სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხუციშვილი, И.И. Навдарашвили . Раскрой толстых листов и плит из авиационных сплавов . Грузинский Технический Университет. – Труды. . 2005წ. -№3. (457) 2005. ст. 36-40. .

ლ. ქადაგიშვილი. распознавание образов: от пятен восприятия до присвоения понятия. Georgian Engineeriong News. 2002წ. №3,cтр 175-177.

ლ. ქადაგიშვილი. Распознование образом методам квадридерева. Инженерная академия VI. Press co LTD. 1997წ. Тбилиси, 6 с 14-19.

მ.ვაზაგაშვილი, ლ.ჯიქიძე. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения. Труды Тбилисского университета.Математика. Механика. Астрономия. т.346 (стр.130-138).2003წ... 2003წ. т.346 (стр.130-138)..

М.Вазагашвили. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения.. Труды Тбилисского yниверситета.Математика. Механика. Астрономия. т.346 (стр.130-138).. 2003წ. т.346 (стр.130-138)..

Л. Джикидзе. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения.Труды Тбилисского университета.. Труды Тбилисского университета.Математика. Механика. Астрономия. . 2003წ. т.346, стр.130-138.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

М. Салуквадзе. Распределение снежного покрова и лавин на территории Верхней Сванетии. Тр.молодых ученых ТГУ. 1977წ. Том 6, с. 119-127.

Р. Самхарадзе, М. Курдадзе, Л. Гачечиладзе. Распределенная Макросеть Базы Знаний. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2008წ. N 2(5), გვ. 71-76.

Р. Самхарадзе, ა. რურუა. Распределенная семантическая сеть. Сборник докладов. «Проблемы автоматизации технологических процессов».. 1996წ. Тбилиси, 5 стр..

Г. Чачанидзе, Г. Чоговадзе. Распределённая форма обработки данных (обзор). . 1981წ. В книге АСУ, изд. "Сабчота Сакартвело", Тбилиси.

Г. Чачанидзе, Е. Габуния. Распределённые базы данных по уровням памяти. В кн. Применение матем. методов и вич. тех в управ. изд. "Сабчота Сакартвело"Тбилиси . 1981წ. .

ა. კაპანაძე. Рассеяние волны Е01 на сочленения круглых волноводов с диэлектрическим стержнем. . 1985წ. .

Г. Чихладзе, Ф.Г.Богданов, Г.Ш.Кеванишвили, Л.Г.Кокилашвили, И. Чунтишвили. Рассеяние плоской волны на двухслойной решетке из металло-диэлектрических цилиндров. საქართვწელოს მა-ს "მოამბე"-ს დამატება "შრომები", სტუ . 2007წ. 9,сс. 34-38,.

А. Робиташвили, В. Меладзе, გ.მუშკუდიანი. Рассеяние плоской электромагнитной волны на пассивном ретрансляторе из экрана и идеалъно проводящего цидиндра. Georgian enginering news. 2013წ. №1 (vol.65).