სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Cтуруа, Метревели К.. Разработка функциональных подсистем АСУ РАПО. СХИ и ГЗВУИИ, «Вопросы экономики и организации животноводства Грузинской ССР», научные труды, г. Тбилиси . 1988წ. стр. 9-12.

Р. Самхарадзе, М. Размадзе. Разработка экспертной системы для диагностирования больных вегето-сосудистой дистонией . "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2009წ. N 2(7), c. 176-179.

ზ. გასიტაშვილი, Р..Самхарадзе, А.Прангишвили, Ю.Ш.Верулава. Разработка экспертной системы для управления суточными режимами энергосистем. Труды ГТУ, № 3 (431) Тбилиси. 2000წ. .

Б. Маисурадзе, . А. Симонгулашвили Б.С. Джапаридзе М.Ш. Микеладзе. Разработка, исследование и промышленное освоение технологии выплавки силикомарганца с использованием металлоконцентрата. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения. 2007წ. N1 (15) с. 16-20.

ბ. მაისურაძე, З. А. Симонгулашвили, Б.С. Джапаридзе, М.Ш. Микеладзе. Разработка, исследование и промышленное освоение технологии выплавки силикомарганца с использованием металлоконцентрата. ППроблемы металлургии, сварки и материаловедения N1 (15) 2007 . 2007წ. N1 (15), 16-20.

А. Бузаладзе. Разрешающая способность оценок псевдоспектров временных рядов с детерминированными периодическими компонентами. Бизнес-Инженеринг. 2014წ. #2, ст. 12-14.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Разрыв потока в напорных гидротранспотрных системах при последовательной работе центробежных насосов . Горная механика и рудничная аэрология, Тбилиси . 1974წ. c. 111-115.

М. Салуквадзе. Раионы распространения катастрофических лавин на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1990წ. Вып.92(99), Ленинград, с.100-109.

Ш. Келептришвили. Раннемеловые дувалииды Грузии. საქართველოს მეცნ. აკად. ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2000წ. შრომები, ახალი სერია,ნაკვეთი 115, გვ. 131 - 138.

ი. ცომაია. Ранозаживляющее действие чайного экстракта. Фитотерапия и рефлексо-терапия заболеваний (Сб. материалов научно-прак-тической конференции), УЛАН- УДЭ, Сибирское отделение Бурятский науч. центр.. 1992წ. ст. 29-30..

მ. ხუციშვილი, И.И. Навдарашвили . Раскрой толстых листов и плит из авиационных сплавов . Грузинский Технический Университет. – Труды. . 2005წ. -№3. (457) 2005. ст. 36-40. .

ლ. ქადაგიშვილი. распознавание образов: от пятен восприятия до присвоения понятия. Georgian Engineeriong News. 2002წ. №3,cтр 175-177.

ლ. ქადაგიშვილი. Распознование образом методам квадридерева. Инженерная академия VI. Press co LTD. 1997წ. Тбилиси, 6 с 14-19.

მ.ვაზაგაშვილი, ლ.ჯიქიძე. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения. Труды Тбилисского университета.Математика. Механика. Астрономия. т.346 (стр.130-138).2003წ... 2003წ. т.346 (стр.130-138)..

М.Вазагашвили. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения.. Труды Тбилисского yниверситета.Математика. Механика. Астрономия. т.346 (стр.130-138).. 2003წ. т.346 (стр.130-138)..

Л. Джикидзе. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения.Труды Тбилисского университета.. Труды Тбилисского университета.Математика. Механика. Астрономия. . 2003წ. т.346, стр.130-138.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.