სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. წულაია. "საგადასახადო და სხვა შემოსავლების პოლიტიკის გავლენა მუნიციპალური ბიუჯეტების დეცენტრალიზაციის პროცესებზე". "ეკონომიკა". 2018წ. #1 გვ.6-13.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო დავა საგადასახადო შეთნხმება და საგადასახადო ამინისტია"კერძო სამართლის პრობლემატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა". "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 203-208.

ი. გაბისონია, გაბელია ჯემალ. "საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი :იურისტი". 2016წ. #1 ISSN 2449-2701.

ი. გაბისონია, გაბელია ჯემალი. "საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი". . 2016წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სისტების წარმოშობის და ჩამოყალიბების ისტორიული ასპექტები საქართველოში". სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი". 2015წ. #1-2.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორიო ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის სამართლებრივი და მეთოდოლოგიური თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე". გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,კრიმინოლოგი” . 2011წ. #1(6), 7-15 გვ, თბილისი.

ჯ. ჯანაშია. "საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო“. 2016წ. 169-180 გვ., თბილისი.

ნ. ლომიძე. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ. მჭედლიძე. "სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". . 0წ. №1(41). 207 წ. 59-63 გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. "საინვესტიციო პროცესი თავისებურებები ენერგეტიკაში”. . ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. №1, 60-63გვ..

ლ. გვაჯაია, თ. გოგოლაძე. "საინვესტიციო რისკების მართვა. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. #1-2, გვ.გვ.67-70.

ლ. გვაჯაია. "საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. ჯ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2, 87-90.

ე. გოგილიძე, არევაძე ქეთევანი. "საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში".. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2018წ. №2(26), გვ.335-338..

არევაძე ქეთევანი. "საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში".. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2018წ. №2(26), გვ.335.

ლილი პეტრიაშვილი, ქეთევან არევაძე, ცირა გელერდაშვილი. "საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში".. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2018წ. №2(26), გვ.335.