სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბუჩუკური, Б.Гогичаишвили. Самокоалирующиеся экзотермические брикети для легирования и раскисления стали. Энергиа. 2009წ. №2(50)-2.

Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Самообразующаяся матрица с полупроводниковой пленкой - природа аморфных композитов. CFMS journal, Tbilisi. 2007წ. #1, p.72-75 .

Т. Чеишвили, Саруханишвили А.В., Мшвилдадзе М.Дж., Капанадзе М.Б.. Самообразующаяся матрица с полупроводниковой пленкой-природа аморфных композитов. CFMS journal, Tbilisi. 2007წ. #1, p.72-75.

Д. , Г.Буадзе, Л.Мебония, Л.Маградзе, М.Мелкадзе, М.Тавдишвили, Г.Макацария. Самоприспосабливающая система регулирования диаметра и овальности труб. Металлургия черных металлов, Грузинский политехнический иститут, . 1979წ. №6, стр.110-114.

Т. Шарашенидзе. Самотестироание процессора контроля и диагностики. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1988წ. .

З. Пиранашвили. Сб.К вопросу моделирования одного класса нестационарных случайных процессов. «Вопросы исследования операций» ИК АН ГССР, Тбилиси, Мецниереба. 1966წ. стр.46-52.

Т. Габададзе, И. Суладзе, Т.Т. Габададзе. Сверхбыстротвердею-щие и расширяющиеся тяжелые спеццементы и бетоны. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(4), с.429-431.

ი. სულაძე, თ. რობაქიძე. Сверхбыстротвердеющие и расширяющиеся тяжелые спеццементы и бетоны. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. №4, ტომი 7, გვ.429-431.

И.Суладзе, Т.Т. Габададзе. Сверхбыстротвердеющие и расширяющиеся тяжелые спеццементы и бетоны. Химический журнал Грузии. 2007წ. №7(4), с.429-431.

Т. Медоидзе, Г. Качарава, Н. Кекелидзе, Г. Накашидзе, Г. Цинцадзе, М. Чубабрия. Сверхпроводимость в двух системах Y-Ba-Cu-O. Bulletin of Georgian Academy of Sciences. 1988წ. 129, No 1, стр. 65-68. .

Т. Кохреидзе. Сверхпроводящий индуктивный накопитель эектроэнергии. Кавказские энергетические новости. Региональный бюллетень. 2008წ. №2, с.8.

გ. ყიფიანი, Кипиани Д.О.. Свободные колебания многослойных оболочек ребрами . მშენებლობა. 2008წ. № 3(10) ISSN 1512-3936 .

. Связанные с антропогенезом религиозные верования и культурная традиция грузинского народа (რეზიუმე რუსულ ენაზე). აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. 638-641 გვ..

В. Хуцишвили. Связь между вероятностями событий и коэффициентами букмекеров. Сборник трудов Института Систем Управления Арчила Элиашвили Грузинского Технического Университета. 2014წ. № 18, стр. 142-146.

ზ. გურამიშვილი. Связь меродики обучения языку с другими науками. საქართველოს საგანმანათელბო მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალი "ვესტნიკის" დამატება. 2009წ. შრომები #1 (13) გვ.20–23.

М. Тачтачишвили, А. Капанадзе Г.Табатадзе. Связь поверхностного натежения жидких металлов с енергии их атомизации. Nano Studies . 2015წ. №12 рр 115-118.

ა. ხაბეიშვილი, Данелия Демури. Сейсмостоикости эксплоатируемых дорожных сооружений.. Научно-технический журнал "Строительство".. 2010წ. N4(19). стр.53-55. ISSN 1512-3936.

Л. Чхартишвили. Секулярное уравнение в электронной теории вещества и его полное итерационное решение. Тр. ГТУ. 2004წ. 2(452), 15-22.

Х. Кикнадзе, ლ. მაისაია. Сель и ее природа в Заподной Грузии. agrarul-ekonomokuri mecniereba da teqnologiebi #3 Tbilisi 2012 w. 2012წ. #3 Tbilisi .

Д. , С. Павлиашвили. Сельский гамбит. Business Time Georgia. 2014წ. N10, 58-62pp..