სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხეიძე, ლ. ხარატიშვილი, ი. კაროიანი. Современная концепция неопределенности результата измерения как формы развития и обобщения понятия погрешности. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2008წ. N12 .

ე. კოზლოვა. Современная медиаструктура. Типология русскоязычных печатных СМИ Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2006წ. შრომები, 8. თბილისი, 2006. გვ.. 105-108.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили. современни сведения сахарном диабете. Известия . 2015წ. т.41, №4, стр.397-401 .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе. современни сведения сахарном диабете. Известия . 2015წ. серия химическаяб т.41, №4, ст.397-401.

გ.ბუაჩიძე. Современные гидрогеологические процессы (на примере Карпатского и Крымско-Кавказского региона). ჰიდროგეოლოგიისა და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2001წ. №12; 60-67 გვ..

ე. ელიზბარაშვილი, Таварткиладзе, Хантадзе А. Современные изменения климата Грузии.. Кавказский географический журнал.. 2002წ. №1, c. 35-37..

С. Почовян. Современные ИТ обеспечения безопасности информации в АСУ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 79-82 გვ..

Г. Каландадзе, Ричардс Гойчевс, студент. Современные конфликты и парадигмы международных отношений. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.25, ISSN5120538.

null, Ричардс Гойчевс, студент. Современные конфликты и парадигмы международных отношений. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.25, ISSN5120538.

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. Современные концепции и модели управления качеством (TQM)”. ”შრომები”-მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. #2 (13) გვ.195-198.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Современные критерии оценки аварийности на автомобильных дорогах. Журн. «Транспорт», №3-4 (31-32), Тбилиси. 2008წ. c. 17-20. ISSN 1512-0910.

З. Варазашвили, Г. Чахая, Р. Диаконидзе, Л. Щулукидзе. Совремённые мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.244.

გ. ჩახაია, З. Варазашвили, Р. Диаконидзе, Л. Цулукидзе, И. Хубулава. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2010წ. №65. Тбилиси, с.244-248.

რ. დიაკონიძე, Варазашвили З., Цулукидзе Л., Хубулава И.. СОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ПРОТЕКАЮЩИМИ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. # 65.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, З. Варазашвили, Р. Диаконидзе, И. Хубулава. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2010წ. №65. Тбилиси, с.244-248.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, Варазашвили З.Н., Диаконидзе Р.В., Цулукидзе Л.Н.. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах.. Сб. научных трудов Института водного хозяйства, Тбилиси.. 2010წ. № 65, стр. 244-248.

ე. ქრისტესიაშვილი, Д.Я. Гигинейшвили, И.Е.Тимченко, Е.Ш. Цоцерия. Современные решения безбалочных конструкций перекрытий из монолитного железобетона. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2017წ. №1(44) გვ. 6-11.

ი. ღარიბაშვილი, დოლიძე შალვა. современные технологии строительства в стесненных городских условиях методами TOP-DOWN и UP-DOWN. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38).

A. Sharvashidze, И. Бицадзе. Современные технологии для перехода на интелектуальный железнодорожный транспорт (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2015წ. № 2(59) / 2015. с. 58-61.

Г. Гуния, Сванидзе З.С. Современные экологические аспекты обеспечения устойчивого экономического развития Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობ¬ლემები”–28–30/05 შრომები, ჰმი–ს შრომები. – ISSN 1512-0902. 2013წ. ტ.119, გვ.303–308. .