სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Роль государтва в регулировании бизнеса. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. Роль государтва в регулировании бизнеса. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 3-4.

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г., Гордезиани Г.. Роль границ зерен в высокотемпературном окислении хрома. МНЖ Воздушный Транспорт. 2010წ. №2(5), Тбилиси .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, А.Г.Гордезиани, О.И.Микадзе, Г.А.Гордезиани. Роль границ зерен в высокотемпературном окислении хрома. Воздушный транспорт. №2(5). 2010წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ნ. ნიბლაძე. Роль и значение водно-болотных ландшафтов.. ც.მირცხულავას სახ.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. 2014წ. # 69, გვ.133–137.

ლ. ურუშაძე, Зарапишвили А.. Роль и значение Научной студенческой конференции в организации самостоятельной работы студентов. Труды ГПИ.2005. 0წ. .

ლ. ურუშაძე. Роль и значение научной студенческой конференции в организации самостоятельной работы студентов. Изд. Академия образовательных наук. Труды № 5 ГТУ.. 2000წ. .

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе. Роль и место Грузии в мировом производстве продоволствя, кормов и пищевых концентратов в условях глобального изменения климата . Georgian engineering news.. 2011წ. N1, c.137-140.

რ. კლდიაშვილი, რ. კლდიაშვილი, Н. Чигогидзе, Р. Схиладзе, Г. Cулаквелидзе. Роль и место грузии вмировом производстве продовольствия кормов и пищевых концетратов вусловыях глобалного изменения климата. Georgian engineerning news. 2011წ. N1, 4 p..

ლ. ქადაგიშვილი, Закуташвили М.М.. Роль интуиции в потоке сознания. Georgian Engineering News. 2003წ. №4,рр. 174-177.

მ. წეროძე, Н.Т.Лоладзе, С.И.Заславский.. Роль исходной структуры углерода в процессе синтеза алмаза. Известия НАН Грузии, серия Химическая, . 2007წ. т.33, #3, стр.284-291..

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. Роль морского транспорта в международных перевозках и отношениях. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (37) .

ზ. გურამიშვილი. Роль мотивации в изучении русского языка как иностранного . საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ, . 2015წ. #1(12) გვ.48-51.

М. Зораниани. Роль обучения студентов технических вузов продуктивному суффиксальному словообразованию. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2013წ. №4 (20), стр. 49-53.

Г. Магалашвили. Роль плитной тектоники при формировании уникальных и крупных месторождений углеводородного сырья, на примере Кавказа. Нефть и газ Грузии, № 27, გვ.36-44. 2012წ. .

ნ. მაისურაძე, Микадзе Г.О. Курашвили С.Я. Гордезиани А.Г. Микадзе О.И. Майсурадзе Н.И.. Роль редкоземельных металлов в формировании жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al.. Труды Грузинского Технического Университета. 2009წ. №2(472), 2009, c.58-61.

ა. გორდეზიანი, Микадзе Г. , Курашвили С. , Майсурадзе Н.. Роль редкоземельных металлов в формировании жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al. Труды Грузинского Технического Университета . 2009წ. №2(472),стр.58-61.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, С.Курашавили, А.Гордезиани, Н.Майсурадзе. Роль редкоземельных металлов в формировании жаростойкости сплавов системы Fe-Cr-Al. Труды ГТУ.№2(472). 2009წ. .

თ. ბონდარენკო. Роль символа в творчестве А. Белого. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. 1(13), გვ.67-71.

М. Цирекидзе, Т. Кокрашвили, М. Цулукидзе, A. Поклеба. Роль спин-орбитального взаимодействия при геминальной рекомбинации радикалов в мицеллах и эффект тяжелого атома. GEN. 2012წ. No.3(vol. 63), 2012 pp.60-61..