სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Почовян. Современные ИТ обеспечения безопасности информации в АСУ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 79-82 გვ.

Г. Каландадзе, Ричардс Гойчевс, студент. Современные конфликты и парадигмы международных отношений. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.25, ISSN5120538.

null, Ричардс Гойчевс, студент. Современные конфликты и парадигмы международных отношений. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2015წ. #2, გვ.25, ISSN5120538.

თ. მენაბდე, გ. მაისურაძე, რ. ჟვანია. Современные концепции и модели управления качеством (TQM)”. ”შრომები”-მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2012წ. #2 (13) გვ.195-198.

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Современные критерии оценки аварийности на автомобильных дорогах. Журн. «Транспорт», №3-4 (31-32), Тбилиси. 2008წ. c. 17-20. ISSN 1512-0910.

З. Варазашвили, Г. Чахая, Р. Диаконидзе, Л. Щулукидзе. Совремённые мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.244.

გ. ჩახაია, З. Варазашвили, Р. Диаконидзе, Л. Цулукидзе, И. Хубулава. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2010წ. №65. Тбилиси, с.244-248.

რ. დიაკონიძე, Варазашвили З., Цулукидзе Л., Хубулава И.. СОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ЭРОЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ПРОТЕКАЮЩИМИ НА ГОРНЫХ СКЛОНАХ . Грузинский институт водного хозяйства СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ . 2010წ. # 65.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, З. Варазашвили, Р. Диаконидзе, И. Хубулава. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах. Институт водного хозяйства. Сборник научных трудов. 2010წ. №65. Тбилиси, с.244-248.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, Варазашвили З.Н., Диаконидзе Р.В., Цулукидзе Л.Н.. Современные мероприятия по борьбе с эрозионными процессами, протекающими на горных склонах.. Сб. научных трудов Института водного хозяйства, Тбилиси.. 2010წ. № 65, стр. 244-248.

ე. ქრისტესიაშვილი, Д.Я. Гигинейшвили, И.Е.Тимченко, Е.Ш. Цоцерия. Современные решения безбалочных конструкций перекрытий из монолитного железобетона. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2017წ. №1(44) გვ. 6-11.

ი. ღარიბაშვილი, დოლიძე შალვა. современные технологии строительства в стесненных городских условиях методами TOP-DOWN и UP-DOWN. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2015წ. N3(38).

A. Sharvashidze, И. Бицадзе. Современные технологии для перехода на интелектуальный железнодорожный транспорт (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2015წ. № 2(59) / 2015. с. 58-61.

Г. Гуния, Сванидзе З.С. Современные экологические аспекты обеспечения устойчивого экономического развития Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობ¬ლემები”–28–30/05 შრომები, ჰმი–ს შრომები. – ISSN 1512-0902. 2013წ. ტ.119, გვ.303–308. .

М. Цинцадзе, Д.Кекелидзе Г.Цотадзе Б.Квирквелия Н.Бекошвили Н.Кекелидзе. Содержание некоторых тяжелых металлов в волосах г.Тбилиси. Химический журнал Грузии. 2015წ. Т.15 №2, с.136-139.

თ. კაჭარავა, ა. კორახაშვილი. Создание Взаимоблагоприятных Условии Среды и Питания в Плантациях Целью Получения Экологически Чистой и Високорентабельной Продукции. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ტ. XX, გ. 18-21,.

Т. Шарашенидзе. Создание микроконтроллеров на базе МП БИС для решения задач,стоящих в аналитическом приборостроении. ОТД НПО ТНИИСА Элва. 1982წ. .

Ш. Андгуладзе, ნ.ბიბილური, ნ.ჩხუბიანიშვილი, დ.ერისთავი, ნ.კუციავა, ა.გოგიშვილი. Создание приборов для производства коллоидного серебра и использование их с целью обеззараживания питьевой воды. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. ISSN 1512-0686 ტომი 10, №4, გვ.50-52.

ნ. კუციავა, Бибилури Н.Ш., Чхубианишвили Н.Г., Андгуладзе Ш.К., Эристави Д.В., Гогошвили А.Р. Создание приборов для производства коллоидного серебра и использования их с целью обеззараживания питьевой воды . Химический журнал Грузии. Труды № 4, т. 10 . 2010წ. с. 50-52.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Цугунава Т.С.. Создание програмного устройства с использованием принципов вычислительной техники и математическое моделирование процессов программного управления. Тезисы докладов конференции "Применение вычислительной математики и вычислительной техники в народном хозяйстве". 1968წ. .