სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გაბელია. "სისხლის საპროცესო სამართლის რეგულირების საგანი და მეთოდი". სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" . 2014წ. #4.

მ. დარჩაშვილი. "სომეხ-თათართა კონფლიქტის ასახვა ქართულ დემოკრატიულ პრესაში". ილიას უნივერსიტეტი, ჟურნალი "პრომეთე", I ტ. #7.. 2006წ. 7 გვერდი.

მ. დარჩაშვილი. "სოციალისტ-ფედერალისტები ეროვნული ურთიერთობების საკიტხის სესახებ (XX საუკუნის დასაწყისში)". საისტორიო ალმანახი "კლიო", #27.. 2005წ. 17 გვერდი.

ა. ტალიაშვილი. "სპარტა, სასამართლო და პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. #3(5), თბილისი.

ჟ. პეტრიაშვილი, N. ჩიგოგიძე. თ. წივწივაძე. ო.ნადირაძრ. რ. ჯაფარიძე. "სპეციფიკური კონფორმაციული სტრუქტურის გავლენა კლოტრიმაზოლის ბიოკომპლექსთა ციტოტოქსიკური აქტიურობის გაძლიერებაში". საქართველოს საინჟინრო სიახლენი.. 2016წ. ტ78.N2.

შ. ფაფიაშვილი. "სქესობრივი დანაშაულის ვნებისა და პასუხისმგებლობის ზოგიერთი პრობლემა". ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება . 2011წ. #1(3) გვერდი 76-84.

ნ. ხიდირბეგიშვილი, რ.ბურდიაშვილი. "სქორინგი იურიდიულ პირთა დაკრედიტებაში“.. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“.. 2017წ. № 3-4, . გვ. 115-121..

მ. სოსელია. "ტექნიკური პროგრესის და მისი შემადგენელი ფაქტორების თანამედროვე მნიშვნელობა მეურნეობის თანამედროვე პირობებში" . . 2005წ. სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2005წ. №10-12..

ლ. გვაჯაია. "ტექნოლოგიური პარკები და ბიზნეს-სათბურები - მეცნიერების წარმოებასთან შერწყმის თანამედროვე ფორმები". თბილისის ევროპის უნივერსიტეტი, გამომც. "დანი". 2016წ. #1, 171-174.

ლ. წულუკიძე. "ტრასეკას" დერეფანში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების კვლევა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი.. 2005წ. თბილისი, გვ. 197-200.

მ. ბაძაღუა, მიხეილ ბაძაღუა. "ტურიზმის უსაფრთხოების კრიმინოლოგიური ასპექტები". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2013წ. #1(7-8) გვერდი 6,თბილისი.

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. "ტურისტთა სტატუსური ქცევის ცნება, როგორც ტურპროდუქტზე მოთხოვნის მოტივაცია საქართველოს (აჭარის რეგიონი) შავი ზღვის კურორტებზე". მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2016წ. #4, 46-53გვ..

ჯ. გაბელია. "უკიდურესი აუცილებლობისა და ბრალის ურთიერთ დამოკიდებულების პრობლემა სისხლის სამართალში". სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „ინტელექტუალი“ . 2014წ. #26..

ქ. კოტრიკაძე. "უნიფიცირებული ფესვური ჰოდოგრაფები და ჰომოთეტია" . ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. N15, გვ. 85-88, ISSN 0135-0765, თბილისი.

შ. ჩხეიძე. "ფარული შიმშილი საქართველოში". გაზეთი "რეზონანსი". 2016წ. .

ბ. მხეიძე, ბ. ზაუტაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ი. რაევსკაია. "ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები" . "სამთო ჟურნალი" . 2009წ. 2 (23).

ხ. ხარხელაური. "ფინანსური უწყისების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ანალიზი". სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. 3-4; გვ.20-25.

დ. რევაზიშვილი. "ფირფიტის თავისუფალი სიხშირის განსაზღვრა ენერგეტიკული მეთოდით". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2015წ. №2(37).

ბ. მხეიძე, ზ. კაკულია, ა. სონღულაშვილი, ი. ნანაძე. "ქ. ქუთაისის პერსპექტიული წყალმომარაგებისათვის ტობის ხეობის კარსტული წყაროების გამოყენების საკითხისათვის" . სსიპ ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტი, შრომათა კრებული,. 2009წ. ტ. XVII.

ე. თევზაძე. "ქ.თბილისის ისტორიული ცენტრის საცხოვრებელი გარემოს რეკონსტრუქციის ზოგიერთი ხერხი". სტუ, სამეცნიერო შრომების კრებული თემაზე _" საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია. 1990წ. #12.