სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, Бердзенишвили. Стабилизация пен специальными добавками . . Химический журнал Грузии. 2009წ. №4.

ი. ბერძენიშვილი, М.Г. Сирадзе, Х.В. Дидидзе. Стабилизация пен специальными добавками. Химический журнал Грузии, 2009, 9(4).. 2009წ. 9(4), стр. 339-340.

Т. Муселиани, Ш.Начкебия, Б.Кожоридзе, აბურჯანია ამბერკი. Стандарты международной электротехнической коммисии, представляющие опасность для жизни человека. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. # 2 (46), 44–47.

ე. კოზლოვა. Становление информационного общества и проблемы журналистского образования. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება.. 2008წ. შრომები, 11. თბილისი, 2008. გვ.. 190-193.

ს. კარიპიდისი-კარიბოვი, ჯ. სანიკიძე, ი. სხირტლაძე. Статистические преобразователи для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей и цепей управления электровозов и электропоездов постоянного тока. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნ. „ტრანსპორტი“ISSN 1512-0910.. 2006წ. #4(20). 2006..

М. Салуквадзе, Х.Асатиани, Э.Элизбарашвили. Статистические характеристики годовых сумм осадков на территории Грузии. Тр. ТГУ. 1979წ. Том 198, Тбилиси, сю97-104.

ჯ. შანიძე. Статистический анализ технологических закономерностей управления процессом окомкования и обжига окатышей.. Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Автоматизация управления технологическими процессами и производствами в промышленности". Изд. ГрузНИИНТИ.. 1981წ. თბილისი.

С. Карипидиси-Карибови, Хурцилава Ш.. Статистический преоброзователь для питания обмоток возбуждения тяговых двигателей электропоездов постоянного тока и цепей управления. Журнал . “ტრანსპორტი”, ISSN 1512-0910.. 2008წ. 2008, #3-4(31-32, გვ.7..

С. Карипидиси-Карибови, Дж. Саникидзе, Хурцилава Ш.. Статистический преоброзователь для вспомогательных цепей и прочих нагрузок электропоездов постоянного тока. Журнал . “ტრანსპორტი”,ISSN 1512-0910.. 2008წ. 2008, #3-4(31-32, გვ.7-11.

И. Схиртладзе. Статический преоброзаватель для вспомогательных цепей и прочих нагрузок электропоездов постоянного тока. Журнал ,,Транспорт'' Тбилиси, 2008.. 0წ. №3. 5 стр..

გ. ბაღათურია. Стационарная антиплоская задача распостранения полубесконечного разреза в составной упругой полосе. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. #1, (447), გვ. 73-77, თბილისი.

Г. Багатурия. Стационарная антиплоская задача распространения полубесконечного разреза в составной упругой полосе. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. № 1 (447), 73-77.

Н. Непаридзе, მ. სირაძე ე. ჩხაიძე ი. გოქსაძე ო. დიოგიძე. Стационарный катализатор для гидрогенизации хлопкового масла . . 2015წ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 76, 4, გვ.117-119.

Е. Чхаидзе, მ. სირაძე ნ. ნეფარიძე ი. გოქსაძე ო. დიოგიძე. Стационарный катализатор для гидрогенизации хлопкового масла . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. 76, 4, 117-119.

ი. ბერძენიშვილი. Стекловидные покрытия для титана. Ceramics. 2006წ. 1(15), стр. 31-33.

ი. ბერძენიშვილი. Стекломатрица для композиционных покрытий на основе карбонатных марганцевых руд. Известия НАН Грузии, серия химическая. 2007წ. том 33, № 1, стр. 108-112.

მ. მშვილდაძე, Т.Чеишвили. Стеклообразующая способность и свойства стекол литийсодержащей марганцовосиликатной системырга. Химический Журнал Грузии. 2005წ. №2, 4 ст..

О. Гелашвили. Стендовые испытания работоспособности системы питания газодизеля . Международный научный журнал ,,Проблемы механики”, Тбилиси, . 2006წ. №4(25), с. 89-94.

М. Капанадзе, ა.სარუხანიშვილი, ე.მაცაბერიძე, მ,მშვილდაძე. Степень точности значении Cp,298 и G0f,Tполученных расчетом по методу Н.А.Ландия. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N 3, 3 გვ..

Е. Мацаберидзе, Саруханишвили А.В., Гугешидзе М.К., Капанадзе М.К.. Степень точности значении Ср298 иΔПft,полученных по расчетам по методу Н.А.Ландиа.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2008წ. ტ.8,,№3,გვ.275-277 ISSN1512-0686.