სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24982 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კოზლოვა. Учебный видеофильм как источник специальной информации при обучении речевому общению.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13). თბილისი, 2009. გვ. 39-43 .

В. Хуцишвили. Учёт концевых потерь в одномерной модели тета-пинча. В кн.: Теория и устройства систем автоматического управления. 1983წ. Тбилиси.

ს. შარაშენიძე. Учет непостоянного дезаксиала при исследовании обобщенных сил исполнительного механизма с зазорами дизеля ж/д рефрижераторного вагона. . Международный научный журнал «Проблемы прик-ладной механики. ISSN 1512-0740.. 2002წ. Тбилиси, 2002, № 4(9), с. 41-51..

გ. შარაშენიძე, Шарашенидзе С.Г.. Учет непостоянного дезаксиала при исследовании обобщенных сил исполнительного механизма с зазорами дизеля ж/д рефрижераторного вагона.. Международный научный журнал «Проблемы прик-ладной механики. ISSN 1512-0740. 2002წ. 2002, № 4(9), с. 41-51..

К. Мчедлишвили, А. Мчедлишвили, М. Сирадзе. Учет особенностей автотранспортной инфраструктуры при формировании автомобильного парка. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 2007წ. №3, .

В. Вачарадзе. Учёт скачкообразного изменения жёсткости и внешней нагрузки при расчёте балочных фундаментов. Georgian Engineering News (GEN). 2017წ. #1, с. 4.

К. Мчедлишвили, А..Мчедлишвили, М. Сирадзе. Учет фактора страны производителя при назначении налоговых ставок на импорт автомобилей. Сб. трудов Грузинского автомобильно-дорожного института . 0წ. №3.

გ. არაბიძე, О. Везиришвили. . Учёт экологических факторов при определении эффективности применения теплоэнергетических установок. . Georgian Engineering News . 2001წ. # 3 გვ 21-25.

Т. Сагареишвили, Микаутадзе М.М. , Инцкирвели Н.А. , Енукидзе М.Г. , Мачавариани М.Г. . Фармакологическая активность флавоноидного гликозида из листьев растения Eupatorium micranthum Less. интродукцированного в Грузии. . Медицинские новости Грузии. 2008წ. 157, 4, 62-65.

თ. წივწივაძე, А.Прангишвили, Р.Схиладзе,В.ЧавЧанидзе, Н.Чигогидзе,ИКвеселава, Г.Гобечия, Г.Сулаквелидзе. Феномен Зураба Бедия. Georgian engineering news.. 2008წ. №4(48).

თ. მუსელიანი, Ш.Начкебия, Б.Кожоридзе, А.Вашакидзе. Феномен передачи електрической Энергии. ჟურნალი . 2008წ. # 2, 33–43.

შ. ნაჭყებია, ა. ვაშაკიძე. Феномен передачи электри-ческой энергии. ენერგია. 2008წ. #2 (46); გვერდი 11.

Дж. Никурадзе, Г.Ш.Дарсавелидзе Ф.Н. Тавадзе А.М.Цирлин Г.В. Цагареишвили. Физико- механические свойства нитей бора, покрытых карбидами бора и кремия. . 1982წ. с 139-143 .

Дж. Никурадзе, И.З.Курашвили Е.Е. Саная Т,В. Дзулиашвили. Физико-механические свойства монокристаллического кремния легированного бором. სტუ სამეცნიერო შრომები 2005წ. №2 ( 456). 2005წ. №2 ( 456).

Д. Джинчарадзе, Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ. 35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

null, Н.В. Бокучава, Г.Г. Джинчарадзе, Б.А. Гогичайшвили. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, #4, გვ.499-502.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Б. Гогичайшвили, Д. Джинчарадзе. Физико-химические аспекты рационального использования Цхалтубских минеральных вод.. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. ტ.35, №4, თბილისი, გვ. 499-502..

Д. Джинчарадзе, Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2010წ. ტ. 36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

Н. Бокучава, Г. Джинчарадзе, Д. Джинчарадзе. Физико-химическое исследование некоторых сероводородных лечебных минеральных вод.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, №1, თბილისი, გვ. 70-75.

გ. კოხრეიძე, Д.Мчедлишвили. Физические основы мереджмента потери мощности на корону. Энергия.Тбилиси.2010. 2010წ. №1(54).