სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჯანაშია. "საქართველოში ნარკომანიის და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სისხლის სამართლის შედარებითი ანალიზი". საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,იურისტი“ . 2017წ. 7-25 გვ.,თბილისი.

ნ. ფიფია. "საქართველოში საარჩევნო სისტემის სრულყოფის აქტუალური პრობლემები". ჟურნალი -სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. N5(23), გვ. 128-133.

ლ. ზამბახიძე, ლ. გოგიჩაიშვილი, ნ. მურრულია, ი. ლომიძე, რ. შელია. "სახეთა გამოცნობის სისტემების გამოყენების ასპექტები, ჰოდროტექნიკური ნაგებობების უსაფრთხოებაზე ზემოქმედი პარამეტრების რეგულირებაში". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2004წ. №2(30) .

ლ. ზამბახიძე, ე. ქრისტესიაშვილი, ი. საბულუა, ზ. მაისურაძე. "სეისმური ზემოქმედებისას სიმაღლეში სართულების ტერასულად ცვალებადობის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. №2(17) .

ნ. ასათიანი. "სილამაზის აღქმის სუბიექტურობა". საერთაშორისო ჟურნალი "Scripta Manent". 2009წ. .

თ. გიგოშვილი, ი. გურაბანიძე. "სინუფორტე" . ფარმაკოპეის სტატია, თბილისი. 2014წ. .

ბ. იმნაძე. "სისტემურობის პრობლემები და რუსული ენის, როგორც უცხოურის სწავლების თანამედროვე მეთოდების მეცნიერული საფუძვლები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ისტორიულ-ფილოლოგიური სერია. 2000წ. შრომები 2 .გვ. 63-72.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სრულყოფის ზოგიერთი პრობლემა". ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. 2014წ. #4 [28] გვ. 39– 47;თბილისი.

ჯ. გაბელია. "სისხლის საპროცესო სამართლის რეგულირების საგანი და მეთოდი". სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 2014წ. #4.

მ. დარჩაშვილი. "სომეხ-თათართა კონფლიქტის ასახვა ქართულ დემოკრატიულ პრესაში". ილიას უნივერსიტეტი, ჟურნალი "პრომეთე", I ტ. #7.. 2006წ. 7 გვერდი.

მ. დარჩაშვილი. "სოციალისტ-ფედერალისტები ეროვნული ურთიერთობების საკიტხის სესახებ (XX საუკუნის დასაწყისში)". საისტორიო ალმანახი "კლიო", #27.. 2005წ. 17 გვერდი.

ა. ტალიაშვილი. "სპარტა, სასამართლო და პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. #3(5), თბილისი.

ჟ. პეტრიაშვილი, N. ჩიგოგიძე. თ. წივწივაძე. ო.ნადირაძრ. რ. ჯაფარიძე. "სპეციფიკური კონფორმაციული სტრუქტურის გავლენა კლოტრიმაზოლის ბიოკომპლექსთა ციტოტოქსიკური აქტიურობის გაძლიერებაში". საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.. 2016წ. ტ78.N2.

შ. ფაფიაშვილი. "სქესობრივი დანაშაულის ვნებისა და პასუხისმგებლობის ზოგიერთი პრობლემა". ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება . 2011წ. #1(3) გვერდი 76-84.

ნ. ხიდირბეგიშვილი, რ.ბურდიაშვილი. "სქორინგი იურიდიულ პირთა დაკრედიტებაში“.. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“.. 2017წ. № 3-4, . გვ. 115-121..

მ. სოსელია. "ტექნიკური პროგრესის და მისი შემადგენელი ფაქტორების თანამედროვე მნიშვნელობა მეურნეობის თანამედროვე პირობებში" . . 2005წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2005წ. №10-12..

ლ. გვაჯაია. "ტექნოლოგიური პარკები და ბიზნეს-სათბურები - მეცნიერების წარმოებასთან შერწყმის თანამედროვე ფორმები". თბილისის ევროპის უნივერსიტეტი, გამომც. "დანი". 2016წ. #1, 171-174.

ლ. წულუკიძე. "ტრასეკას" დერეფანში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების კვლევა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი.. 2005წ. თბილისი, გვ. 197-200.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "ტურიზმის უსაფრთხოების კრიმინოლოგიური ასპექტები". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2013წ. #1(7-8) გვერდი 6,თბილისი.

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. "ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე". მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. #4, 46-53გვ..