სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

. "საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები". გამომცემლობა''გეოიდი'' საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. გვ.82-84.

ე. ფანცხავა, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ქ. მჭედლიძე. "სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". . 0წ. №1(41). 207 წ. 59-63 გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. "საინვესტიციო პროცესი თავისებურებები ენერგეტიკაში”. . ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”. 2010წ. №1, 60-63გვ..

ლ. გვაჯაია, თ. გოგოლაძე. "საინვესტიციო რისკების მართვა. ჟ. "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. #1-2, გვ.გვ.67-70.

ლ. გვაჯაია. "საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში. ჯ. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2, 87-90.

ე. გოგილიძე, არევაძე ქეთევანი. "საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში".. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2018წ. №2(26), გვ.335-338..

არევაძე ქეთევანი. "საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში".. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2018წ. №2(26), გვ.335.

ლილი პეტრიაშვილი, ქეთევან არევაძე, ცირა გელერდაშვილი. "საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი ცოდნის მართვაში".. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2018წ. №2(26), გვ.335.

შ. ფაფიაშვილი. "სამართლებრივი აროვნების განვითარებისა და იურისტის საქმიანობის ზოგადი დახასიათება". "იურისტი". 2017წ. 110-117.

ე. ქრისტესიაშვილი, გ. კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ვ. ნანიტაშვილი, ა.გელუტაშვილი. "სარწყავი დანადგარი გაუმჯობესებული მუშა პარამეტრების მქონე დასაწვიმი აპარატის გამოყენებით”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2007წ. ISSN 1512-2743, 292-294 გვ..

შ. ფაფიაშვილი. "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სრულყოფის ზოგიერტი პრობლემა". ჟურნალი „ მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #3 [7] გვერდი312-319 , თბილისი, .

მ. დათუკიშვილი. "საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის" პრესა უცხოეთში. საქ.ტექნ.უნ.,ჟურნალი "განათლება".. 2012წ. N1 /4/, გბ.41–46.

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოს ილუსტრირებული კონსტიტუცია ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-სომხური და ბრაილის შრიფტით უსინათლოთათვის გამოცემების შესავალი ნარკვევები და კომენტირება". . 2012წ. თბილისი.

ლ. გვაჯაია. "საქართველოს მსუბუქი მრეწველობის წარსული და აწყმო". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია , ჟ. "მოამბე". 2015წ. #22, 46-48.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის არდგენა - 1991 წლის 9 აპრილი". საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ნაწილი 1.. 2007წ. 10 გვერდი.

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. #4, 17-22გვ..