სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კარბელაშვილი. Разработка и применение интерактивных информационных обучающих систем на основе современных программных средств. ქართული ელექტრომული სამეცნიერო ჟურნალები: გამათლების მეცნიერებანი და ფსიქოლოგია,#1(6),gv.87-90, 2005, http://gesj.internet-academy.org.ge/gesj_articles/1113.pdf. 2005წ. .

Г. Кирцхалиа. разработка имитционноймоделифункционтровантя компьютерных сетей. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. 1(12) ISSN 1512-0287.

Ш. Андгуладзе, თ.ლომია, მ.ჭანკოტაძე, ბ.ერშოვი, ა.ცივაძე, ა.სელივერსტოვი, ა.კამრუკოვი, ს.ფილიპოვა. Разработка комбинированного фотоокислительного метода обработки воды от высокотоксичных соединений. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0686 ტომი 6, №3, გვ.346-349.

П. Явич. Разработка комлексного лекарственного средства на основе тиха-аскане и густого экстракта из листьев ореха грецкого. Georgia Chemical J., . 2006წ. №1, 178-181 .

И. Чхетиа. Разработка логистической системы управления расходом автомобильного топлива . Международный научно-технический журнал Проблемы механики. 2005წ. №3 (20), 61-65ст..

О. Гелашвили, Чхетия И.Т.. Разработка логистической системы управления расходом автомобильного топлива.. Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2005წ. №3(20), 61-65.ст.

О. Гелашвили. Разработка математических моделей процессов наполнения и сжатия газодизелей . Научно-технический журнал "Транспорт"-. 2001წ. Тбилиси, N2-ст.2.

О. Гелашвили, Дж. Иосебидзе, Ерохов В. И.,. Разработка математической модели процесса сгорания в газодизелях. . Периодический научный журнал "Интелекти." . -2001წ. Тбилиси. N2(10). .

Р. Арвеладзе. разработка математической модели и алгоритма управления и передачи информации о потреблении электроэнергии абонентами AO ,,телась" , . ენერგია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2017წ. №4(84), 5-10გვ, .

А. Бенашвили. Разработка математической модели тривиального триггера. Georgian Engineering News. 2008წ. №2, стр. 85-87.

Т. Чеишвили, Гагошидзе С.З.. Разработка материалов электротехнического назначения в компози-ции шамот-кварцевый песок-стекло. Georgian Eng. News. 2006წ. #1, p.245-247.

Гагошидзе С.. Разработка материалов электротехнического назначения в композиции шамот-кварцевый песок-стекло. Georgian Eng.News. 2006წ. №, p.245-247.

Т. Сухиашвили. Разработка метода адаптации модели управления в семиотических системах . Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ереван 1983 г.. 1983წ. .

Л. , Г.Б Туркия, Т.К Чурадзе. Разработка методики для анализа работы подземных конструкций по современным перспективным схемам.. Транспорт N1-2, 2002-с. 29-31. 2002წ. Транспорт N1-2, 2002-с. 29-31.

М. Кахетелидзе, П. Явич. разработка методики количественного определения берберина бисульфата в корнях барбариса обыкновенного произрастающего в грузии. современные научные исследования и инновации. 2014წ. №2, გვ. 70-75.

М. Кахетелидзе, Явич П.А. Сулаберидзе Х.И.. Разработка методики количественного определения суммы алкалоидов в корнях чемерицы Лобеля и в лекарственной форме.. „საქართველოს ქიმიური ჟურნალი“, . 2006წ. N6. გვ.700–701.

გ. ბედუკაძე, Чилингаришвили Г.. Разработка методики моделирования температурных напряжений арочных плотин в период эксплуатации. Научные исследования по гидротехнике в 1971г. 0წ. .

П. Явич. Разработка методики стандартизации новой лекарственной формы препарата «колхицин». . Сб. Научн. Тр. Института фармакохимии, . 2009წ. 1 (17), 66-70 .

ო. ვერულავა. Разработка методов построения описаний образов и их применение в распознавании. Разработка методов построения описаний образов и их применение в распознавании. 1983წ. 22გვ.

Т. Шарашенидзе. Разработка микропрограмм для МИКРО-ЭВМ Анализатор. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1979წ. .