სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Эдилашвили, Г. В. Цинцадзе, М. Г. Цинцадзе, Н . О.Киласония.. Развитие химии координационных соединений в Грузии (1981-1985 гг.). Грузинский Автомобильно- Дорожный Институт Труды № 3. 2007წ. № 3 332-335 .

გ. მჭედლიშვილი, კ. ხაჩატურიანი, ლ. მახარაძე. Разделительные свойства вспученного перлита. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია.. 2009წ. თბილისი. ტ. 35, №4, 4 გვ..

Ш. Ахобадзе, Дж. Маисурадзе, null, К. Джапаридзе. Различие в реакциой способности изомеров при синтезе азаиндолинов. Известия АН Грузии серия химическая. 2001წ. т.27 №3-4, ст.268-271.

Р. Бакурадзе, Ш. Ахобадзе, Дж. Маисурадзе, К. Джапаридзе. Различие в рекциоггой способности изомероов аминопиридина при синтезе азаиндолинов. Известия Академии наук Грузии, серия химическая. 2001წ. т.27, №3-4, ст. 268-271.

ო. მიქაძე. Различия в немецком языке Австрии и Германии,. SCRIPTA MANENT, Tbilisi. 2009წ. № 1. Р. 22-27..

И. Хомерики. Размещение гипертекстовых систем в распределенных вычислительных сетях. Журнал "Интелекти" № 3. Тбилиси. 1999წ. .

И. Хомерики. Размещение массивов коллективного пользования в корпоративных вычислительных сетях. "Инженерные новости Грузии". № 1. Тбилиси. 2001წ. .

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. Размыв берегов рек и Оценка и управление рисков затопления речных пойм. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2013წ. , #5 (84) გვ.212–215.

Д. , Г.Табатадзе, Р.Манагадзе, В.Абзианидзе, Н.Инанашвили. Размышления математиков об экологии и её проблемах. Социальная экономика, ГТУ, . 2015წ. №1, стр. 173-175.

В. абзианидзе, Д.Абзианидзе, Р.Манагадзе, Г.Табатадзе, Н.Инанашвили. Размышления математиков об экологии и её проблемах. . Социальная экономика, ГТУ, . 2015წ. №1, стр. 173-175;.

Н. инанашвили, Д.Абзианидзе, Г.Табатадзе, Р.Манагадзе, В.Абзианидзе. Размышления математиков об экологии и её проблемах, Социальная экономика. Социальная экономика. ГТУ.. 2015წ. №16. стр. 173-175..

И. Круашвили. Разновесие частиц на откосе при совместном воздействии транзитного и филтрационного потоков. Вод. рес. крат, науч. Сообш. . 1998წ. Т 25, #2, сс. 254-257.

А. Нодия, Г. Датукишвили, Г.Мгебришвили. Разновидности и технические параметры тележек подвижного состава. . Научно-технический журнал «Транспорт». 2012წ. №1-2 (45-46), с.3-5..

მ. ნიშნიანიძე. Разрабодка ресептуры и технологии зубных эликсиров. . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,. 2015წ. ქიმიის სერია ტომი 41, N 4, 2015, თბილისი გვ. 425–428.

И. Давиташвили, Р. Самхарадзе. Разработка алгоритмов принятия решений для эффективной замены рациона птиц. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2006წ. #1.

С. Почовян. Разработка автоматизированной информационной системы и обеспечение защиты информации в фирме. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სტუ-ს პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები” შრომები (ISSN 1512-0996). 2018წ. №4.

С. Почовян. Разработка автоматизированной информационной системы с использованием современных информационных технологий. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2019წ. №1(28), 154-158 გვ.

О. Шония, Томарадзе О.К.. Разработка алгоритма идентификации модели активного ила. . 1988წ. Научные труды №8(337) , Тбилиси, с. 95-97.

Р. Самхарадзе, И. Давиташвили. Разработка алгоритмов принятия решений для эффективной замены рациона птиц. Georgian Engineering News. 2006წ. № 1, c. 278-280.

გ. იაშვილი. Разработка алгоритмов факторного анализа для определения теплофизической среды.. Периодический научный журнал «Интелект» . 2000წ. №1(7), стр. 93-95.