სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И. Разрыв потока в напорных гидротранспотрных системах при последовательной работе центробежных насосов . Горная механика и рудничная аэрология, Тбилиси . 1974წ. c. 111-115.

М. Салуквадзе. Раионы распространения катастрофических лавин на территории Грузии. Тр.ЗакНИИ. 1990წ. Вып.92(99), Ленинград, с.100-109.

Ш. Келептришвили. Раннемеловые дувалииды Грузии. საქართველოს მეცნ. აკად. ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2000წ. შრომები, ახალი სერია,ნაკვეთი 115, გვ. 131 - 138.

ი. ცომაია. Ранозаживляющее действие чайного экстракта. Фитотерапия и рефлексо-терапия заболеваний (Сб. материалов научно-прак-тической конференции), УЛАН- УДЭ, Сибирское отделение Бурятский науч. центр.. 1992წ. ст. 29-30..

მ. ხუციშვილი, И.И. Навдарашвили . Раскрой толстых листов и плит из авиационных сплавов . Грузинский Технический Университет. – Труды. . 2005წ. -№3. (457) 2005. ст. 36-40. .

ლ. ქადაგიშვილი. распознавание образов: от пятен восприятия до присвоения понятия. Georgian Engineeriong News. 2002წ. №3,cтр 175-177.

ლ. ქადაგიშვილი. Распознование образом методам квадридерева. Инженерная академия VI. Press co LTD. 1997წ. Тбилиси, 6 с 14-19.

მ.ვაზაგაშვილი, ლ.ჯიქიძე. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения. Труды Тбилисского университета.Математика. Механика. Астрономия. т.346 (стр.130-138).2003წ... 2003წ. т.346 (стр.130-138)..

М.Вазагашвили. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения.. Труды Тбилисского yниверситета.Математика. Механика. Астрономия. т.346 (стр.130-138).. 2003წ. т.346 (стр.130-138)..

Л. Джикидзе. Распределение волн вязкоупругом стержне произвольного поперечного сечения.Труды Тбилисского университета.. Труды Тбилисского университета.Математика. Механика. Астрономия. . 2003წ. т.346, стр.130-138.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

მ.თოფურია, ვ.გალუმოვა. Распределение о средних скоростей в откритых ровномерны потоках и коефициент шези. კალაპოტური პროცესების,სამილსადენო ტრანსპორტისა დაჰიდროტექნიკური ნაგებობის ჰიდრავლიკის და ჰიდროენერგეტიკის საკითხებზე საერთაშორისოკონფერენციის შრომები. 2000წ. გვერდი 38.

М. Салуквадзе. Распределение снежного покрова и лавин на территории Верхней Сванетии. Тр.молодых ученых ТГУ. 1977წ. Том 6, с. 119-127.

Л. Гачечиладзе, Р. Самхарадзе, М. Курдадзе. Распределенная Макросеть Базы Знаний. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები.. 2008წ. N 2(5), 6 გვ..

Р. Самхарадзе, М. Курдадзе, Л. Гачечиладзе. Распределенная Макросеть Базы Знаний. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2008წ. N 2(5), გვ. 71-76.

Р. Самхарадзе, ა. რურუა. Распределенная семантическая сеть. Сборник докладов. «Проблемы автоматизации технологических процессов».. 1996წ. Тбилиси, 5 стр..