სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. მიქაძე. Расчленение свты «Мтавари» (Одишско-Окрибский фациальный тип) по планктонным фораминиферам . პალეობიოლოგიის პრობლემები. 2008წ. ტ.3, 69-73.

გ. მაღალაშვილი. Расшифровка природы и условий формирования опаловидной оторочки агат-халцедоновых обособлений и выявление в ней гидротермально-метасоматической цеолитизации. კავკას. მინერ. ნედლ. ინსტიტუტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი . 2009წ. გვ. 327-332.

გ. მაღალაშვილი. Расшифровка природы и условий формирования опаловидной оторочки агат-халцедоновых обособлений и выявление в ней гидротермально-метасоматической цеолитизации. Georgian Enjinering News. 2005წ. 405, с 141-145.

მ. სირაძე, И.Б. Гоксадзе , И.Г.Бердзенишвили. Рафинация экстракционного подсолнечного масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. თბილისი.№3 .

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, И.Б. Гоксадзе, Х.В. Дидидзе, М.Н. Бекаури. Рафинация экстракционного подсолнечного масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. 9(3), с. 240-241..

ა. დიდიძე, მ. სირაძე, ბ. ბერძენიშვილი, ი. გოქსაძე, ნ. ბექაური. Рафинация экстракционного подсолнечного масла. Химический журнал Грузии. 2009წ. №3, 140-141 ст.

И. Хомерики, И.П.Пичхадзе, Г.Ф.Страутманис. Рационализация программной памяти микро-ЭВМ КМ 1813 ВЕ1. "Приборы и системы управления". № 4. Москва. 1990წ. .

პ. ქენქაძე, М.Морчиладзе, Д.Морчиладзе, В.Каладзе.. Рационализация совершенствования условиий взаимодействия железнодорожного и морского транспорта. . Тбилиси, научно-технический журнал «Транспорт» ISSN 1512-0910.. 2009წ. №1-2, 2009, стр.7-9..

მ. პატურაშვილი, А. Шарвашидзе, Г. Церетели, К. Шарвашидзе, Д. Гогишвили.. Рациональная схема расположения рефрижераторных вагонов на ремонтных позициях вагоносборочного участка.. Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 17-18..

А. Шарвашидзе, Г. Церетели, М. Патурашвили, К. Шарвашидзе, Д. Гогишвили.. Рациональная схема расположения рефрижераторных вагонов на ремонтных позициях вагоносборочного участка.. Транспорт. Научно-технически журнал. ISSN 1512-0910. ООО «Транспорт». 2009წ. 2009 г. № 3-4 (35-36). с 17-18..

შ. ნაჭყებია. Рациональный режим работы Маломошных гидроелектро-станций, подключенных к энергосистеме. Сборник докладов междуна-родной научной конференции “Проблемы управления энергетики”. 2004წ. #8; лист 4; .

Г. Чварцхава, 1. Джиникашвили И. В., Хачидзе М. М., Цицаги М. В., Долидзе А. В.. Реакции конденсации 4-гидроксикумаринов с некоторыми биологически активными соединениями. . Georgian Engineering news. 2006წ. N 1, p. 248-250.

О. Тавдишвили. Реакция и дирекциональная чувствительность фоторецептора при модовой проводимости. Техническая кибернетика, Труды ИК АН ГССР, Тбилиси. 1986წ. с.85-89.

Г. Джанелидзе, მახარაძე. ვ, ფილიაშვილი ვ.. Реализация схемы определения чётности и количества единиц в двоичных числах И.В.М.. Устройствa Автоматики Академия Наук Грузии Институт Электроники, Автоматики и Телемеханики Труды . 1971წ. X.2 (9 – 12) 1971 г..

Т. Мегрелишвили. Реализм в историко-литературном ряду русской культуры: движение в рамках парадигмы модерности . „სჯანი“, № 13, . 2012წ. გვ. 87-110. ISSN 1512-2514..

ტ. მეგრელიშვილი. Реализм в историко-литературном ряду русской литературы: движение в рамках парадигмы модерности . «სჯანი». 2011წ. გამომცემლობაში.

ტ. მეგრელიშვილი. Реализм как фантом . ლიტერატურადმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები - IV. 2010წ. გ.210-218.

И. Хомерики. Реализуемость эвристических алгоритмов комбинаторных задач. "Инженерные новости Грузии". № 4. Тбилиси. 2000წ. .

ლ. იტრიაშვილი, Е.Хосрошвили, Х.Кикнадзе. Реальная влажность завядания и ее энергетически эквивалентный показатель. Ж."Известия аграрной науки". 2010წ. Том 8, №2, с.45-52.

Г. Хвичиа, Цоцхадзе В.В., Готиашвили Г.Г., Гвазава К.Б. РЕЖУЩИЕ СВОЙСТВА ОКСИДНОЙ И ОКСИДНО-КАРБИДНОЙ КЕРАМИКИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СИНТЕЗИРОВАННЫЙ КАРБИД ТИТАНА. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики». 2001წ. №3(4), с.84-86. .