სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Самхарадзе, И. Давиташвили. Разработка алгоритмов принятия решений для эффективной замены рациона птиц. Georgian Engineering News. 2006წ. № 1, c. 278-280.

გ. იაშვილი. Разработка алгоритмов факторного анализа для определения теплофизической среды.. Периодический научный журнал «Интелект» . 2000წ. №1(7), стр. 93-95.

О. Гелашвили, Н. Навадзе, Эмиридзе Г.Г.. Разработка аналитической модели определения экономичности и токсичности дизельных автомобилей . Международный научный журнал ,,Проблемы прикладной механики”, . 2004წ. №1(14), 7ст.

З. Гаситашвили, и другие. Разработка архитектуры и алгоритмов контрольно-тестовых и диагностических программ малой локалной сети. Отчот по теме N 08-596/89. Номер гос. регистрации N 01900038017. 1989წ. .

Н. Берая, И. Зедгинидзе. Разработка близких к А-оптимальным специально ориентированных несимметричных композиционных планов второго порядка для двух переменных . Georgian Engineering News. 1998წ. №5, с.13-16.

Хуцианидзе М.Г., Мшвилдадзе М.Дж.. Разработка водорас-творимых материалов на основе марганцевого шлама. Georgian Eng. News. 2007წ. #4, p.68-70.

მ. მშვილდაძე, М.Хуцианидзе, Т.Чеишвили. Разработка водорастваримых материалов на основе марганцевого шлама. Gen. 2007წ. №4,2ст..

Т. Чеишвили, Хуцианидзе М.Г., Мшвилдадзе М.Дж.. Разработка водорастворимых материалов на основе марганцевого шлама. Georgian Eng. News. 2007წ. #4, p.68-70.

Хуцианидзе М.Г., Мшвилдадзе М.Дж.. Разработка водорастворимых материалов на основе марганцевого шлама. Georgian Eng.News. 2007წ. N4, p.68-70.

С. Шарашенидзе, Шарашенидзе Г.С., Куртанидзе П.Р., Балиашвили А.А.. Разработка дифференциальных уравнений контактного движения тормозной передачи моторного вагона электропоезда с учетом зазоров в шарнирных соединениях.. Сб. научных трудов «Транспорт», Изд-во ООО «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2010წ. № 3-4(39-40) 2010, Тбилиси, с.6-9..

Г. Шарашенидзе, Куртанидзе П.Р., Шарашенидзе С.Г., Балиашвили А.А.. Разработка дифференциальных уравнений контактного движения тормозной передачи моторного вагона электропоезда с учетом зазоров в шарнирных соединениях.. Сб. научных трудов «Транспорт», Изд-во ООО «Транспорт», ISSN 1512-0910,. 2010წ. № 3-4(39-40) 2010, Тбилиси, с.6-9..

Г. Мурджикнели. Разработка и исследо- вание алгоритма син- хронизирующих сиг- налов, имеющих структуру периоди- чески стационарного случайного процесса. სტუ. 1986წ. 10(307) - გვ.7.

Т. Шерозия. Разработка и исследование многоступенчатой интегральной системы централизованного контроля. "АСУ". Труды ГПИ им.В.И.Ленина. 1976წ. .

Д. Капанадзе. Разработка и исследование технического зрения автоматического ввода чертежей САПР узлов ЭВМ. Научный отчет, рег.№01890006552, инв.№ 02900024497. 1990წ. 90 стр..

ნ. კარბელაშვილი. Разработка и применение интерактивных информационных обучающих систем на основе современных программных средств. ქართული ელექტრომული სამეცნიერო ჟურნალები: გამათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია,#1(6),gv.87-90, 2005, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1113.pdf. 2005წ. .

Г. Кирцхалиа. разработка имитционноймоделифункционтровантя компьютерных сетей. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. 1(12) ISSN 1512-0287.

Ш. Андгуладзе, თ.ლომია, მ.ჭანკოტაძე, ბ.ერშოვი, ა.ცივაძე, ა.სელივერსტოვი, ა.კამრუკოვი, ს.ფილიპოვა. Разработка комбинированного фотоокислительного метода обработки воды от высокотоксичных соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0686 ტომი 6, №3, გვ.346-349.

П. Явич. Разработка комлексного лекарственного средства на основе тиха-аскане и густого экстракта из листьев ореха грецкого. Georgia Chemical J., . 2006წ. №1, 178-181 .

И. Чхетиа. Разработка логистической системы управления расходом автомобильного топлива . Международный научно-технический журнал Проблемы механики. 2005წ. №3 (20), 61-65ст..

О. Гелашвили, Чхетия И.Т.. Разработка логистической системы управления расходом автомобильного топлива.. Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2005წ. №3(20), 61-65.ст.