სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Нахуцришвили, О.Ткешелашвили, Г.Кахниашвили. Рост окалины по кубическому кинетическому закону, сопровождающийся уменьшением реакционной поверхности. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2016წ. т.42, 2, 150-152.

И. Нахуцришвили. Рост окалины по степенному закону третьего порядка с одновременной сублимацией. Известия НАН Грузии, сер.хим.. 2006წ. т.32, 3-4, 445-447.

К. Шубитидзе. Ротационный гидравлический зфбойный двигатель новой конструкции с поперечным ходом лопастей ротора. Известия высших технических учебных заведений Азербайджана. 2003წ. №4(26). стр.19-21.

ზ. სიმონგულაშვილი, В.И. Клдиашвили, М.О. Цирдава, Д.Г. Мелкадзе. Рудовосстановительная дуговая печь для производства силикомарганца. Науч. техн. журнал "Энергия". 2009წ. №3 (51), 63-66.

ა. გაგნიძე, В. Клдиашвили, С. Мебониа. Рудовосстановительная печь постоянного тока для производства углеродистого ферромарганца. Труды ГТУ, №2(448). 2003წ. 3 стр..

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Сулаберидзе Д.Г. Руководство по защите напорных гидротранспортных систем от гидравлических ударов . Тбилиси, мецниереба. 1981წ. 150 c.

Г. Kирмелашвили, Махарадзе Л.И., Сулаберидзе Д.Г. Руководство по защите напорных гидротранспортных систем от гидравлических ударов . Тбилиси, мецниереба. 1981წ. 153 с.

Т. Мегрелишвили. Русскоязычная поэзия Грузии: концептофера и культурный репертуар. //”Scripta manent”, . 2013წ. //”Scripta manent”, №4 (20), с.59-66..

И. Схиртладзе. Ряды Котельникова по системе Бесселя. Теоретическая кибернетика-4. Теоретическая кибернетика-4; Изд. Мецниереба. 1991წ. ISBN-5-520-00260-6; стр.87-97.

T. Tsintsadze, A. Sarishvili, N. Mitagvaria, G. Azinuri, I. Lazarishvili . Сhanges in Emotional state and Learning Progress Disorgers in Ratsmsh Experimental Hepatic Encelphalopathy. Georgian Medical News. Tbilisi. Ною-Иорк . 2007წ. N6 p.139 .

Б. Гогичаишвили, Т.Бучукури. Самокоагулирующиеся экзотермические бри- кеты для легирования и раскисления стали . Энергия №2(50)-2 Тбилиси, 2009 . 2009წ. # 2;55-58.

ო. მიქაძე, Б.Г. Гогичаишвили, Т.И. Бучукури, . Самокоагулирующиеся экзотермические брикеты для легирования и раскисления стали, . ENERGY, Tbilisi. 2009წ. № 2(50), part 2. Р. 49-54.

Б.Г. Гогичаишвили, Т.И. Бучукури . Самокоагулирующиеся экзотермические брикеты для легирования и раскисления стали,. ENERGY, Tbilisi. 2009წ. № 2(50), part 2. Р. 49-54..

Б.Г. Гогичаишвили, Т.И. Бучукури . Самокоагулирующиеся экзотермические брикеты для легирования и раскисления стали,. ENERGY, Tbilisi. 2009წ. № 2(50), part 2. Р. 49-54..

თ. ბუჩუკური, Б.Гогичаишвили. Самокоалирующиеся экзотермические брикети для легирования и раскисления стали. Энергиа. 2009წ. №2(50)-2.

Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Самообразующаяся матрица с полупроводниковой пленкой - природа аморфных композитов. CFMS journal, Tbilisi. 2007წ. #1, p.72-75 .

Т. Чеишвили, Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Самообразующаяся матрица с полупроводниковой пленкой-природа аморфных композитов. CFMS journal, Tbilisi. 2007წ. #1, p.72-75.

Д. , Г.Буадзе, Л.Мебония, Л.Маградзе, М.Мелкадзе, М.Тавдишвили, Г.Макацария. Самоприспосабливающая система регулирования диаметра и овальности труб. Металлургия черных металлов, Грузинский политехнический иститут, . 1979წ. №6, стр.110-114.

Т. Шарашенидзе. Самотестироание процессора контроля и диагностики. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1988წ. .

З. Пиранашвили. Сб.К вопросу моделирования одного класса нестационарных случайных процессов. «Вопросы исследования операций» ИК АН ГССР, Тбилиси, Мецниереба. 1966წ. стр.46-52.