.Цинцадзе, Т.М.Эдилашвили, Н.Г.Гегешидзе. Развитие коорди национной химии в Грузии. Химический журнал Грузии. 2007წ. Т.7 #3, С. 259-261.

Т. Эдилашвили, Г. В. Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Р. Ш.Клдиашвили.. Развитие координа- ционной химии в Грузии (1986-1988гг.) . Грузинский Автомобильно- Дорожный Институт Труды № 3. 2007წ. № 3 329-331 .

Н. Гегешидзе, М.Г. Цинцадзе Г.В.Цинцадзе Т.М.Эдилашвили. Развитие координационной химии в Грузии. Химический журнал Грузии. 2007წ. Т.7 №3 С. 259-261.

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Т.М.Эдилашвили, Н.Г.Гегешидзе. Развитие координационной химии в Грузии. Химический журнал Грузии Т.7 №3 С. 259-261 . 2007წ. Т.7 №3 С. 259-261 .

Г. Телиа, О. Бичиашвили Т. Твилдиани. Развитие подгорочных парков и их выходных горловин на железнодо-рожных сортировочных станциях. Научно-технический журнал «Транспорт», . 2011წ. №3-4 (43-44), 2011, ГТУ, г. Тбилиси, с. 9-12..

Г. Телиа. Развитие схем выходных горловин подгорочных парков на сортировочных станциях. . Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики» ISSN 1512-0740. . 2004წ. № 1(14), 2004.с. 80-85..

Г. Телиа, Гудиашвили К.Т., Месхидзе З.Д., Шарвашидзе К.А., Шарвашидзе А.М. . Развитие схем и расчет промышленных железнодорожных сортировочгых станций.. Научно-технический журнал «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2008წ. № 1-2(29-30), 2008, ГТУ, г. Тбилиси, с.5-7. .

А. Шарвашидзе, Г. Телиа. Развитие технологического комплечса рассформирования поездов на сортировочных станциях. . Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». . 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 16-17..

Н. Киласониа, მ.ცინცაძე, თ. ედილაშვილი. Развитие химии координационных соединении в Грузии (1981-1985гг) . Грузинский автомобильно-дорожный институт. Труды N3 . 2007წ. Труды N3 , стр. 332-335.

Н. Гегешидзе, Г.В.Цинцадзе М.Г.Цинцадзе Т.М.Эдилашвили. Развитие химии координационных соединений в Грузии (1970-1980 г.г.). Грузинский автомобильно-дорожный институт. 2007წ. Труды №3 Тбилиси С. 324-328.

Т. Эдилашвили, Г.В.Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Н. Г.Гегешидзе.. Развитие химии координационных соединений в Грузии (1970-1980 гг. ). Грузинский Автомобильно- Дорожный Институт Труды № 3. 2007წ. № 3 324-328 .

Т. Эдилашвили, Г. В. Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Н . О.Киласония.. Развитие химии координационных соединений в Грузии (1981-1985 гг.). Грузинский Автомобильно- Дорожный Институт Труды № 3. 2007წ. № 3 332-335 .

გ. მჭედლიშვილი, კ. ხაჩატურიანი, ლ. მახარაძე. Разделительные свойства вспученного перлита. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია.. 2009წ. თბილისი. ტ. 35, №4, 4 გვ..