სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Чоговадзе Г.Г. Дидманидзе В.А.. Схема виработки и распределения временных сигналов. Труды ГПИ . 1975წ. № 8 (181).Техническая кибернетика.

Г. Гогичаишвили, Каджаров М.В. Сидамон-Эристави Н.Г. Чоговадзе Г.Г.. Схема программного управления переключающим устройством. Труды ГПИ . 1967წ. № 3 (115).

ნ. ჩხეიძე. Схема пространственно-территориального планирования южных регионов Грузии - неотъемлемая часть социально-экономического развития. Georgian Engineering News (GEN). 2010წ. 3,10; 92-94.

Г. Берикелашвили. Сходимость некоторых разностных схем повышенной точности для эллиптических систем без смешанных производных. Груз. НИИНТИ 01.10.1986, Тбилиси. 1986წ. № 251_Г, 10 стр. Реф. Журн. «Математика» 2Б1283 (1987).

И. Джавахишвили, Квиташвили Алексанлре. Сходимость процесса обучения распознованю при использовании метода стохастической аппроксимациию. Сообщения Академии Наук ГССР. 1973წ. №3 69.

გ. ცინცაძე, Н.З.Мгеладзе, Р.В.Чагунава. Талантливый химик с трагической судьбой. Памяти Ш.Р.Цинцадзе. Журнал аналитической химии. Т. 62 №4 С.436-440. 2007წ. Т. 62 №4 С.436-440.

Г. Kирмелашвили. Тарировка датчика типа ДС и его применение . Горная механика и автоматика, Тбилиси . 1969წ. с.46-52.

Т. Мегрелишвили, Мегрелишвили. Творческий интеллигент глазами «старших» символистов (Д.Мережковский. «Лермонтов - поэт сверхчеловечества») . „ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“. X საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის მასალების კრებული. თბილისი,. 2016წ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 574 g. გ.497-510..

Т. Эдилашвили, М.Г. Цинцадзе, Г.В. Цинцадзе, Р.В. Чагунава, Н.Т. Болквадзе.. Творческое сотрудничество И. В. Тананаева с Грузинскими химиками. Известия Национальной Академии Наук Грузии. 2009წ. т.35, №1, 125-126.

М Цинцадзеж Т Едилашвили Г Цинцадзе Р Чагунава. творческое сотрудничество И В Тананаева с грузинскими химиками. Известия Академии наук Грузиию Серия химическая. 2009წ. ტ. 35 ; 1 ст 125–126.

Н. Болквадзе, М.Г. Цинцадзе. Т.М.Эдилашвили. Г.В.Цинцадзе. Творческое сотрудничество И.В. Тананаева с грузинскими химиками. Известия Академии Наук Грузии. Серия Химическая. 2009წ. т.35ж № 1 ст. 125-126.

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Т.М.Эдилашвили,Р.В.Чагунава , Н.Т.Болквадзе . Творческое сотрудничество И.В.Тананаева с грузинскими химиками. Изв.НАН Грузии серия химическая Т.35 №1. С.125-126 . 2009წ. Т.35 №1. С.125-126 .

მ. ცინცაძე, Т.М.Эдилашвили, Г.В.Цинцадзе Р.В.Чагунава, Н.Т.Болквадзе. Творческое сотрудничество И.В.Тананаева с грузинскими химиками. . Изв.НАН Грузии Серия химическая. 2009წ. Т.35 №1. С.125-126.

ტ. მეგრელიშვილი. Тема одиночества в лирике М.Лермонтова и Ю.Словацкого. "ფ.შოპენი და ი. სლოვაცკი-150". სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. თბილისი. თსუ-ს გამომცემლობა.. 1999წ. გ.34-45.

М. Зораниани. Тематическая классификация прилагательных с суффиксом – like. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 10, стр. 98-105.

Дж. Никурадзе, Г.Ш. Дарсавелидзе Г.В.Цагареишвили О.А. Цагареишвили Ф.Н, Тавадзе. Температурная зависимость внутреннего трения мелкокристалического бора . Сообщения Академии Наук ГССР 104 № 2 ноябрь 1981 . 1981წ. № 2.

Дж. Никурадзе, Г.Ш. Дарсавелидзе Г.М.Дугладзе Г.В, Цагареишвили. Температурная зависимость внутреннего трения нитей бора с покритиями. Сообщения Академии Наук ГССР, 89, № 2 февраль 1978г., с. 421-424. 1978წ. № 2 с. 421-424.

ჯ. ნიკურაძე, Г.Ш.Дарсавелидзе Ф.Н. Тавадзе О.А. Цагареишвили. Температурная зависимость ВТ нитей бора, покрытых карбидом бора . Сообщения АН ГССР 1984, Т, 116 № 2 с. 289-293. 1984წ. № 2 с. 289-293.

З. Чачхиани. Температурная зависимость электрогирации центросим-метричных кристаллов PbMoO4. ФТТ. 1983წ. Т.25, Вып.5, с.1503-1504..

რ. კაკაურიძე. Температурные напряжения в круговых толстостенных неоднородных цилиндрических оболочках. "ენერგია" #1, 2005წ.. 0წ. .