სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Бедукадзе, Чилингаришвили Г. Результаты модельных исследований термонапряженного состояния Ингурской арочной плотины в период эксплуатации. Третье научно-технич. совещ. Гидропроекта. Тезисы докладов, ч 1, Л,1976. 1976წ. .

Г. Гуния, Сванидзе З.С., Церцвадзе Т.Е., Сванидзе Л.С.. Результаты мониторинга загрязнения металлическими примесями окружающих сред районов антропогенного воздействия в Грузии и методы уменьшения их техногенной нагрузки). Гигиена и санитария. ISSN 0016-9900 (Print); ISSN 2412-0650 (online). 2014წ. №4, том.93, cc.44-46..

Г. Гуния, Сванидзе З.С., Сванидзе Л.С.. Результаты мониторинга экологического состояния природных сред ряда горнодобывающих районов Грузии . Горный Журнал, , ISSN 1512-407X . 2015წ. N1(34), сс.96-100. .

З. Сванидзе. Результаты мониторинга экологического состояния природных сред ряда гор тодабывающих районов Грузии . სამთო ჟურნალი . 2015წ. თბილისი, # 1 (34). გვ. 96 – 199.

З. Сванидзе. Результаты мониторинга экологического состояния природных сред ряда горнодабывающих районов Грузии . სამთო ჟურნალი . 2015წ. თბილისი, # 1 (34). გვ. 96 – 199.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Махарадзе Л.И., Силагадзе В.А. Результаты промышленных исследований по определению предударной скорости после выключения электропитания центробежных грунтовых насосов . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность. 1971წ. № 2. 16 c.

Н. Бокучава, Л. Бокучава. Результаты химических исследований асканской глины. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”. 2003წ. 2 (10), თბილისი, გვ. 11-14..

М. Цирекидзе, .Т. Кокрашвили, М.Шенгелия, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Рекомбинациа радикальных пар в жестких матрицах. GEN. 2012წ. No.4(vol. 64), 2012 pp.89-90. .

მ. შენგელია, Кокрашвили Т.А Цирекидзе Н.А Цулукидзе Н.П Поклеба А.К. Рекомбинация радикальных пар в жёстких матрицах. “Georgian Engineering News”, №4, 2012г.. 0წ. 2.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили А.Г., Геленидзе М.Н. Рекомендации по защите гидротранспортных установок от гидравлических ударов . Техн. информ.: Серия горнорудная промышленность, № 11. 1972წ. 16 с.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი. Рекомендации по расчёту , конструированию и тенхнологии изготовления предворительно напряжённого железобетонного корпуса высокого давления.. "ენერგია" #2, 2005წ.. 0წ. .

ლ. ბალანჩივაძე. Реконструкция многоэтажного жилого дома системи ИМС. respublikuri samecniero-teqnikuri konferencia” samSeneblo konstuqciebi”, Tbilisi, 2001. 2001წ. .

თ. შაქარაშვილი, Тедети М.А., Андгуладзе М.К. Ректификация в присутствии кислородсодержащих соединений . ჟ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. სტუ. თბილისი, N 26 . 2010წ. გვ. 39–44.

М. Андгуладзе, მ. თედეთი. Ректификация нефти в присутствии кислородсодержащий соединений. საქართველოს ნავთობი და გაზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2010წ. N26; გვ.39-44.

ა. დიდიძე, ე. თოფურია. Реликтовые углеводороды грузинских нефтях. საქ. ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2008წ. ტ.34, №3, 321-329 გვ..

А. Нодия. Рельсовые цепи нового типа для безопасного движения поездов.. Научно-технический журнал «Транспорт». 2012წ. №1-2 (45-46), с.7-9..

М. Мацаберидзе, Г. Цинцадзе, Т. Цивцивадзе. Рентгеноструктурные исследования координационных соединений цикла с некоторыми амидами пиридинкарбоновых кислот. . Научные труды ГПИ . 1987წ. № 17 (329). Тбилиси, С.5-10..

გ. მეტრეველი, Вазагашвили, Чурчелаури, Метревели. Реологические характеристики легкобетонных смесей их зависимость технологических факторов. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. issn1512-3936.

ნ. რაჭველიშვილი, ვ. გორდელაძე. Реология эмалевых шликеров, получаемых на основе марганецсодержащих фритт. Труды международной научно-практической конференции "Инновационные технологии и современные материалы", Кутаиси. 2010წ. 340-341.

Ж. Вардзелашвили, პევნაია ნატალია. Репрезентация концепта «Тоска» в современном русском языке. Славистика в Грузии, ТГУ.Тб.. 2007წ. Вып. 8, 36-39.