სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდროგეოლოგიური და საიჟინრო გეოლოგიის კათედრის დაარსებიდან 50 წლის იუბილისადმი . 2004წ. გვ. 89.

თ. გველესიანი, ფალავანდიშვილი გ. მაღლაფერიძე ბ. ბერძენაშვილი გ.. ალგეთისა და სიონის კაშხლების გარღვევის შედეგად ქვედა ბიეფში ტალღებით გამოწვე-ული ზემოქმედების პროგნოზი. ენერგია . 2008წ. 4(48). (ISSN 1512-0120).

მ. ლოსაბერიძე, ლ. მახარაძე, ს. სტერიაკოვა. ალგორითმები და კომპიუტერული პროგრამა სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატური დემპფე-რების მუშა და კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმალური მნიშვნელობების განსაზღვრისათვის . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, თბილისი. . 2015წ. №1(36).

ო. გაბედავა, ა.ცინცაძე, თ.კაპანაძე. ალგორითმთა კოლექტივ-იტერაციული მოდელირების ახალი მიმართულება. სტუ, შრომები. 2006წ. №1, ISSN 1512-3979, 85-87 გვ;.

ვ. გაბისონია. ალგორითმი განრიგთა თეორიის ერთი ამოცანისათვის ორი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13,გვ.61-68.

ო. გაბედავა. ალგორითმული ცდომილებები ორობითი გამრავლების რიცხვით იმპულსური დადებითი უკუკავშირებით. ტექნიკური კიბერნეტიკა, სპი-ს შრომები.. 1983წ. №10, 7-11 გვ;.

ა. გრიგალაშვილი, null, ლალი ჩხარტიშვილი, თამაზ ღონღაძე. ალექსანდრე ქართველიშვილი - გამოჩენილი კონსტრუქტორი. საინჟინრო მენეჯმენტის სასწავლო პრაქტიკული მაგალითების კრებული. 2017წ. სტუ, 211-227.

ბ. გორგილაძე, ნ.სიდამონიძე, მ.ისაკაძე, ბ.გორგილაძე. ალილგლიკოზიდების ჰიდროსულფირების რეაქციის მიმართულების დადგენა ქვანტურ-ქიმიური გათვლებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, № 4, გვ. 431-433.

ზ. გელიაშვილი, გ. დათუკიშვილი; ი.ჭანტურია; მ. ხომასურიძე. ალკოჰოლური დუღილისას ცხოველქმედი საფუვრების ზეგავლენა ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების, ,,წინანდალი“-სა და ,,მუკუზანი“-ს ხარისხის განმსაზღვრელ ძირითად პარამეტრებზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2014წ. №1, Vol. 14, 116-123..

ც. ოშაყმაშვილი, ხოსიტაშვილი მ. ლ. . ალკოჰოლური სასმელების დამზადების ტექნოლოგია თაფლის სპირტის გამოხდის ნარჩენის გამოყენებით . Georgian Engineering News . 2017წ. .

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი. ალოესა და კალანხოეს ფარმატევტული ანარჩენები. სსმმ აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2006წ. №15, გვ. 158-160..

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა. ალოესა და კალანხოეს ფარმატევტული ანარჩენებიდან . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 158-160.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ნ. ინანაშვილი. ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები. ბიზნეს-ინჟინერინგი, სტუ . 2016წ. 3.

თ. წივწივაძე. ალტერნატივა თუ ახალი მიმართულება ჯაჭვური რეაქციების თეორიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. 9(4), გვ. 329-333.

მ. წულუკიძე, დავით გამეზარდაშვილი. ალტერნატიული კვების თეორიები. სტუ. "განათლება". 0წ. 2016№1(15) გვ.232.

გ. ომსარაშვილი. ალუვიური კაჭარკენჭნარი გრუნტების მაქსიმალური სიმძლავრისა და ოპტიმალური ტენიანობის დადგენა საცდელი დატკეპნების საშუალებით მტკავრი ჰესის წყალშემკრები კაშხლის მშენებლობაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. No 66, გვ.62.

თ. ლაფერაშვილი, Sc.Lomitashvili. ალუმინის ელექტროქიმიური დაფენა გალიუმის არსენიდზე. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 20015წ. ტ.41, #4.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე. ალუმინის ოქსიდის ნანოფხვნილის გავლენა SiCკომპოზიტის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე და მედეგობაზე ფერადი ლითონებისა და წიდის მიმართ. საქართველო კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2013წ. # 2 (30), გვ. 15-18.

ზ. კოვზირიძე, გვენცაძე დავითი, გოგბერაშვილი თეონა, g. gratvoli, k. elenbergi. ალუმინის ჟანგის ფხვნილის გამოყენება ერთ, ორ და მრავალკომპონენტიან ნარევებში.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), თბილისი, გვ.6-10..

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაიშვილი. ალუმინის შემცველი ეგზოთერმული წიდა-წარმომქმნელი ნარევებით თხევადი ფოლადის ღუმელგარეშე რაფინირების შესწავლა. სტუ-ს შრომები . 1998წ. 3 (419) .