სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

М. Салуквадзе. Распределение снежного покрова и лавин на территории Верхней Сванетии. Тр.молодых ученых ТГУ. 1977წ. Том 6, с. 119-127.

Л. Гачечиладзе, Р. Самхарадзе, М. Курдадзе. Распределенная Макросеть Базы Знаний. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2008წ. N 2(5), 6 გვ..

Р. Самхарадзе, М. Курдадзе, Л. Гачечиладзе. Распределенная Макросеть Базы Знаний. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2008წ. N 2(5), გვ. 71-76.

Р. Самхарадзе, ა. რურუა. Распределенная семантическая сеть. Сборник докладов. «Проблемы автоматизации технологических процессов».. 1996წ. Тбилиси, 5 стр..

Г. Чачанидзе, Г. Чоговадзе. Распределённая форма обработки данных (обзор). . 1981წ. В книге АСУ, изд. "Сабчота Сакартвело", Тбилиси.

Г. Чачанидзе, Е. Габуния. Распределённые базы данных по уровням памяти. В кн. Применение матем. методов и вич. тех в управ. изд. "Сабчота Сакартвело"Тбилиси . 1981წ. .

ა. კაპანაძე. Рассеяние волны Е01 на сочленения круглых волноводов с диэлектрическим стержнем. . 1985წ. .

Г. Чихладзе, Ф.Г.Богданов, Г.Ш.Кеванишвили, Л.Г.Кокилашвили, И. Чунтишвили. Рассеяние плоской волны на двухслойной решетке из металло-диэлектрических цилиндров. საქართვწელოს მა-ს "მოამბე"-ს დამატება "შრომები", სტუ . 2007წ. 9,сс. 34-38,.

А. Робиташвили, В. Меладзе, გ.მუშკუდიანი. Рассеяние плоской электромагнитной волны на пассивном ретрансляторе из экрана и идеалъно проводящего цидиндра. Georgian enginering news. 2013წ. №1 (vol.65).

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш.Кеванишвили Р.Г.Кокая П.В.. Рассеяние плоской электромагнитной волны на полом металлическом цилиндре конечной длины. Georgian Engineering News,. 1999წ. 1, , pp 16-18.

Т. Бжалава. Рассеяние электромагнитных волн на двух и трех диэлектрических цилиндрах. Научные труды ГПИ, "Дифракция электромагнитных волн", ISSN 0201-7164. 1986წ. № 5 /302/. ст. 11-15.

Т. Бжалава. Рассеяние электромагнитных волн на круговых цилиндрах бесконечной длины. Научные труды ГПИ, "Дифракция электромагнитных волн", ISSN 0201-7164. 1988წ. № 6 /335/, ст. 17-22.

З. Гогуа, Д.Кимеридзе, А.Меликишвили. Рассеяние электронов на ионах примесей.. Тбилиский Государственный Университет. 1981წ. Труды ТГУ, 253 (18),стр.(140-151).

Т. Сагареишвили, Алания М.Д., Шалашвили K.Г., Сутиашвили M.Г., Кавтарадзе Н.Ш.. Растения семейства Leguminosae L. флоры Грузии- потонциальные источники биологически активных флавоноидов. Известия Национальной Академии Наук Грузии. 2015წ. 41, 3, 244-247.

Т. Етерашвили. Растровое Электронномикроскопическое изучение образования и распределения полос скольжений и микротрещин в аустенитных сталях после низкоциклической усталостной деформации. Часть . Georgian Engineering News,. 2009წ. #3, vol. 51, pp. 43-47.