სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Расчет стандартных мольных значении энтальпии образования минералов группы оливинов.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №4 2009,გვ.324-328 iSSN 1512-0686.

М. Капанадзе, ე.მაცაბერიძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. Расчет стандартных мольных значений энтальпии образования минералов группы оливинов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N 4, 5 გვ..

მ. მშვილდაძე, კაპანაძე მარინა. Расчет стандартных мольных значений энтальпии образования минералов группы оливинов. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. №1, 5გვ..

ფ. ვერულაშვილი, Т.Гегедашвили. Расчет тонкостенных конструкций из композиционных материалов. Проблемы механики. 2005წ. N3(20).

ვ. ნათბილაძე. Расчёт точности позиционирования исполнительного органа промышленного робота. სტუ-ს შრომები. 2002წ. № 2(441), გვ. 92-97.

გ. ყიფიანი, Хомерики Л.О.. Расчёт трёхслойных конструкций для одноэтажного строительства. Труды Автомобильно-дорожного института, Тбилиси. 2005წ. №2, -С 86-92. ISSN 1512-1003.

Хомерики Л.О. . Расчёт трёхслойных конструкций для одноэтажного строительства. Труды Автомобильно-дорожного института , Тбилиси . 2005წ. №2, გვ. 86-92. ISSN 1512-1003.

Дж. Шанидзе. Расчет экономической эффективности повышения надежности систем автоматического управления. Научно-технический журнал "Транспорт". Тбилиси. 2012წ. №3-4 (46-48) ст.13..

Дж. Шанидзе, გოცაძე მერაბი. расчет экономической эффективности повышения надежности систем автоматического управления.. Транспорт. 2012წ. №1(45)ю с. 35-38 Тбилиси.

Т. Дзиграшвили, Кутели Э.Р. Луарсабишвили Н.Н.. Расчет электронноди- Фракционных картин Дюралюминия с выделениями S-фазы. Изд. Грузинского политехни- ческого института. Труды ГПИ, Физика . 1972წ. №6(154), стр.43 .

რ. სვანიძე. Расчет энергетического спектра абсолютного биимпульсного линейного кода четвертого вида. Периодический научный журнал “Интеллекти”. 2002წ. .

Т. Гвелесиани. Расчетный метод опреде-ления поля скоростей в горных водохранилищах, возникающих при очистке их от донных отложений посредством глубинных водосбросов. Energy. 2004წ. N2. 2004. 55-57 (ISSN 1512-0120).

ნ. თურქია, ნიშნიანიძე ოთარი. Расчеты аварийных параметров при разрывах фаз линий электрических систем. "ენერგია",ენერგია. 2012წ. N 2(62),გვ.66-72.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г, Морчиладзе Э.А. Расчеты противоударных воздушных колонн для труб, подающих хвосты обогащения железных руд . Сб. Горная электромеханика.. 1968წ. Тбилиси. c. 70-77.

ხ. მიქაძე. Расчленение верхнемеловых отложений Абхазско-Рачинского фациального типа по планктонным фораминиферам (Западная Грузия). . პალეობიოლოგიის რობლემები. 2007წ. ტ.2, 89-97.

ხ. მიქაძე. Расчленение свты «Мтавари» (Одишско-Окрибский фациальный тип) по планктонным фораминиферам . პალეობიოლოგიის პრობლემები. 2008წ. ტ.3, 69-73.

გ. მაღალაშვილი. Расшифровка природы и условий формирования опаловидной оторочки агат-халцедоновых обособлений и выявление в ней гидротермально-метасоматической цеолитизации. კავკას. მინერ. ნედლ. ინსტიტუტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი . 2009წ. გვ. 327-332.

გ. მაღალაშვილი. Расшифровка природы и условий формирования опаловидной оторочки агат-халцедоновых обособлений и выявление в ней гидротермально-метасоматической цеолитизации. Georgian Enjinering News. 2005წ. 405, с 141-145.

მ. სირაძე, И.Б. Гоксадзе , И.Г.Бердзенишвили. Рафинация экстракционного подсолнечного масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. თბილისი.№3 .

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе, Х.В. Дидидзе, М.Н. Бекаури. Рафинация экстракционного подсолнечного масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(3), с. 240-241..