სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22656 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე. არქიტექტრული აზრის ისტორიული ექსკურსი. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #1(15); 252-256.

მ. მელქაძე. არქიტექტურა არის სინამდვილის შემენების სპეციფიკური ფორმა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2016წ. #2(16); 244-249.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. არქიტექტურა გარემოს ესთეტიკური სრულყოფის ხელოვნება. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი.სამეცნიერო კონფერენცია. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2013წ. 195-2004 გვ..

მ. მილაშვილი. არქიტექტურა და ადამიანის ფსიქოლოგია. . კამარა. 2007წ. #3.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) ISSN1512-3936.

ლ. ბერიძე. არქიტექტურა და კონსტრუქციები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #2 (45) .

ნ. იმნაძე, ლ.ხვიბლიანი. არქიტექტურა ძალაუფლების სამსახურში. ჟურნალი; „განათლება“ სტუ, თბ. . 2017წ. № 1(17)გვ.303 - 309.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. არქიტექტურის და ბუნების გარემოს ურთიერთკავშირის პრობლემა თბილისის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები 12. 2008წ. .

თ. ჭანტურია. არქიტექტურის ზოგიერთი საკითხი ქართული მხატვრული ლიტერატურის უძველეს წყაროებში. მშენებლობა სამეცნიერო ტექნუკური ჟურნალი. 2008წ. №4 .

დ. ბოსტანაშვილი. არქიტექტურის რიტორიკა. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ”ინტელექტუალი”. 2011წ. 16, 114-121, ISSN 1512-2530.

ე. ხახუტაშვილი, ნ.იმნაძე. არქიტექტურულ-სამშენებლო კომპანია "წავკისის ველის"მარკეტინგული კვლევა.. საქართველოს განათლების მეცნიერებატა აკადემიის ჟურნალ"მოამბის" დამატება.შრ.. 2009წ. 2(14);172-176გვ. ISSN #1512-102X.

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლება გლობალურ ჭრილში.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრომები.. 2009წ. N1 (13). გვ.321–327. ISSN N1512-102X.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების პერსპექტივები გლობალუურ ჭრილში . სამეცნიერო შრომების კრებული . ჟურნალ ”მოამბი”-ს დამატება . 2009წ. #1 (13) .

გ. მიქიაშვილი, მზია მილაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N9. გვ.154–160. ISSN 1512-2530.

მ. მილაშვილი, გ.მიქიაშვილი. არქიტექტურული განათლების სრულყოფისათვის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში . ”ინტელექტუალი”. 2009წ. #9 .

მ. მელქაძე, მ.ჩხაიძე. არქიტექტურული გარემო, იდეალი და რეალობა. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2012წ. #1(7); 204-208.

ბ. გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკა და ელექტრონული სწავლება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი. 2009წ. №8, გვ. 136-141.

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკა და ელექტრონული სწავლება.. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. ჟურნალი "ინტელექტუალი".. 2009წ. N8. გვ.136–141. ISSN 1512-2530.

ვ. ვარდოსანიძე. არქიტექტურული კრიტიკა, როგორც კულტურის რეფლექსიის ფორმა.. „ხელოვნება“. № 1-2. 2000წ. .

ნ. თევზაძე, ვ. მუჯირი. არქიტექტურული ობიექტების შეფასების სრულყოფისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #3, 169-173.