სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Гогичаишвили, Аббасов И.И.. Структурный подход к представлению нечеткости в семантических сетях. Тезисы докладов Республиканской научно- технической конференции " Методы разработки и опыт эксплуатации АСУ" . 1981წ. .

ლ. გვერდწითელი, Гагуа И.М. Структурообразование керамических масс, содержащих гидроксиапатит . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, № 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ.242-244.

Гагуа И.М, Гвердцители И.М.. Структурообразование керамических масс, содержащих гидроксиапатит . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686, № 3, ტ. 9 . 2009წ. გვ.242-244.

ე. ნინუა. Субъекты наследственных правоотношений. მეცნიერება და ცხოვრება. . 2016წ. #2(14) გვ. 130-135.თბილისი .

К. Котетишвили, Кеванишвили Г.Ш.Бакрадзе Д.Ш. Суммирование двойного ряда, встречающегося в теории дифракции волн на двояко периодических плоских решетках. Georgian Engineering News, . 1997წ. 3, pp 3-9.

А. Робиташвили, К. Котетишвили, Г. Чихладзе. Суммирование тригонометрического ряда типа свертки. Georgian enginering news. 2006წ. №3.

К. Котетишвили, Г.Ш. Кеванишвили.А.Г. Робиташвили.Г.Г. Чихладзе. Суммирование тригонометрического ряда типа свертки. Georgian Engineering News, . 2006წ. №3,, сс 7-10.

М. Кахетелидзе, П. Явич, Т. Цинцадзе, М.А.Габелая. сухие зубные еликсиры. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. ტომი 42, №2, გვ.175-178.

მ. წიქარიშვილი, ДЖ.А.БАХТАДЗЕ. Сфера эффективного применения силового поля,полученного лазерным микровзрывом. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2005წ. # 1 ISSN 1512-0740.

ლ. ბერიძე, Цикаришвили М.А. Сфера эффективного применения силового поля,полученного лазерным микровзрывом. Проблемы механики междунаровный научный журнал. 2005წ. # 1 ISSN 1512-0740.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Чоговадзе Г.Г. Дидманидзе В.А.. Схема виработки и распределения временных сигналов. Труды ГПИ . 1975წ. № 8 (181).Техническая кибернетика.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Сидамон-Эристави Н.Г. Чоговадзе Г.Г.. Схема программного управления переключающим устройством. Труды ГПИ . 1967წ. № 3 (115).

ნ. ჩხეიძე. Схема пространственно-территориального планирования южных регионов Грузии - неотъемлемая часть социально-экономического развития. Georgian Engineering News (GEN). 2010წ. 3,10; 92-94.

Г. Берикелашвили. Сходимость некоторых разностных схем повышенной точности для эллиптических систем без смешанных производных. Груз. НИИНТИ 01.10.1986, Тбилиси. 1986წ. № 251_Г, 10 стр. Реф. Журн. «Математика» 2Б1283 (1987).

И. Джавахишвили, Квиташвили Алексанлре. Сходимость процесса обучения распознованю при использовании метода стохастической аппроксимациию. Сообщения Академии Наук ГССР. 1973წ. №3 69.

გ. ცინცაძე, Н.З.Мгеладзе, Р.В.Чагунава. Талантливый химик с трагической судьбой. Памяти Ш.Р.Цинцадзе. Журнал аналитической химии. Т. 62 №4 С.436-440. 2007წ. Т. 62 №4 С.436-440.

Г. Kирмелашвили. Тарировка датчика типа ДС и его применение . Горная механика и автоматика, Тбилиси . 1969წ. с.46-52.

Т. Мегрелишвили, Мегрелишвили. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი,. 2016წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 574 g. გ.497-510..

Т. Эдилашвили, М.Г. Цинцадзе, Г.В. Цинцадзе, Р.В. Чагунава, Н.Т. Болквадзе.. Творческое сотрудничество И. В. Тананаева с Грузинскими химиками. Известия Национальной Академии Наук Грузии. 2009წ. т.35, №1, 125-126.

М Цинцадзеж Т Едилашвили Г Цинцадзе Р Чагунава. творческое сотрудничество И В Тананаева с грузинскими химиками. Известия Академии наук Грузиию Серия химическая. 2009წ. ტ. 35 ; 1 ст 125–126.