სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ფაფიაშვილი. "სამართლებრივი აროვნების განვითარებისა და იურისტის საქმიანობის ზოგადი დახასიათება". "იურისტი". 2017წ. 110-117.

ე. ქრისტესიაშვილი, გ. კოდუა. "სამშენებლო კონსტრუქციების დეფექტები". სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი.

ვ. ნანიტაშვილი, ა.გელუტაშვილი. "სარწყავი დანადგარი გაუმჯობესებული მუშა პარამეტრების მქონე დასაწვიმი აპარატის გამოყენებით”. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2007წ. ISSN 1512-2743, 292-294 გვ..

ე. ფანცხავა, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე, ქ.მჭედლიძე. "საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება-გზა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისაკენ". "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2017წ. N1(vol.81)გვ.6.

შ. ფაფიაშვილი. "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სრულყოფის ზოგიერტი პრობლემა". ჟურნალი „ მეცნიერება და ცხოვრება“. 2013წ. #3 [7] გვერდი312-319 , თბილისი, .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.აკობია, ე.ფანცხავა. "საქართველოს ბიოენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და მცენარეული ზეთისგან ბიოდიზელის წარმოების შესაძლებლობები". მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2019წ. N1(730)ISSN 0130-7061 გვ.71-75.

მ. დათუკიშვილი. "საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის" პრესა უცხოეთში. საქ.ტექნ.უნ.,ჟურნალი "განათლება".. 2012წ. N1 /4/, გბ.41–46.

ა. დემეტრაშვილი. "საქართველოს ილუსტრირებული კონსტიტუცია ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-სომხური და ბრაილის შრიფტით უსინათლოთათვის გამოცემების შესავალი ნარკვევები და კომენტირება". . 2012წ. თბილისი.

ლ. გვაჯაია. "საქართველოს მსუბუქი მრეწველობის წარსული და აწყმო". ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია , ჟ. "მოამბე". 2015წ. #22, 46-48.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის არდგენა - 1991 წლის 9 აპრილი". საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, ნაწილი 1.. 2007წ. 10 გვერდი.

მ. მეტრეველი. "საქართველოს ტურიზმის საკანონმდებლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების გზები". მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. #4, 17-22გვ..

ჯ. ჯანაშია. "საქართველოში ნარკომანიის და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სისხლის სამართლის შედარებითი ანალიზი". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,იურისტი“ . 2017წ. 7-25 გვ.,თბილისი.

ნ. ფიფია. "საქართველოში საარჩევნო სისტემის სრულყოფის აქტუალური პრობლემები". ჟურნალი -სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. N5(23), გვ. 128-133.

ე. ფანცხავა, თ.აკობია, ქ.ვეზირიშვილი, მ.ჯიხვაძე. "საქარტველოს ბიოენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და მცენარეული ზეთისგან ბიოდიზელის წარმოების შესაძლებლობები". მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2019წ. N1(730) ISSN 0130-7061 გვ.71-75.

ლ. ზამბახიძე, ლ. გოგიჩაიშვილი, ნ. მურრულია, ი. ლომიძე, რ. შელია. "სახეთა გამოცნობის სისტემების გამოყენების ასპექტები, ჰოდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოებაზე ზემოქმედი პარამეტრების რეგულირებაში". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2004წ. №2(30) .

ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ი. საბულუა, ზ. მაისურაძე. "სეისმური ზემოქმედებისას სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. №2(17) .

ნ. ასათიანი. "სილამაზის აღქმის სუბიექტურობა". საერთაშორისო ჟურნალი "Scripta Manent". 2009წ. .

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. "სინუფორტე" . ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი. 2014წ. .

ბ. იმნაძე. "სისტემურობის პრობლემები და რუსული ენის, როგორც უცხოურის სწავლების თანამედროვე მეთოდების მეცნიერული საფუძვლები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. შრომები 2 .გვ. 63-72.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის ზოგიერთი პრობლემა". ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. 2014წ. #4 [28] გვ. 39– 47;თბილისი.