სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Кахиани, Приходько С.Ю.. Системный подход к анализу региональных природно-промышленных структур (на примере Донбасса и Ткибули-Шаорского месторождения).. გამომცემლობა "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2015წ. N3(34) გვ.16-24.

N. Muxigulashvili, А. Шарвашидзе, М. Папаскири, М. Чаладзе. Системы контроля состояния рельсовых путей (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2017წ. № 1(66) / 2017. с. 55-60..

Г. Гогичаишвили, Нарешалашвили Г.Г. Сухиашвили Т.А.. Ситуационное управление процессами приема, размещения и отпуска хлебопродуктов в отрасли заготовок. Труды ГПИ . 1976წ. № 8 (190) "Автоматизированные системы управления".

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили, Т. Сухиашвили. Ситуационное управление процессом приема,размещения и отпуска хлебопродуктов в отрасли заготовок. Труды ГПИ. 1976წ. №8(190),Тбилиси, стр.63-66.

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Нарешалашвили Г.Г.. Ситуационное управление распределением ресурсов в отрасли заготовок ГССР. В кн.:Левитан Г.Н. и др. Практика ситуационного управления Предварительная публикация. М., Научный Совет по комплексной проблеме" Кибернетика" АН.. 1978წ. .

Т. Гвелесиани. Скорости речных потоков в поверхностных и глубинных слоях жидкости в зонах их слиятия с различными водотоками.. Energy. 2005წ. N2. 94-97 (ISSN 1512-0120).

Г. Чикоидзе. Словарная база морфологического процессора. Труды Института Систем Управления им. А Элиашвили. 2003წ. N7, Тбилиси, стр. 153 160.

М. Зораниани. Словосочетания с суффиксом –like, выражающие уподобление. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2010წ. №.3 (7), стр.41-46.

Т. Бондаренко. Сложные предложения и картина мира русских (на материале романов А. Белого). საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება #2 (5), 2012. 0წ. #2(5), 2012,გვ. 47-49.

ზ. ხუბულური, М. Эссен . Случай холодной цементации стали. Труды ГТУ. 1991წ. №4, с.50-52.

ე. თოფურია, Г.В. Цинцадзе Р.А. Алиева К.С. Абдулаева Дж.И. Мирзаи Ф.М Чирагов Н.Т. Болквадзе Т.Н Тусиашвили. Смектрофотометрическое исследование взаимодеиствия в системе молибден (VI) 2.3.4-триокси -4-сулфоазонафтол- гидрофобние амини. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ13 N1 გვ.24-27.

Т. Мегрелишвили. Сменовеховство и «евразийство»: две ветви журналистской стратегии русского зарубежья . //«Skripta manent», № 1 (5), . 2010წ. თბილისი, გვ. 71-77..

Ш. Зазашвили. Смешання граничная задача для бесконечной анизотропной пластинки с элиптическими отверстием. Доклады расширенных заседании сем. ИПМ им. И.Н. Векуа,. 1988წ. т.3, №1, 68-71.

Ш. Зазашвили. Смешання грничная задача для бесконечной анизотропной пластинки с прямолинейным разрезом. Доклады расширенных заседании сем. ИПМ им. И.Н. Векуа, . 1989წ. т.4, № 2, 95-98.

ა. ლეჟავა. Смещанные дигалогенидо-дитиоцианатные координационные соединения германия (IV) с α-пиридилом и o-фенантролином . საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ტ.37, გვ. 119-121. 2011წ. .

М. Салуквадзе, К.Абдушелишвили, Л.Калдани. Снеголавинный режим Кавказских перевальных дорог и картирование лавинной опасности. Тр.Третьего Всесоюзного совещания по лавинам. 1989წ. Ленинград, с 210-220.

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, Н.Гогинашвили, М.Ферадзе. Снижение потерь активной мощности и энергии в энергосистеме. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი"ენერგია". 2006წ. #4(40)|2006.

Х. Кикнадзе, К.Дадиани. Л.Маисая. Ф.Лордкипанидзе. М.Наврозашвили. Снижение фильтрации грунтов использованием ПАВ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 66 გვ.124-127.

ფ. ლორთქიფანიძე, Х.Л.Кикнадзе, К.З.Дадиани, Л.Д.Маисаия, Ф.Л.Лордкипанидзе, М.Наврозашвили. Снижение фильтрации грунтов использованием ПАВ. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 გვ.124.