სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. დემეტრაშვილი. ,,2009/2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში -მოლოდინი, შედეგი“. ,,რომან შენგელიას მიძღვნილი საიუბილეო კრებული“. 2012წ. თბილისი.

I. Samkharadze, Z. Khvedelidze, T.Davitashvili.. ,,On Pressure Drop Distribution at High Power Perturbation Over the Mountainous Territory “. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. . 2015წ. Vol.9. № 3. P.p. 83-90. ISSN- 0132 – 1447..

I. Samkharadze, Z. Khvedelidze , N. Zotikishvili .. ,,Orografic Factors role in the atmosfere surface layer during development of the wind field’’. Reviewed Electronic Scientific Journal ,,Physics’’. 2015წ. № 1(13), p.p. 73-79.ISSN1512-1461..

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ,,Ungenio stat sine morte decus". საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(2), 208-213 გვ..

ო. ხაზარაძე. ,,бИСТАЛЬНЫЕ БАЛКИ". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2009წ. N-3(14),.

ნ. ლომიძე. ,,Гендерные аспекты конструирования образа женщины- политика'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2016წ. გვ.28-31 ISBN 078-9941-0-8650-2.

Ф. Верулашвили. ,,Двумерный волновой процесс в тонкой цилиндрической оболочке конечной длины". Проблемы механики международный журнал. 2006წ. 1(22),2006 132-139ст..

ი. კეცხოველი. ,,Парадигмы этносоциальной коньюктуры населения г. Тбилиси в первой половине XX века”. ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია. ფოლკლორისტიკა”, მოხსენებათა შინაარსების კრებული. Из. Меридиан, Тб. . 2010წ. გვ. 455-456.

ი. კეცხოველი. ,,Традиционное общество и городская женщина”. ”, გაზ. «Кавказский акцент», Тб.. 2004წ. №21.

ნ. მამფორია. ,,აგროტურიზმი - ნაბიჯები ბიზნესში“ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალური ეკონომიკა . 2017წ. № 2 გვ. .

ს. გრიგალაშვილი. ,,არქტიკა-ახალი გეოპოლიტიკური არენა''. ჟურნალი -,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ. 1(5) გვ. 273-280.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე, ნ.კეჟერაძე. ,,ატმოსფეროში გამოტყორცნილი მავნე მინარევების დასაშვები ნორმები" . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41).. 0წ. გვ.-4..

ნ. მამფორია. ,,ბიზნესის“ საწყისები და განვითარება საქართველოში“ . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2017წ. №3 გვ. 103-107.

მ. კაპანაძე. ,,ბიუჯეტის პროფიციტი და საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განთვითარების". ჟურნ. "სოცოალ ეკონომიკა’’, . 2004წ. N 6 2004 გვ139-143.

ნ. მამფორია. ,,ბრენდინგი"- ქვეყნების გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში პოზიციონირების საშუალება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №3 გვ. 59-61.

ს. დოღონაძე. ,,გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მოდელების გამოყენების თავისებურებები სახელმწიფო მართვაში". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #8 გვ. 28-54.

ი. კეცხოველი. ,,გენდერული თანაფარდობა და კოლექტივისტური კულტურა ქართულ თანამედროვე კულტურაში” . ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2011წ. .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტირის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუ–ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. . კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1,გვ.46–48.

ს. გრიგალაშვილი. ,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი''. ჟ, ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 0წ. 2009 წ.2(6).