სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22656 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ინწკირველი. ატმოსფერული ნალექების ქიმიური შედგენილობა სხვადასხვა ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. ტ. 111, გვ..

ზ. ხვედელიძე. ატმოსფერული პროცესების არამდგრადობის ენერგიის განსაზღვრა ლოკალური რელიეფის გავლენის გათვალისწინებით.. ქესჟ"ფიზიკა". 0წ. N 1 (11).გვ.30-38. 2014 წ..

დ.კერესელიდზე, ნ.კოჭლამაზაშვილი. ატმოსფერული ტენბრუნვის პარამეტრების გამოყენება ჩამონადენის გაანგარიშებასადა პროგნოზებში. საქარტველოს გეოგრაფია. 2006წ. ტ. 5.თბილისი, გვ.70-75..

ნ. ბეგალიშვილი. ატმოსფერული ტენის კონდენსაციის ჰიდრომეტეოროლოგიური საწყისები თოვლის საფარში /Гидрометеорологические основы конденсации атмосферной влаги в толще снежного покрова./Hydrolometeorological basis of condensation of atmospheric moisture in a snow cover.. Труды Инст. гидрометеорологии АН Грузии «Проблемы гидрометеорологии и экологии» / Transactions of the Institute of Hydrometeorology of Georgian Academy of Sciences “Problems of Hydrometeorology and Ecology”. 1998წ. т. 101, 1998, с. 69-92./vol. 101, 1998, p. 160-164 (in Russian).

გ. ჩიხლაძე, თ. ქოქრაშვილი. ატმოსფერული წნევის ცნების შესახებ. საქართველოს გან. მა-ს ჟურნალ "მოამბეს" დამატება "შრომები", სტუ . 2009წ. № 1 (13),.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, თოდუა ლ., ქარჩავა თ., ქარჩავა ჯ.. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რეგულირება და ძირითადი დამაბინძურებელი სექტორები საქართველოში. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2007წ. # 106, გვ. 3-37.

გ.რობიტაშვილი, გ.კუჭავა. ატმოსფერული ჰაერის სანიტარული მდგომარეობა საქართველოში. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შრომათა კრებული. 2001წ. თბილისი, გვ.107-129.

ზ. სვანიძე. ატომიზატორ ”კაფსულა ალის” გამოყენება ატმოსფერულ ჰაერში ტყვიის ატომურ-აბსორბციული განსაზღვრისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. ტომი 111 თბილისი 2007 . 2007წ. 5.

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე. ატომის ბირთვული კლასტერული აგებულება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი„მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2014წ. №1(715).

ნ. თოფურია. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2004წ. შრომები #2(452) 54-56 თბილისი .

ვ.ლეკიაშვილი. ატომობილის სათადარიგო დეტალებით უზრუნველყოფა . ISSN 1512-0996 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები. 2004წ. შ #2(452) თბილისი 54-56 .

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური და თბოელექტროსადგურების საინფორმაციო-საზომი კომპლექსის არქიტექტურის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი / შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2011წ. ISSN 1512-3979, // №1(10) 2011წ. გვ. 384-387.

ჯ. გრიგალაშვილი. ატომური ენერგობლოკის ორთქლის გენერატორის მართვის სისტემის აგება არამკაფიო ლოგიკის გამოყენებით. სტუ. 2011წ. 2011, მე-3 ტომი, გვ. 43-48.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. ვაწაძე; ლ. ჭოჭუა. აუდიტი-კონტროლის დემოკრატიული ფორმა. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. #4; გვ.18-19.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ.გუგეშაშვილი ლ. ბერულავა ნ. ჩიხორია ც. სოხაძე გ.გიგილაშვილი. აუსკულტაციის და ფონოკარდიოგრაიფიის მეთოდების შედარებითი შეფასება. . გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი ლ. ინასარიძე. 2006წ. 42-46.

თ. ბერიძე, ლ. ბერიძე. აუცილებელი და ეფექტური რეკლამა . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2012წ. #5, გვ. 133-139.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 1). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(3) გვ. 274-280.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 2). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), გვ.396-398.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე. აფთიაქი - ქიმიური აღმოჩენების კერა (წერილი 3). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(6), გვ. 871-877.