სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ცანავა. "ცარიელი სივრცე", როგორც რუსული ექსპანსიის წინაპირობა( რაჭა- ლეჩხუმის და სვანეთის მოსახლეობის დემოგრაფიული დინამიკა). საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. N4, გვ.140-143.

ე. გვენეტაძე, თ. ნუცუბიძე. "ცივი ომი"- ცივი გონებით. საისტორიო ვერტიკალები 21. 2010წ. .

ლ. ვერბი. "ცნება და გრძნობა მხატვრული შედარების სტრუქტურაში". მოამბე. 2012წ. .

ნ. ხაზარაძე. "ცხოვრების ღირსეულად განვლილი გზა" - გრიგოლ გიორგაძე 80, ისტორიოგრაფიული ნარკვევი. Bulletin of the AGIBAS, American-Georgian Institute of Biblical and Archaeological Studies, 4-5, Iv. Javakhishvili, . 2007წ. Tbilisi State University, Cornell University, 2006-2007, p.6-9.

ა. ტალიაშვილი. "ძველი ათენის დემოკრატიული, მმართველობა, სასამართლო და პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2009წ. #2(4) , თბილისი.

ა. ტალიაშვილი. "ძველი რომის სისხლის სამართლის პროცესი". ჟურნალი "თემიდა". 2010წ. #4 (6), თბილისი.

მ. ბაძაღუა. "წერილი საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს". ჟურნალი "კრიმინოლოგი". 2008წ. #1(2) გვერდი 4, თბილისი.

მ. სოსელია. "წყლის რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა" . სტატია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულში "საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები".. 2004წ. ტ. 4, თბ. "მეცნიერება" 2004..

მ. ლორთქიფანიძე, დ. მაისურაძე, ი.ვერბეცკი, თ.ხუციშვილი.. ''აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება მათი ეკოტურისტული თვალსაზრისით.. ჟურნალი საქართველოს გეოგრაფია. თბილისი 2005 წ.. წ. № 4..

ქ. კვესელავა. ''კომპიუტერული ქარგვის უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების ანალიზი და პროექტირების ავტომატიზაციის ეფექტურობის ამაგლების ამოცანები''. ჟურნალი ''საქართველოს საინჟინრო სიახლენი''. 2011წ. # 4. (vol 60) გვ.67-69.

მ. ლორთქიფანიძე, დ.მაისურაძე, ი.ვერბეცკი, თ.ხუციშვილი. ''რელიეფის რეკრეაციული რესურსის დახასიათება ხეობის მათემატიკური მოდელის გამოყენებით.'. ჟურნალი საქართველოს გეოგრაფია. თბილისი 2006 წ.. წ. № 5..

მ. ლორთქიფანიძე, თ.ჯოჯუა. ''ფორიანობის გავლენა ბეტონისა და პოლიმერლეჩობეტონის სიმტკიცეზე.'. ჟურნალი '' ენერგია'', თბილისი 2002 წ.. წ. №4 (24). №2 (22)..

ქ. კვესელავა, მ.ხარათიშვილი, ზ.გასიტაშვილი. ''ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და საბინაო-კომუნალური სფეროს რეფორმების ამოცნობა''. სტუ-ის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2009წ. № 4 (474) გვ. 81-85 უაკ 62-5.

ე. გელოვანი. 'Scripta manent". სამეცნიერო ჟურნალი,. 2011წ. ISSN 1987-7390; UDK 81-82; გვ.23-28.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი.. 'დაბინძურების ჯამური მაჩვენებლებით მადნეულის და ჭიათურის სამთამადნო წარმოების ნარჩენების ტოქსიკურობის დადგენა". ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული. 2005წ. XV,გვ.130-139.

დ. ჩუტკერაშვილი, ლ.ცეცვაძე., შ პეტრიაშვილი. 'თიხური ქანების ფორმიების სტადიები და ცვალებადობა საქართველოს შავიზღვისპირეთში'. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2005წ. XV,გვ.119-127.

მ. ფოჩხუა. 'ხიდების ქალაქმაფორმირებელი როლის ანალიზი". მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2001წ. N1(19) გვ.210-214.

ზ. ქვათაძე, ბუკია რ., თოდუა გ., დანელია ქ. (x+a)4+(x+b)4=c სახის განტოლების ნამდვილ და კომპლექსურ ფესვთა ფორმულა. ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში №117, გვ. 54-55. 2001წ. .

გ. თოდუა. (x+a)4+(x+b)4=c სახის განტოლების ნამდვილ და კომპლექსურ ფესვთა ფორმულები . ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში. 2001წ. # 117, 54-55. .