სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ц. Зурабишвили, К.Г.Джапаридзе, З.М. Элашвили, Г.Ш. Челидзе. Термочувствительные полимерные пленки. Химический Журнал Грузии. 2006წ. 6(4), с. 461-463.

ე. კოზლოვა. Тестирование как форма оценки и контроля в процессе обучения иностранным языкам в вузе.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება. 2011წ. თბილისი, 2011. №2 გვ.. 33-38.

ნ. კიკნაძე, ო. ჭიპაშვილი, მ.ლომთათიძე. технико-экономическая оценка при проектировании реконструксии жилих здании. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს საინჟინრო აკადემია რესპუბლიკური და სამეცნიერო კონფერენცია ”მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. 2005წ. გვ.77.

Т. Маграквелидзе. Технико-экономические показатели систем кондиционирование воздуха с использованием тепловых насосов . Сборнык трудов конференции, Фонд Зеленная земля. 2003წ. Тбилиси. N7, с.131-134.

А. Шарвашидзе, Г. Ткешелашвили М. Патурашвили К. Аладашвили Д. Гогишвили К. Шарвашидзе. Технико-экономическое обоснование строительства мощного депо грузовых вагонов в условях Грузии. Сборник научных трудов «Транспорт». Изд-во ООО «Транспорт», Тбилиси, 2016, . 2016წ. №1-4 (61-64). с. 23-26.

Дж. Беридзе, Буркадзе Т. Технические аспекты доставки пакетов в мультисервисных IP-сетях. Грузинский Технический Университет, Труды. „Автоматизированные системы управления“ . 2011წ. №1(10), Тбилиси, 2011. С.279-282.

О. Лабадзе, Ш.Кикнадзе. Технические средства управления двухпозиционным индикатором. . Сборник трудов Института систем управления Арчила Елиашвили . 2008წ. №12, ст. 93-97..

Г. Гогичаишвили. Техническое задание на разработку автоматизированной системы управления распределения сырья ипродуктов его переработки отрасли заготовокГССРения . Отчет по НИР, ГПИ. 1977წ. № Гос. регистрации 76010101, инв,№Б719150.

ა. ბუქსიანიძე. Технологии вытяжки тонкой ленты и нитей. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "გამოყენებითი მექანიკის" საფუძვლები.. 2001წ. № 4 (5).

В. Квинтрадзе, Дж. Никурадзе, В. Меладзе. Технологии дистан-ционного обучения. . სტუ, განათლება, №1(7),2013.. 0წ. .

М. Шишинашвили, Г. , В. . Технологии регенерации старого асфальтобетона в развитых странах мира . Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287. 2009წ. #3(51), თბილისი, საქართველო, გვ.126-128.

ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ზ. აბაშიძე. Технологические аспекты получения натуральных ароматизаторов и эфирных масел из пряно-ароматических растений для пищевых целей. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. ტ. 8 გვ. 148.

П. Явич. Технологические и биофармацевтические исследования стоматологических лекарственных мазей. Georgia Chemical J.. 2006წ. №1, 174-175 .

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности восстановления марганца и кремния из шлаков, насыщенных оксидами натрия и калия. Труды ГТУ,Тбилиси . 2005წ. №3 (457), 28-32.

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Научно-технический журнал асоциации керомиков Грузии, ,,Керамика,, Тбилиси, . 2005წ. №1 (13), 24-27.

ზ. სიმონგულაშვილი. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.

. Технологические особенности процесса получения силикомарганца с применением в шихте щелочных алюмосиликатов. Науч. техн. журнал "Керамика", Тбилиси . 2005წ. №1(13), 24-27.