სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Д. Капанадзе. Событийное моделирование дискретной системы с учетом временных характеристик ее элементов. Функциональная оптоэлектроника в Вычислительной технике и устройствах управления» материалы всесоюзной конференции, . 1986წ. 3 стр..

Т. Kурашвили, Мчедлишвили К. Совершенствование расчета эксплуатационных расходов автомобилей с учетом конкрeтных дорожных условий . Журн. «Транспорт», №1-2 (33-34), Тбилиси. 2009წ. c. 33-35. ISSN 1512-0910.

ზ. სიმონგულაშვილი. Совершенствование технологических процессов производства марганцевых ферросплавов. ,,Керамика,, Научно-технический журнал асоциации керомиков Грузии, Тбилиси,. 2004წ. №2 (12) 30-31.

З. Богвелишвили, Придонашвили Д.Н.. Совершенствование методологии проектирования систем подрессоривания колесных машин. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2016წ. №3(37), გვ.82-85. ISSN 1512-3537.

ე. თურქია. Совершенствование объект-ориентированного проектирования с процесс-ориентированным подходом. Georgian Engineering News . 2007წ. 4.

ა. სულამანიძე. Совершенствование процесса сварки сопротивлением. Юбилейнный сборник трудов к 10 летию основанию грузинской инженерной Академии, . 2003წ. 4-03, с. 105-107,.

Г. Телиа, Бичиашвили О.Ш. Совершенствование схем и технологии работы промышленных железнодорожных сортировочных станций.. Международный научный журнал «Проблемы прикладной механики» ISSN 1512-0740.. 0წ. № 4(17), 2004. с. 94-98..

მ. სირაძე, Бердзенишвили И.Г, Непаридзе Н. С. . Совершенствование тех- нологии форрафинации хлопкового масла в мятке . Georgian Engineering news. 2010წ. №1 .

ნ. ნეფარიძე, ნ. ნეფარიძე, И. Бердзенишвили. Совершенствование Технологии Форрафинации Хлопкового Масла в Мярке. Georgian Engineering News. 2010წ. No 1 (vol. 53).

И. Бердзенишвили, М.Г. Сирадзе, Р.Ш. Клдиашвили. Совершенствование технологии форрафинации хлопкового масла в мятке. Georgian Engineering News. 2010წ. № 1, с. 120-121.

A. Sharvashidze, М. Патурашвили З. Патурашвили Д. Гогишвили. Совершенствование технологического процесса по ремонту грузовых вагонов для бесперебойной работы мощного вагоносборочного участка. (на английском язике). Проблеми механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740 . 2013წ. № 4(53) / 2013. с.104-107.

ს. მებონია, М.Мачарадзе. Совершенствование технологической схемы призводства бесшовных труб и модернизация трубопрокатного оборудования. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2009წ. №1(13), 7 ст..

თ. წივწივაძე. Совместимость и антагонизм питательних вешеств в процессе их биологической усвояемости . „ფარმაკოქიმია“ და „ორგანულიქიმია“. 0წ. .

ი. ჩხეიძე, ლ. ხარატიშვილი, ი. კაროიანი. Современная концепция неопределенности результата измерения как формы развития и обобщения понятия погрешности. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2008წ. N12 .

ე. კოზლოვა. Современная медиаструктура. Типология русскоязычных печатных СМИ Грузии. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2006წ. შრომები, 8. თბილისი, 2006. გვ.. 105-108.

თ. წივწივაძე, Н.Чигогидзе, Р.Клдиашвили. современни сведения сахарном диабете. Известия . 2015წ. т.41, №4, стр.397-401 .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н.Чигогидзе. современни сведения сахарном диабете. Известия . 2015წ. серия химическаяб т.41, №4, ст.397-401.

გ.ბუაჩიძე. Современные гидрогеологические процессы (на примере Карпатского и Крымско-Кавказского региона). ჰიდროგეოლოგიისა და ს/გეოლოგიის ინს–ის შრომათა კრებული, "მეცნიერება". 2001წ. №12; 60-67 გვ..

ე. ელიზბარაშვილი, Таварткиладзе, Хантадзе А. Современные изменения климата Грузии.. Кавказский географический журнал.. 2002წ. №1, c. 35-37..

С. Почовян. Современные ИТ обеспечения безопасности информации в АСУ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979). 2015წ. №1(19), 79-82 გვ.