სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კოზლოვა. Современная медиаструктура. Типология русскоязычных печатных СМИ Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2006წ. შრომები, 8. თბილისი, 2006. გვ.. 105-108.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили. современни сведения сахарном диабете. Известия . 2015წ. т.41, №4, стр.397-401 .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе. современни сведения сахарном диабете. Известия . 2015წ. серия химическаяб т.41, №4, ст.397-401.

გ.ბუაჩიძე. Современные гидрогеологические процессы (на примере Карпатского и Крымско-Кавказского региона). ჰიდროგეოლოგიისა და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2001წ. №12; 60-67 გვ..

ე. ელიზბარაშვილი, Таварткиладзе, Хантадзе А. Современные изменения климата Грузии.. Кавказский географический журнал.. 2002წ. №1, c. 35-37..

С. Почовян. Современные ИТ обеспечения безопасности информации в АСУ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 79-82 გვ..

Г. Каландадзе, Ричардс Гойчевс, студент. Современные конфликты и парадигмы международных отношений. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.25, ISSN5120538.

null, Ричардс Гойчевс, студент. Современные конфликты и парадигмы международных отношений. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.25, ISSN5120538.

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. Современные концепции и модели управления качеством (TQM)”. ”შრომები”-მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. #2 (13) გვ.195-198.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Современные критерии оценки аварийности на автомобильных дорогах. Журн. «Транспорт», №3-4 (31-32), Тбилиси. 2008წ. c. 17-20. ISSN 1512-0910.

З. Варазашвили, Г. Чахая, Р. Диаконидзе, Л. Щулукидзе. Совремённые мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.244.

გ. ჩახაია, З. Варазашвили, Р. Диаконидзе, Л. Цулукидзе, И. Хубулава. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2010წ. №65. Тбилиси, с.244-248.

რ. დიაკონიძე, Варазашвили З., Цулукидзе Л., Хубулава И.. СОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ПРОТЕКАЮЩИМИ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. # 65.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, З. Варазашвили, Р. Диаконидзе, И. Хубулава. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2010წ. №65. Тбилиси, с.244-248.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, Варазашвили З.Н., Диаконидзе Р.В., Цулукидзе Л.Н.. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах.. Сб. научных трудов Института водного хозяйства, Тбилиси.. 2010წ. № 65, стр. 244-248.

ე. ქრისტესიაშვილი, Д.Я. Гигинейшвили, И.Е.Тимченко, Е.Ш. Цоцерия. Современные решения безбалочных конструкций перекрытий из монолитного железобетона. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2017წ. №1(44) გვ. 6-11.

ი. ღარიბაშვილი, დოლიძე შალვა. современные технологии строительства в стесненных городских условиях методами TOP-DOWN и UP-DOWN. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38).

A. Sharvashidze, И. Бицадзе. Современные технологии для перехода на интелектуальный железнодорожный транспорт (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2015წ. № 2(59) / 2015. с. 58-61.

Г. Гуния, Сванидзе З.С. Современные экологические аспекты обеспечения устойчивого экономического развития Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობ¬ლემები”–28–30/05 შრომები, ჰმი–ს შრომები. – ISSN 1512-0902. 2013წ. ტ.119, გვ.303–308. .

М. Цинцадзе, Д.Кекелидзе Г.Цотадзе Б.Квирквелия Н.Бекошвили Н.Кекелидзе. Содержание некоторых тяжелых металлов в волосах г.Тбилиси. Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №2, с.136-139.