სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბონდარენკო. Роль символа в творчестве А. Белого. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. 1(13), გვ.67-71.

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Роль спин-орбитального взаимодействия при геминальной рекомбинации радикалов в мицеллах и эффект тяжелого атома. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.60-61..

Н. Сефашвили, Л. Девадзе, К. Г. Джапаридзе, З. М. Элашвили. Роль холестерических эфиров жирных кислот в образовании ЖК фазы. Известия АН ГССР, серия химическая. 2000წ. т.26, №3-4, ст. 65-67.

А. Бузаладзе, გ. სამარღანიშვილი. Рольиновых информационных технологий в современной экономике и бизнесе. ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი". 2014წ. #2, 4 გვ..

ტ. მეგრელიშვილი. Романтический герой лирики М.Ю.Лермонтова и С.Я.Надсона. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაასრომების კრებული. სერია: ფილოლოგია. №323თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა. 1997წ. გ.108-119.

ე. გვენეტაძე. Рооссйская политика на Южном кавказе и современост. ”The Caucasus and the Word” #3. 2009წ. .

Г. Купрашвили. Российская августовская агрессия – стратегическое поражение кремлевской политики . Информационно-аналитический портал “Грузия Online”. 2010წ. 10/02.

ე. გვენეტაძე, З. Кветенадзе. Россия и вопросы безопаснос-ти Южного Кавказа. The Caucasus and the Word # 1. 2009წ. 1.

ზ. კვეტენაძე. Россия и вопросы безопасности южного Кавказа. კავკასია და მსოფლიო. 2009წ. #1.

Г. Купрашвили. Россия считает последние дни своего пребывания в Грузии, что означает и потерю ею Кавказа. www.apsny.ge; Агентство «GHN»; интернет-журнал "НОВАЯ ПОЛИТИКА". 0წ. 19.10.06, 18:53.

И. Нахуцришвили, О.Ткешелашвили, Г.Кахниашвили. Рост окалины по кубическому кинетическому закону, сопровождающийся уменьшением реакционной поверхности. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2, 150-152.

И. Нахуцришвили. Рост окалины по степенному закону третьего порядка с одновременной сублимацией. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2006წ. т.32, 3-4, 445-447.

К. Шубитидзе. Ротационный гидравлический зфбойный двигатель новой конструкции с поперечным ходом лопастей ротора. Известия высших технических учебных заведений Азербайджана. 2003წ. №4(26). стр.19-21.

ზ. სიმონგულაშვილი, В.И. Клдиашвили, М.О. Цирдава, Д.Г. Мелкадзе. Рудовосстановительная дуговая печь для производства силикомарганца. Науч. техн. журнал "Энергия". 2009წ. №3 (51), 63-66.

ა. გაგნიძე, В. Клдиашвили, С. Мебониа. Рудовосстановительная печь постоянного тока для производства углеродистого ферромарганца. Труды ГТУ, №2(448). 2003წ. 3 стр..

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Сулаберидзе Д.Г. Руководство по защите напорных гидротранспортных систем от гидравлических ударов . Тбилиси, мецниереба. 1981წ. 150 c.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Сулаберидзе Д.Г. Руководство по защите напорных гидротранспортных систем от гидравлических ударов . Тбилиси, мецниереба. 1981წ. 153 с.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия Грузии: концептофера и культурный репертуар. //”Scripta manent”, . 2013წ. //”Scripta manent”, №4 (20), с.59-66..

И. Схиртладзе. Ряды Котельникова по системе Бесселя. Теоретическая кибернетика-4. Теоретическая кибернетика-4; Изд. Мецниереба. 1991წ. ISBN-5-520-00260-6; стр.87-97.

T. Tsintsadze, A. Sarishvili, N. Mitagvaria, G. Azinuri, I. Lazarishvili . Сhanges in Emotional state and Learning Progress Disorgers in Ratsmsh Experimental Hepatic Encelphalopathy. Georgian Medical News. Tbilisi. Ною-Иорк . 2007წ. N6 p.139 .